Töölöläinen 6.10.2021
Matti Pyhtilä, Meilahti-seuran puheenjohtaja

Helsingin kasvaessa rakennusmaa vähenee. Alueliitosten myötä syntyneet lähiöt, mm. Haaga, Maunula ja toisaalla Herttoniemi, Roihuvuori ovat jo kasvaneet kiinni toisiinsa metsäkaistaleiden ja moottoriteiden enää erottaessa niitä. Asukkaiden lisääntyessä myös viher- ja virkistysalueiden toivotaan säilyvän tai jopa kasvavan samassa suhteessa. Meilahdessa asukastiheys on suurinpiirtein Helsingin keskiarvoa n. 3.000 as./neliökilometri. Keskustan alueilla jopa 20.000, naapurikunnissa Espoossa ja Vantaalla sen ollessa noin 1.000 asukasta.

Kaupunginarkkitehti Bertel Jungin suunnittelema Keskuspuisto on tarjonnut jo vuosisadan ajan virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia kaupunkilaisille lenkkeily- ja hiihtomaastoineen. Lisäksi merenranta antaa avaruutta kaupungille, vaikka satamat ja asuinalueet ovatkin levittäytyneet 1800-luvun matalikoille ja luodoille aikoinaan vaivihkaa ja nykyään somekohun saattelemina.

Mannerheimintien ja Kuusitien risteyksen Kuusikallion maisemointia on myös ehdotettu Omastadi-hankkeeksi. Alue on nyt ns. vähäkäyttöinen puisto, joka on toiminut lähinnä kaupungin varikkona. Kunnostettuna siitä saisi viihtyisämmän.

Vuorovaikutteinen tiedonkulku tarjoaa kaupunkilaisille uusia tapoja vaikuttaa elinympäristöönsä. Muutaman vuoden ajan käynnissä ollut osallistuva budjetointi, Omastadi, on innostanut asukkaita ehdottamaan lähialueilleen ja koko Helsinkiin mieleisiään ja kaivattuja parannuksia tai jopa jotain aivan uutta. Monet ehdotukset kohdistuvatkin lähialueen puistoihin, niiden varusteisiin ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. Helsingin kaupunki on varannut toteutuksiin rahaa yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Meilahden alueella on ehdotettu aikaisempina vuosina leikkivälineitä puistoihin, kuntoilulaitteita ja -rakenteita mm. skeittiparkkeja, kuntoportaita, hoitamattomien puistojen kunnostamista, saunoja, soutuveneitä ja nuotiopaikkoja.

Jos ehdotukset täyttävät kaupungin asettamat vaatimukset eivätkä kuulu muulla rahalla toteutettaviksi, niistä tehdään kustannusarvio ja seuraavaksi ne siirtyvät kaikkien asukkaiden äänestettäviksi. Kaikki 12 vuotta äänestysvuonna täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset ovat äänioikeutettuja. Äänestäminen tapahtuu omastadi.hel.fi-sivustolla. OmaStadissa äänestetään yhden valinnaisen alueen sekä koko Helsingin yhteisistä ehdotuksista. Äänestysaika on 6.10. – 28.10.2021.

@Matti Pyhtilä, Meilahti-seuran puheenjohtaja