Töölöläinen 20.11.2022

Rosina Heikelin puisto Tukholmankadun varrella on ns. vähäkäyttöinen puisto, jota nimitystä kaupunkisuunnittelu usein käyttää silloin, kun paikalle ollaan suunnittelemassa jotain. Nimensä puisto sai vuonna 2010 . Puistoksi riittää usein nurmikko, pensaita tai vähintään kaksi puuta, kuten tässäkin huomaamattomassa tilkussa, jonka läpi kuljetaan lähinnä alueen sairaaloihin ja oppilaitoksiin. Parhaillaan siitä tehdään raitiolinja 7:n päätepysäkkiä. Alueella on nimetty katuja nimekkäiden lääketieteen henkilöiden mukaan mm. Haarmanninkatu ja Zaidankatu. Entä kuka on Rosina Heikel?

Rosina Heikelistä (1842–1929) tuli Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen naislääkäri vuonna 1878. Hän ehti kouluttautua lääkintävoimistelijaksi ja kätilöksi, ennen kuin pääsi erivapaudella opiskelemaan lääketiedettä Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa olematta kuitenkaan kirjoilla yliopistolla. Häntä ei laillistettu lääkäriksi, mutta anomuksesta hän sai oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia. Heikel toimi Helsingin piirilääkärinä ja hoiti naisten ja lastentauteja. Hän oli tärkeä esikuva monille nuorille naisille. Hänen aloitteestaan perustettiin Konkordia-liitto 1885 ja Naisasialiitto Unioni 1892.

Näin kuvaili Uusi Suometar -lehti 23.10.1878:

”Neiti Rosina Heikel on äskettäin yliopiston lääkeopillisen tiedekunnan professorein edessä suorittanut kaikki ne tutkinnot, jotka lääketieteen lisensiatiarwoa warten waaditaan; mutta koska hän nykyisten sääntöjen mukaan ei ole woinut tulla yliopistoon sisäänkirjoitetuksi, ei hän myöskään ole saanut mainittua arwoa seuraawia oikeuksia.

Warmaa kuitenkin lienee että tälle Suomen ensimmäiselle naislääkärille eri pyynnöstä myönnetään oikeus harjoittaa lääkärin ammattia, ja erittäin ilahuttawaa on että yliopiston konsistori puheenaolewan tapauksen johdosta on kanslerille tehnyt esityksen siitä, että se säännös poistettaisiin, joka nykyään estää naisia Suomen yliopistoon pääsemästä.”

Lähde: ”Hameiden hidastamat – Suomen ensimmäiset naislääkärit” -erikoisnäyttely ja Henna Sinisalon artikkeli.

@Matti Pyhtilä, Meilahti-seuran puheenjohtaja