Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tiistaina 21.3.2023 klo 18.00 Ravintola Mullikassa Meilahdessa, osoitteessa Mannerheimintie 130. Muistathan maksaa jäsenmaksun (10 €) Meilahti-seuran tilille FI96 2066 2000 1143 58. Kirjoita viestikenttään oma sähköpostiosoitteesi.


MEILAHTI-SEURA
SÄLLSKAPET MEJLANS RY
Aika:  Tiistai 21.3.2023 klo 18
Paikka: Ravintola Mullikka, Meilahti

Esityslista

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen osanottajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 9. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 11. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
 12. valitaan toimijat tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
 13. käsitellään muut esille tulevat asiat
 14. kokouksen päättäminen


Tervetuloa mukaan!

Terveisin: Meilahti-seuran hallitus