Malmi Shoutbox

Toteutimme yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun, Malmitalon sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa Malmi Shoutbox 2015 -nimisen teoksen. Teos on osa Paikalla! -hanketta. Videoteos tehtiin yhteistyössä malmilaisten nuorten kanssa ja kuvattiin marraskuussa 2015. Valmis video on nyt julkaistu YouTubessa.
 
Tämän lisäksi videon ääninauha tulee pyörimään Malmitalon aulassa ainakin vuoden loppuun asti tilataideteoksena.Shoutboxin tarkoituksena on tuoda teidän, Malmin alueen toimijoiden, tietoon nuorten ajatuksia omasta asuinalueestaan. Nuoret pohtivat videolla mikä Malmissa on hyvää ja mitä Malmilla pitäisi kehittää. Nuorten toive on, että videon avulla asioille tehtäisiin jotain ja nuorten toiveet otettaisiin huomioon alueen kehittämistyössä. Tässä te astutte mukaan. Toivon, että löydätte aikaa videon katsomiseen ja pohditte, olisiko nuorten sanomassa jotain mihin voisitte omassa työssänne vaikuttaa. Shoutboxin avulla pyritään tuomaan nuorten äänelle kanava, joka tavoittaa myös päättävän tason toimijat ja jonka kautta nuorten vaikuttamismahdollisuudet omalla asuinalueellaan lisääntyisivät.
 
 
Toivottavasti löydätte videolta mielenkiintoisia ja käyttökelpoisia ideoita omaan työhönne.
Kiitos erittäin paljon ajastanne ja oikein iloista alkanutta viikkoa!