NikkaRisti -toimintaa Meilahden seurakunnan alueella.

NikkaRisti-toiminta Meilahden seurakunnassa  on luonteeltaan seuraavanlaista:

Nikkaristeina toimii seurakuntalainen tai seurakunnan alueella asuva henkilö. Nikkaristina voi toimia myös seurakunnan lähialueella asuva. Tarkoituksena on saada toimintaan vapaaehtoisiksi etenkin työikäisiä miehiä, joilla on taidot tehdä pieniä korjaustöitä.

Toisaalta tehtävät tulevat olemaan matalan kynnyksen tehtäviä, joihin on helppoa tarttua vähemmilläkin taidoilla. Nikkaristit tulevat auttamaan ikäihmisiä ja liikuntaesteisiä pienissä kodin askareissa ja korjaustöissä, joista he eivät itse selviä. Etenkin tikkaille nousu on hyvin tyypillinen ikäihmisille loukkaantumisia tuova tuominta. NikkaRisti-toiminta pyrkii ennaltaehkäisemään ikäihmisten tarvetta hoitaa tehtäviä ja askareita, joista he eivät itse selviä tai niistä on heidän terveydelleen vaaraa. Nikkaristit koulutetaan ja perehdytetään tehtävään.

VAKUUTUKSET:

Nikkaristeilla on vahinkovastuuvakuutus voimassa tehdessään tehtävää, jonka hän on saanut toimeksi seurakunnalta.

NikkaRisti-tehtävästä selviää jokamiehen vuorovaikutus- ja perustaidoilla. Kaikki mukavasta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet tervetuloa

Meilahden seurakunnan vapaaehtoiset
Kyselyt Lauri Anttilalle, 09-23404751 tai lauri.anttila@evl.fi