Töölöläinen 5.12.2021
Matti Pyhtilä, Meilahti-seuran puheenjohtaja

Maailman kaupungeissa on rakennuksia, katuja, puistoja ja joissakin jopa vesistöjä ja meillä Helsingissä on rannikkoa saarineen.

Kaupunkeihin on jo vuosisatojen ajan perustettu puistoja, puistokatuja, bulevardeja ja esplanadeja sekä pieniä puistoaukioita asukkaiden iloksi ja auringonpoltetta vastaan.

Puut kasvavat itsestään eikä niitä varten tarvitse louhia eikä räjäytellä monttuja eikä tukea betonisin perustuksin. Pelkkä päätös aukiosta tai puistokadusta riittää. Puilla on ja pensailla on kuitenkin taipumus kasvaa iän myötä. Sen sijaan, että ne kaatuisivat aarnimetsän tavoin kaduille, on niiden kuntoa tutkittava ja sijaintia ympäristössään arvioitava.

Suomea on kehotettu suojelemaan 30 % metsistään tulevan vuosikymmennen loppuun mennessä. Helsingissä uuden strategian mukaan suojeltua ja hoidettua metsää on jo nyt 40 %. Kunnat ja valtio voivat vaikuttaa suojeluun, mutta yksityisiä metsänomistajia on kannustettava siihen muilla keinoin kuin pakkolakeja säätämällä.

Kuvan puu keskellä Mechelinkadun väylää on säästynyt onnettomuuksilta, kaadolta ja kaupunkilaisten kaatovimmalta.

Puut muodostavat maiseman, joko yksinään ikkunasta näkyvänä tai metsikkönä asuinalueen lähellä. Maisema voi kuitenkin poistua hetkessä puun kaatuessa tai kun se poistetaan syystä tai toisesta. Syynä on usein kaatumisriski, jonka seurauksena myös kaupungille saattaa kaatua tuhansien eurojen vaatimukset. Kokonaisen metsänäkymän sen sijaan voi viedä uusi talo, joka peittää maiseman tai jonka tieltä on kaadettava metsä pois. Näin tapahtuu mm. Paciuksenkadun varren sadoille asukkaille, kun uusi sairaala nousee entiseen vähäkäyttöiseen puistoon. Asemakaava onneksi on tuonut suojaa useimpien näkymien säilymiselle. Tosin kaavaakin voidaan muuttaa ihmisvoimin suuntaan ja toiseen. Harvoin kuitenkaan puistoksi takaisin. Suojelukiintiöön kuuluvaa vanhaa metsää perustellaan suojelluksi silloin jossain muualla. Useille tosin se ainoa ja viimeinen ”näkymäpuu” on tärkeämpi kuin kaukana siintävät metsät.

Onneksi kaupunki lupaa istuttaa satatuhatta puuta tulevien ihmis- ja liito-oravasukupolvien iloksi. Puiden istuttaminen pääsi OmaStadi-äänestyksessä kaikkein suosituimmaksi hankkeeksi koko kaupungissa.

@Matti Pyhtilä, Meilahti-seuran puheenjohtaja