Helsinki laatii suunnitelman pyöräilyn edistämiseksi

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tiedote 15.10.2012
Helsinki laatii suunnitelman pyöräilyn edistämiseksi Kaupunki toivoo asukkailta näkemyksiä hyvistä keinoista Helsinki laatii pyöräilyn edistämissuunnitelmaa. Työn tueksi kaupunki toivoo kaupunkilaisilta mielipiteitä siitä, millaisilla keinoilla pyöräilyä pitäisi Helsingissä edistää.

 

Keskusteluun edistämiskeinoista voi osallistua marraskuun loppuun asti osoitteessa www.ksv.hel.fi/keskustelut.
Pyöräilyn edistämissuunnitelmaan kerätään konkreettisia toimenpiteitä suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapidosta markkinointiin. Toimenpiteet arvioidaan niiden hyötyjen ja kustannusten sekä vaikutusten osalta. Suunnitelman pääpaino on seuraavan valtuustokauden eli vuosien 2013-2016 toimenpiteissä.
Edistämissuunnitelma valmistuu tammikuussa 2013. Sen tuloksia hyödynnetään seuraavan valtuustostrategian laadinnassa. Suunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.
Helsingin tavoitteena on ollut jo 90-luvulta lähtien pyöräilyn kaksinkertaistaminen, ja vuonna 2009 kaupunki sitoutui nostamaan pyörämatkojen osuuden 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä pyörällä taittuu noin yhdeksän prosenttia Helsingissä tehtävistä matkoista.
Hyötyjen ja kustannusten arviointiin uusi työkalu Pyöräilyn edistämissuunnitelmaan kerättävien toimenpiteiden arvioimiseksi kehitetään myös uudentyyppinen työkalu, jolla voidaan laskea toimenpiteiden hyödyt ja kustannukset. Tavoitteena on luoda Helsinkiin räätälöity arviointimalli, jolla saadaan päätöksenteon tueksi nykyistä tarkempaa tietoa pyöräilyn yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista.
Arviointimallin avulla on tarkoitus tunnistaa keinot, jolla pyöräilyä voidaan edistää kustannustehokkaasti ja järkevästi. Uusi malli haastaa perinteisen, pääosin hankkeilla saavutettaviin aikasäästöihin perustuvan tavan arvioida hankkeiden kannattavuutta. Uudessa mallissa määritetään rahallinen arvo rakentamiskustannusten, aikasäästöjen ja liikenneturvallisuuden lisäksi myös mm. ympäristö-, terveys- ja elinkeinovaikutuksille.
Lisätiedot: liikennesuunnittelija Marek Salermo, kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37123