Meilahden historiaa ja kävelykierros

Kiinnostaako Meilahden historia? Seurasitko Töölöläisen kirjoitussarjaa Meilahden huviloista? Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry järjestää Meilahden virkistyskeskuksessa esitelmätilaisuuden 22.5. 2012 klo 19

 

 Alussa klo 18 on Tuki ry:n kevätkokous  – uudet jäsenet ovat tervetulleita! Toimittaja Jouko Törmä kuvailee kartoin, piirustuksin ja valokuvin alueen tapahtumia otsikolla ”Meilahden huvila-alueen synty ja kehitys”. Esityksen päätyttyä n. klo 20 jalkaudumme ympäristöön, jossa prof. emer. Peter Tigerstedt ja  Leena Hämet-Ahti kertovat lähialueen puustosta ja kasvillisuudesta. Tilaisuus on avoin kaikille – tuo ystäväsikin mukaan! Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry (per. 1984)  on avoin kansalaisjärjestö, jonka vaalii suomalaista kulttuuriperintöä ja pyrkii lisäämään yleistä kiinnostusta rakennus- ja maisemansuojeluun.