Tarpeellisia palveluja Malmilla

Olemme Helsingissäkin kokeneet useita tosi lumisia talvia.

Ehkä tänäkin vuonna! Malmilla on useita omakotitalojen leimaamia alueita ja omakotitaloissa ikääntyviä asukkeja. Monella alkavat puutarhatyöt ja lumityöt tuntua liian raskailta, eikä tietoyhteiskuntaan mukaan pääseminen tahdo onnistua ilman apua. Siksi on tervehdittävä ilolla Ala-Malmilla aloittanutta talonmiespalvelua, joka on tarkoitettu nimenomaan satunnaisiin tarpeisiin. 
Olisiko Malmilla muitakin tällaisia palveluja?

Malmi-Seura ottaa mielellään tietoja erityisesti ikääntyville (tai muutoin avuttomille) tarkoitetuista palveluista. Samalla voisi kartoittaa jakamistaloudeksi kutsutun ilmiön yleisyyttä Malmilla. Tietoja voidaan julkaista tällä kotisivulla sekä taas ensi vuoden syksyllä ilmestyvässä Malmin Kuvalehdessä.

Sauli Rouhinen

Malmi-Seura ry