Malmi-Seuran vuosikokous 27.12.2018 klo 18 Malmin kirjastossa


Hyvät Malmi-Seuran jäsenet,

 

hyvää joulunalusaikaa ja aikanaan hyvää joulua! Tässä kirjeessä tiedot Malmi-Seuran jäsenmaksua varten, Malmin Kuvalehti toimitetaan kotiin jäsenille, ja kutsu vuosikokoukseen torstaina 27.12. klo 18 Malmin kirjastoon. Malmin Kuvalehti on erinomainen tuliainen ja lahjavinkki ja sitä voi ostaa 5 € hinnalla Malmin Suomalaisesta kirjakaupasta, Foto-Mannelinilta ja Malmi-Seuran tilaisuuksista. Jos sinulla on Malmiin liittyviä juttuideoita tai valokuvia Malmin Kuvalehteen, niin ota yhteyttä: laurila.m@gmail.com.

 

Vuosikokous torstaina 27.12. klo 18 Malmin kirjastossa

Esityslista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen

4. Vuoden 2017 tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

5. Vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

6. Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma

  • Malmi-Seura seuraa Malmin kehittymistä ja on mukana luomassa viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä malmilaisille, järjestää tilaisuuksia ja kehittää Malmia vehreänä, viihtyisänä ja toimivana liikenteellisenä ja toiminnallisena solmukohtana, jossa on hyvä asua ja työskennellä.

  • Malmin historian tunnetuksi tekeminen on olennainen osa toimintaa

  • Malmi-Seura tekee yhteistyötä Malmilla toimivien virkamiesten, toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

  • Malmin Kuvalehti ilmestyy vuonna 2019 39. kerran.

 

7. Määrätään vuoden 2019 jäsenmaksu

Nyt jäsenmaksu on 10€, perheenjäseneltä 5€ ja siihen sisältyy Malmin Kuvalehti. (1 / talous).

8. Päätetään johtokunnan ja tilintarkastajien palkkioista

Nykyisin johtokunnalle ei makseta mitään ja johtokunta ehdottaa samaa vuodelle 2019. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

9. Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio

Taloudenhoitaja esittelee kokouksessa jaetun talousarvioesityksen.

10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019-20.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

13. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta.

14. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

15. Kokouksen päättäminen

 

Jäsenmaksu 2018

Malmi-Seuran jäsenmaksu on edullinen! Se on edelleen 10 euroa ja muilta saman perheen jäseniltä 5 euroa. Maksaneille jäsenille Malmin Kuvalehti toimitetaan kotiin jäsenetuna.

Maksuun tarvittavat tiedot ovat kääntöpuolella.

HUOM! Muistakaa merkitä viitenumero 3078.
Malmi-Seuran jäsenmaksu vuodelle 2018

 

Maksutiedot:

Maksun saaja: Malmi-Seura ry

 

Tilille nro: FI47 2084 1800 0149 98

 

BIC BIC NDEAFIHH

 

Viite 3078 (MUISTA MERKITÄ VIITE!)

 

Jäsenmaksu 2016: 10 euroa, perheenjäseniltä 5 euroa

Eräpäivä: 18.12.2018

 

Muistattehan ilmoittaa osoitteenmuutokset ym. mahdolliset muutokset jäsentiedoissa.