Töölöläinen 21.11.2021
Matti Pyhtilä, Meilahti-seuran puheenjohtaja


Meilahden Tukholmankadulla ja useilla muillakin kaduilla Helsingissä on rakennettu väyliä isolla rahalla. Kanttikiviä vähennetään ja kulmia pyöristellään sitä mukaan, kun epäkohtia huomataan. Myös talvisin kuivaksi harjattavia valtaväyliä on rakennettu pyöräilyn runkolinjoiksi, joilla myös lumettomuutta kaipaavien jalankulkijoiden on helppo kävellä. Ne eivät välttämättä johda juuri sinne, minne itse on menossa, mutta nopeuttavat liikkumista kuitenkin.

Munkkivuoren ja Itäkeskuksen laatuväylää uusille pikabusseille raivattiin kuudella miljoonalla eurolla. Pelkästään Meilahdentien ja Mannerheimintien välinen osuus maksoi miljoonan. Remontti poisti kaksi suojatietä, liikennevalot ja kaksi pysäkkiä ja heikensi alueen jalankulkijoiden ja bussinkäyttäjien liikkumista. Edelleen pyöräkaistoja ja jopa pyöräteitä tehdään turhaan ja mutkittelevasti verrattuna muuhun ajoneuvoliikenteeseen. Esimerkiksi eteläisen Helsingin suuntainen liikenne on ohjattu Urheilukadulle ja Mechelininkadulle, vaikka asukkaiden asiointireitti suuntautuisikin Mannerheimintien tai Topeliuksenkadun varsille.

Erilliset pyörätiet kuormittavat talvisin myös puhtaanapitoa, koska ne on aurattava katujen lisäksi erikseen. Aikoinaan kadunvarren kiinteistöt hoitivat jalkakäytävät, mutta nyt tehtävä on siirtynyt osin kaupungin vastuulle. Hoitamista vastuu ei silti ole tuonut tullessaan.Viime aikoina matkustellessani olen nähnyt liikkumisen kehittymistä myös lähikaupungeissa. Tukholmassa ja Tallinnassa pyöräkaistoja ja jalkakäytäviä on eroteltu toisistaan jopa metallipylväin. Lumettomiksi muuttuvissa talvissa sellaiset voisivat olla mahdollisia myös Helsingissä. Edullisimmin kaistoja pyöräilijöille, ja pyöräilijät pois jalkakäytäviltä saisi kaikkialla maalaamalla kaistat ajoradalle. Samalla talvikunnosspidon laatu nousisi autoliikenteen vaatimalle tasolle ja auraus sujuisi yhdellä ajolla ilman kanttikiven ylittämistä.

@Matti Pyhtilä, Meilahti-seuran puheenjohtaja