Malmin kaavoitushistoriaa Tuula Haaviston kertomana

Malmi-Seuran syyskokouksen aluksi 17.12.2012 kertoi Malmin kaavoituksesta liki kolmekymmentä vuotta osaltaan vastannut arkkitehti Tuula Haavisto. Häntä avusti uusi alueen suunnittelija, arkkitehti Elias Raunio.

Tapaninkylän ja Ylä-Malmin ensimmäinen asemakaava laadittiin 1953. Silloin tehtiin mm. varaus Kotinummentien sillalle.

Ala-Malmin kaksi ensimmäistä asemakaavaa on vuodelta 1964. Longinojan puiston läpi tehtiin uusi katuvaraus. Maatilakeskusten ympärille tehtiin julkisten toimintojen tilavarauksia (kouluja).
Latokartanontie linjattiin nelikaistaisena koulurakennusten Longinojan puiston puolelta. Hautausmaan rata poistettiin.

Lentokentälle laadittiin kaava, samoin ympäröiville alueille Nallenmäkeen ja Sepänmäkeen. Uusia teollisuusalueita kaavoitettiin Tattarriharjulle ja Talttatielle.

Vuonna 1972 Malmista tehtiin aluekeskus Itäkeskuksen ohella. Kaavoitus aloitettiin ensin keskusta-alueen ympäristöstä 70-luvulla. Keskusta-alue kaavoitettiin 80-luvulla. Rautatieasema siirrettiin 200 metriä pohjoiseen. Työpaikkarakentamista kaavoitettiin radan varteen. Molemmille puolille suunniteltiin torit. Radan molemmille puolille kaavoitettiin pääkadut ja kävelyreitit.

Arkkitehti Haavisto kertoi omina suunnitteluperiaatteinaan olevan
– pienipiirteinen mittakaava
– monipuolinen historia säilyy ja näkyy kaupunkirakenteessa
– tärkeät rakennukset ja kaupunkitilat säilytetään, kuten Longinojan viheralue
– Latokartanontien säilyttäminen sellaisenaan
– monipuolinen työpaikkarakenne

Kaavamuutoksia 1990-luvulla ja 2000-luvulla
– Riihenkulma
– Strömsintila
– MKT:n tehdasalue
1990-luvun lama aiheutti sen, että työpaikkarakennukset jäivät tyhjilleen. osa siirrettiin asuinkäyttöön. Hienona esimerkkinä MKT-tehtaan päärakennus, funkkityylinen, joka muunnettiin asuinkäyttöön.
Suuria hankkeita olivat kauppakeskus Nova ja Talttatien teollisuusalue. Alueelle suunniteltu urheilukeskus on vielä kesken – ehkä alueelle rakennetaan vielä velodrom.
Karviaismäen/Ruotutorpan pientaloalue edustaa uutta kaupunkipientalorakentamista.
Ormuspellolle rakentuu parhaillaan uusi asuinalue – ensimmäisiä pientaloja aloitellaan.
Entä tulevaisuus?
Tullivuorentien eteläpuolisen alueen kaava on parhaillaan lausunnolla. Sepänmäen vuokrakiinteistöjen täydennysrakentamista harkitaan.
Yleiskaavaprosesi on jälleen käynnistynyt ja asemanseudun kaupallinen selvitys jatkuu työpajoissa.
Muistiin merkinnyt Sauli Rouhinen