Meilahti-seura ry:n toimintakertomus 2011

Vuosikokokouksessa 29.3.2012 esitetelty toimintakertomus

 

 

Meilahti-seura                                           TOIMINTAKERTOMUS 2012

Hallitus on kokoontunut kauden aikana kolme kertaa.

Talvinen ilta Valpurinpuiston jäällä aloitti toimintavuoden. Tapahtma oli liitetyy osaksi samana päivänä toteutettua Ravintolapäivää nimellä Ravintola Skrinnari. Tilaisuudessa myytiin keittoa, mistä saaduilla tuloilla maksettiin tulitaiteilijan palkko ja lämmittelyteltan vuokra.

Hallituksen jäseniä vieraili kaupunkisuunnitteluvirastossa kuulemassa alueen liikennesuunnitelmista.

Meilahden yläasteen tiloissa järjestettiin kiinteistöaiheinen asukasilta. Tilaisuudessa esiteltiin isännöinnin uusia tekniikoita, maalämpöhanketta Töölössä ja saatiin katsaus alueen asuntomarkkinoista.

Toukokuussa yhdistys toimi järjestäjänä ”Hyvä kasvaa kaupungissa”- siivoustalkoissa, johon kaupungin rakennusvirasto toimitti siivousvälineet.

Yhdistyksellä on mahdollisuus kirjoittaa alueen Töölöläinen-lehden palstalla. Puheenjohtaja on kirjoittanut muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki kirjoitukset. Kirjoitukset Kuulumisia Meilahdesta-palstalla on pyritty liittänään alueen asioihin ensisijaisesti tietokanavana. Seurakunta on kirjoittanut kirkkovuoden keskeisinä ajankohtina, pääsiäisen ja joulun aikaan.

Yhdistys ylläpitää verkkosivuja www.kaupunginosat.net/meilahti . Sivut liittyvät Helsingiin kaupunginosat ry:n sivustoon. Sivuilla on välitetty aluetta koskevia uutisia ja tiedotuksia esimerkiksi liikenteeseen, rakentamiseen liittyvistä ja sosiaaliviraston tiedotteista toimitettuna. Sivuilla ilmoitellaan jonkin verran eri yhteisöjen ja yritysten omista tapahtumista.

Suksystä lähtien tiedotusta on linkitetty myös Meilahden kylä facebook-sivujen kautta.

Puheenjohtaja on osallistunut kattojärjestön yleis- ja puheenjohtajakokouksiin sekä Helsingin kaupungin tapahtumayksikön kahteen seminaaripäivään.

Syyskuun 1. päivänä järjestettiin Meilahti-päivä. Meilahti-paivän ohjelman, talkoiden järjestelyihin osallistui parikymmentä alueen asukasta, Meilahden seurakunta sekä Helsingin kulttuurikeskus 1.000 euron lähikulttuuriavustuksella.

Meilahti-päivän ulko-ohjelma koostui musiikkiesityksistä ja lasten urheilukilpailusta. Meilahti-päivästä on laadittu toimintaohje järjestäjille. Ohjeessa on lueteltu päivään liittyvät yksityiskohdat.

Yhdistykseen ei ole liittynyt merkittävästi uusia jäseniä. Jäsenrekisteri perustuu toiminnan aikana kertyneisiin nimitietoihin, ei niinkään vuotuisiin jäsenmaksuihin. Jäseniä on poistettu rekisteristä vain jäsenen omasta pyynnöstä. Jäsentiedotusta tehdään sähköpostin välityksellä, lehtikirjoituksin sekä ilmoittelemalla alueen kaupoissa ja kävelyreittien varrella. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöltä ja 30 euroa yhteisöltä. Osasta jäsenmaksun suorittaneista ei ole osoitetietoja.

Yhdistyksellä ei ole ollut itse toimintaan liittyviä merkittäviä kuluja.

Tapahtumista, kuten Meilahti-päivä pidetään omaa kustannuslaskentaa, joka on nähtävissä tuloslaskelman osana.

Yhdistys on nimetty toimijaksi SPR:n Länsi-Helsingin piirin TEAM CITY-katupartiointiin. Puheenjohtaja on tiedottanut asiasta ja kuuluu itse päivystysryhmään.

Puheenjohtja on henkilöjäsenenä Meilahti, Ruskeasuo, Pikku Huopalahti -aluetyöryhmässä. Ryhmä toimii Meilahden seurakunnan aluetyöryhmänä ja järjestää mm. tapahtumia alueellaan. Meilahti-päivään liittynyt Skole alkaa-messu on osa tätä toimintaa.

Yhdistys on tehnyt puheenjohtajan välityksellä oikaisuvaatimuksen Helsinginseudun liikenteen johtokunnalle mm. Meilahden joidenkin bussilinjojen reitin muuttamisesta. Muistutus on tehty yhdessä Töölö-seuran, Kriinunhaan asukasyhdistyksen, Munkkivuori-seuran ja Herttoniemi-seuran kanssa-

Meilahti-seura – Sällskapet Mejlans ry

Hallitus

 

Meilahti-seura                                      TOIMINTAKERTOMUS 2011

Hallitus on kokoontunut kauden aikana kaksi kertaa

Talvinen ilta Valpurinpuiston jäällä aloitti toimintavuoden. Tilaisuudessa myytiin keittoa, mikä tuotti hieman tuloja. Kuluina maksettiin tulitaiteilijan palkkio ja lämmittelyteltan vuokra.

Keväällä jätettiin syksyn 2010 liikenneillasta saatu palaute Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoon. Asia koski Pihlajatien, Kuusitien, Jalavatien ja Honkatien mitattua läpiajoliikennettä ja sen hillitsemistä käytettävissä olevin liikennesuunnittelun keinoin.

Toukokuussa yhdistys toimi järjestäjänä ”Hyvä kasvaa kaupungissa”-siivoustalkoissa, johon kaupungin rakennusvirasto toimitti siivousvälineet.

Yhdistyksellä on mahdollisuus kirjoittaa alueen Töölöläinen-lehteen palstaa. Puheenjohtaja on kirjoittanut muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki kirjoitukset. Kirjoitukset Kuulumisia Meilahdesta-palstalla on pyritty liittämään alueen asioihin ensisijaisesti tietokanavana. Seurakunta on kirjoittanut kirkkovuoden keskeisinä ajankohtina, pääsiäisen ja joulun aikaan.

Yhdistys ylläpitää verkkosivuja www.kaupunginosat.net/meilahti. Sivut liittyvät Helsingin kaupunginosat ry:n sivustoon. Sivuilla on välitetty aluetta koskevia uutisia ja tiedotuksia esimerkiksi liikenteeseen, rakentamiseen liittyvistä ja sosiaaliviraston tiedotteista toimitettuna. Sivuilla ilmoitellaan jonkin verran eri yhteisöjen ja yritysten omista tapahtumista.

Puheenjohtaja on osallistunut kattojärjestön yleis- ja puheenjohtajakokouksiin sekä Helsingin kaupungin tapahtumayksikön kahteen seminaaripäivään keväällä ja syksyllä.

Syyskuun 3. päivänä järjestettiin Meilahti-päivä, johon liittyi jatkeena viikon mittainen valokuvanäyttely ”Meilahti viime vuosisadalla”. Näyttelyä suunniteltiin ja toteutettiin keväästä alkaen yhteistyössä Meilahden seurakunnan kanssa. Näyttely, sen kokoaminen ja näyttelyviikon valvonta liityivät seurakunnan vapaaehtois- ja aluetyöhön. Näyttely oli kustannuksiltaa edullinen johtuen näyttelytilasta, vapaaehtoistyöstä ja näyttelykuvien myynnistä saatujen tulojen vuoksi. Vieraskirjan mukainen kävijämäärä näyttelyssä oli 750 henkeä. Näyttelyyn tutustui myös ryhmiä ala- ja yläasteen kouluista ja päiväkodista.

Meilahti-päivän ohjelman, talkoiden ja valokuvanäyttelyn järjestelyihin osallistui parikymmentä alueen asukasta.

Meilahti-päivän ulko-ohjelma koostui musikkiesityksistä ja lasten urheilukilpailusta. Illalla vietettiin uutuutena iltaklubi Ravintola No.11:ssä paikallisten muusikkojen vapaaehtoisvoimin. Mukana  Laura Sippola, Jari Rättyä sekä Lotta Wennäkoski Heikki Nikula -duo.

Meilahti-päivästä on laadittu toimintaohje järjestäjille. Ohjeessa on lueteltu päivään liittyvät yksityiskohdat.

Syksyllä hallituksen jäsenet vierailivat  kaupunkisuunnitteluvirastossa kuulemassa edellissyksyisen liikenneillan palautteen aikaansaamia toimenpiteitä. Tällä hetkellä alueellemme ei tulla tekemään palautteessa toivottuja muutoksia läpiajon vähentämiseksi.

Yhdistykseen ei ole liitttynyt merkittävästi uusia jäseniä. Jäsentiedotusta tehdään sähköpostin välityksellä, lehtikirjoituksin sekä ilmoittelemalla alueen kaupoissa ja kävelyreittien varrella.

Yhdistys kuuluu kattojärjestössä alimpaan maksuluokkaan alle 100 jäsentä. Yhdistyksen oma jäsenmaksu Kaupunginosat ry:lle on 85 euroa vuodessa.  Seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua Helsingin kaupunginosat ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Puheenjohtaja on osallistunut verkkosivujen ylläpidon ja päivitysten iltatilaisuuksiin.

Yhdistyksellä ei ole ollut muita itse toimintaan liittyviä merkittäviä kuluja. Puheenjohtajalle on maksettu kulukorvaus puhelimen, postikulujen, kopioinnin ja toimistomateriaalin osalta n. 100 euroa. Jäsenmaksutuloilla on pystytty kattamaan yllämainitut menot.

Tapahtumista kuten Meilahti-päivä pidetään omaa kustannuslaskentaa, joka on nähtävissä tuloslaskelman osana.

Syksyllä osallistuimme vetoomukseen postin säilyttämiseksi Pikku Huopalahdessa. Sen puolesta kerättiin nimilista, joka luovutettiin Itellan palveluverkoston johtajalle.

Yhdistys on myös tehnyt oikaisuvaatimuksen Helsinginseudun liikenteen johtokunnalle mm. Meilahden joidenkin bussilinjojen reitin muuttamisesta. Muistutus on tehty yhdessä Töölö-seuran, Kruununhaan asukasyhdistyksen, Munkkivuori-seuran ja Herttoniemi-seuran kanssa.

Joulukuussa järjestettiin Ravintola No.11 puurojuhla kiitokseksi vuoden aikana talkoisiin osallistuneille.