Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry Helka on myöntänyt kultaisen Pro Helsinki ansiomerkin Matti Pyhtilälle hänen pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toiminnastaan Meilahti-Seura ry:n luottamustehtävissä, erityisesti hänen laaja-alaisesta ja pyyteettömästä toiminnastaan Meilahden kaupunginosan paikallisviestinnän, yhteisöllisyyden ja tapahtumien hyväksi. Kultainen Pro Helsinki -ansiomerkki on Helkan korkein tunnustuksenosoitus.

Ansiomerkki luovutettiin hänelle Meilahti-päivänä, lauantaina 4.9.2021.

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry perustettiin vuonna 1964 helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestöksi. Helka edistää Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, korkeatasoisena sekä asukkaiden hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina. Lisäksi tarkoituksena on edistää jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Lue lisää tästä linkistä!