Läpiajo luvalliseksi Meilahdessa?

Haartmanin sairaala ja navigaattorit lisänneet liikennettä        

 

Meilahti-seuran hallituksen jäsenet vierailivat Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa helmikuun puolivälissä. Alueen liikennesuunnittelijat esittelivät toteutettavia muutoksia alueen liikenteen järjestelyissä ja opastuksissa. Ristikkoalue Kuusitien ja Mannerheimintien risteyksessä sekä kiertoliittymä Oiva-liikennevaloineen Meilahdentien ja Paciuksenkadun risteyksen läheisyydessä ovat tieliikennelain sallimia merkintöjä ja rakenteita, joilla odotetaan saatavan sujuvuutta kyseisiin kohtiin.

Meilahti-seura esitti suunnittelijoille havaintojaan lisääntyneestä läpiajosta Mannerheimintien ja Haartmaninkadun välillä. Erityistä huolta on aiheuttanut nopeudet näillä oikoteillä. Poliisi ei pysty tätä läpiajoa luotettavasti valvomaan eikä nopeuksia valvota lainkaan. Epäselvyyttä aiheuttaa myös paikallisten autoilijoiden liikkuminen alueella.

Liikennesuunnittelijat kaipaavat asukkaiden ja autoilijoiden näkemyksiä asiasta. Eräs parannus voisi olla korotukset, jolloin autoilija pääväyliltä kääntyessään ymmärtäisi olevansa asuinalueella, jossa on kouluja, puistoja ja päiväkoteja. Nykyiset töyssyt ja kavennukset eivät pelkästään toimi. Osa töyssyistä on painuneita ja esimerkiksi Mäntytien puolivälissä oleva suojatiesaareke kierretään suurella nopeudella vasemmalta puolelta. Myös alueen yksisuuntaisia teitä ajetaan vastakkaiseen suuntaan usein nopeasti.

Meilahti-seura kyselee asukkailta ja tienkäyttäjiltä pitäisikö läpiajokiellot poistaa ja ajoa rajoittaa rakenteellisin keinoin. Yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa järjestetään keskustelu asiasta. Seuran nettisivuilla voi myös kertoa näkemyksiään.