Malmin lentokentän YVA – ristiriitainen vastaanotto

Malmin lentokentän sijoitusvaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointi

Malmin lentokentän sijoitusvaihtoehdot: Porvoo, Mäntsälä, Karkkila, Malmi ovat herättäneet kunnallisissa päättäjissä sekä vastustusta että innostusta.

Porvoo ja Mäntsälä kieltäytyvät vastaanottamasta Malmin lentokenttää alueelleen, eivätkä halua osallistua YVAan. Karkkilassa valtuuston selvä enemmistö haluaa kentän kuntaan, mutta ei halua maksaa YVAa.

Myös Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri (SLL) katsoo, että kentän sijoittamisella Karkkilaan on haitallisia ympäristövaikutuksia. Malmin sijaintia puolustetaan merkittävillä työllisyysvaikutuksilla ja mitättömillä ympäristövaikutuksilla. Vaihtoehtosijainneissa melu- ja muut ympäristövaikutukset olisivat merkittäviä ja estäisivät alueen kehittämisen – eikä työllisyysvaikutuskaan olisi merkittävä.

Ristiriidathan selviäisivät perusteellisella ympäristövaikutusten arvioinnilla. Taloudelliset vaikutukset on Malmin osalta jo selvitetty – vaihtoehtoiset käyttömuodot (asuntorakentaminen) olisivat kannattavampia. (SR)