Malmin alikulkutunnelin yhteisötaideteos Juuret julkistetaan Taiteiden yönä

Malmille tulee uusi taideteos. Kirkonkyläntien Kaupparaitin kohdalla alittava synkäksi koettu alikulkutunneli saa yhteisöteoksesta toivottua väriä seinilleen.

Teoksen avajaisia juhlitaan Taiteiden yönä 20.8 klo 17–19. Avajaisia vietetään Kirkonkyläntien alikulkutunnelissa ja Asukastalo Malmin toimintakeskuksessa. Avajaisissa on musiikkia ja muuta ohjelmaa.

”Juuret” on kuvataiteilija Marja-Elina Uusituvan ideoima yhteisötaideteos, joka on toteutettu yhdessä eri-ikäisten Malmilla asuvien ja vaikuttavien ihmisten kanssa.

Teoksen osat suunniteltiin työpajoissa, joita vetivät asukastalon kulttuuriohjaaja/kuvataiteilija Uusitupa ja nuorisoasiainkeskuksen aluetyöntekijä Tiina Papunen. Työpajoihin osallistuneiden erilaiset ikä- ja kulttuuritaustat toivat juuret-teeman tulkintaan kiinnostavia näkökulmia.

Työpajoihin osallistuneiden ikähaitari oli 14–80 vuotta. Työpajoja järjestettiin yhteensä 18, ja niissä tuotetuista luonnoksista valikoitui teokseen mukaan 19 yksilöllistä juuret-aiheista taulua. Taulut valmistettiin luonnosten pohjalta laserleikkaamalla kuvat ruostumattomaan teräslevyyn ja liikennemerkeistä tuttuun heijastavaan värilliseen materiaaliin.

 

Ylä-Malmilla sijaitsevan alikulkutunnelin elävöittäminen käynnistyi Malmin talkoot -tapahtumassa syyskuussa 2014. Asukastalon ja nuorisoasiainkeskuksen työntekijät keräsivät tuolloin tunnelissa kulkijoilta ideoita alikulkutunnelin visuaalisen ilmeen piristämiseksi.

Alikulun elävöittäminen otettiin syksyllä osaksi alueen toimijoiden ja asukkaiden yhteistä Elävä Malmi -hanketta, jonka tavoitteena on asukaslähtöisen toiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen avoimessa kaupunkitilassa.

Kaupungin aluetyön yksikön asukastalo Malmin toimintakeskus vastasi hankkeen toteuttamisesta Lähiöprojektin rahallisen avustuksen turvin. Omalla panoksellaan mukaan tulivat nuorisoasiainkeskus, STARA sekä Helsingin rakennusvirasto.

Avajaistapahtuma Facebookissa

https://www.facebook.com/events/104121016606723/