Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tiistaina 26.4.2022 klo 18.00 Bar36:ssa Meilahdessa, osoitteessa Kuusitie 3.


MEILAHTI-SEURA

SÄLLSKAPET MEJLANS RY 26.4.2022

Aika:  Tiistai 26.4.2022 klo 18

Paikka: Bar36, Meilahti

Esityslista

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen osanottajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 9. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 11. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
 12. valitaan toimijat tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
 13. käsitellään hallituksen esittämät sääntömuutokset
 14. käsitellään muut esille tulevat asiat
 15. kokouksen päättäminenTervetuloa mukaan!

Terveisin: Meilahti-seuran hallitus