Meilahti-seura

Kaupunginosayhdistykselle valitaan uudet toimihenkilöt.

Meilahti-seuran vuosikokous pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 18 Meilahden kirkon kerhohuoneessa, Jalavatie 6 (ala-asteen puolelta sisäänkäynti). 

Toiminta on palkatonta ja edellyttää ainakin osalta jäseniä kirjanpidon perusteiden taitoa ja mahdollisuutta laatia tilinpäätös. Tai järjestää asia muilla apuvoimilla. Myös jäsenrekisterin ylläpitoon toivotaan olevan tahtoa, aikaa ja kykyä. Hallituksen tai toimikuntien tehtäviin kuuluu myös viestintä kaupungin virastoihin, muihin yhteisöihin ja niissä mukana toimiminen.

Meilahti-seura on toimintavuosiensa aikana kehittänyt itse ja tullut kutsutuksi mm. seuraavaan toimintaan:

Helsingin kaupunginosat, Meilahden seurakunnan aluetyö Pikku Huopalahti-Ruskeasuo-tapahtumatuotanto, TEAM CITY -katutyö, Helsingin merenrantakaupunginosien ns. Rantaryhmä, hallintokuntien eli eri virastojen tiedotustilaisuudet ja tapahtumat vuoden mittaan.

Omaa näkyvää tuotantoa ovat vuosittaiset ulkotapahtumat, mm. Meilahti-päivä, jonka järjestelyihin tarvitaan lisäksi tiimejä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

 

Esityslista:

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 
3. todetaan kokouksen osanottajat; 
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
6. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; 
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;  
8. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus; 
9. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, 
11. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet 
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toinen voi olla tilintarkastusyhteisö ja heille yksi varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa; 
13. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai joista hallitus haluaa vuosikokouksen päättävän.

14. käsitellään muut esille tulevat asiat

15 kokouksen päättäminen