Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus vuodelta 2009

 

Kevättalvella järjestettiin perinteinen Talvinen ilta -tapahtuma Valpurinpuistossa. Meilahti-seura on halunnut tulla esiin tapahtuman järjestäjänä ja näin pyrkiä olemaan siellä missä asukkaatkin ja toiveissa saada lisää toimijoita seuraan. Talvi-ja syystapahtumien järjestäminen säilyvät tällaisina pienimuotoisina perhetapahtumina senkin vuoksi, että suurempien ja ohjelmallisempien tilaisuuksien järjestäminen on melkolailla työläämpää lupa- ym järjestelyiden vuoksi.

 

Meilahden seurakunta osallistui tilaisuuteen lasten leikinohjaajien toiminnalla tapahtumassa.

 

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet HELKA ry:n kokouksiin ja läntisten kaupunginosayhdistysten puheenjohtajatapaamisiin. Näissä kokouksissa kehitetään sellaisia tavoitteita ja toimintamalleja, jotka toteuttavat kotiseututyötä eri tasoilla soveltaen sitä kunkin kaupunginosan erityispiirteisiin. Nämä ovat myös yhdistyksen säännöissä mainitut toiminnan tavoitteet. Tänä vuonna esillä on mm. kaupunkipolkujen luominen. Näissä asioissa jäsenet voivat tuoda näkemyksiään seuran hallitukselle, joka välittää ideoita ja tietoja eteenpäin. Esimerkiksi kaupunginosan historiaan liittyvät tiedot ovat arvokkaita ja merkittäviä seikkoja, joita voi täten tuoda esiin juuri kaupunkipolkuja suunniteltaessa.

 

Yhdistys on selvästi huomioitu kaupungin tiedotuskumppanina. Hallituksen jäsenet vierailivat maaliskuussa kaupunkisuunnitteluvirastossa. Keskustelunaiheina seudun liikenne ja Keskuspuiston portin (Lääkärinkadun ja Urheilukadun risteyksen seutu) kaavoitustilanne.

 

Syyskuussa vietettiin Meilahti-päivää toista kertaa. Tilaisuuteen saatiin Helsingin kulttuurikeskuksen avustus. Sen ja tori- ja kahvilatoiminnasta saatujen tulojen avulla tapahtumaan saatiin hankittua esiintyjiä. Tapahtumasta syntyi ilmoitus- ja valvontakuluja. Erillisenä tapahtumana Meilahti-päivä oli lievästi voitollinen.

 

Järjestelyt tehtiin talkootöinä. Seurakunta tuki tapahtumaa keittiötiloilla ja -tarvikkeilla. Seurakunta osallistui myös päivän ohjelman toteuttamiseen.

 

Yhdistys ylläpitää verkkosivuja (kaupunginosat.net) , joihin pyritään toimittamaan vaihtuvia uutisia ja tapahtumatietoja.

 

Verkkosivujen otsikoissa on pyritty nostamaan esille niitä asioita, jotka liittyvät Meilahteen tai koskevat helsinkiläisiä yleensä. Myös Helsingin kaupungin syötteet etusivulla palvelevat tässä asiassa. Jotkin kaupungin virastoista tiedottavat Meilahti-seuralle, joka on välittänyt tietoja eteenpäin myös uloskiinnitetyin ilmoituksin (yleisten alueiden kevätsiivous, aluetta koskevat rakennusviraston tiedotustilaisuudet, sosiaaliviraston tiedotukset mm päivähoitoasioista).

 

Meilahden seurakunnan kanssa on jatkettu yhteistyötä siten, että puheenjohtaja on osallistunut seurakunnan aluetyöryhman kokouksiin työryhmän jäsenenä. Tarkoituksena on ideoida ja kehitellä toimintoja, joissa voimme tukea toisiamme toimimalla meilahtelaisten keskuudessa. Meilahti-seura osallistui joulun alla Adventtimarkkinoille seurakuntasalissa, jossa tiedotimme yhdistyksestä ja suoritimme jäsenhankintaa. Keskusteluissa ilmeni kiinnostusta asukasyhdistystoimintaa kohtaan.

 

Hallitus on saanut asukkailta joitakin yhteydenottoja yksittäisistä asioista, joista on lähetetty tieto eteenpäin ao. virastolle. Näitä ovat olleet mm. valaistusta, puustoa, rakentamista ja räjäytyksiä koskevat kysymykset. Tietoa on välitetty myös mahdollisuuksien mukaan takaisin asukkaille.

 

Jäsenmäärä oli 31.12.2009 69 henkeä. Jäsenmaksutuloja käytetään omiin jäsenyyksiin (Helka ry, Teosto) ja jäsentoimintaan kohdistuviin tiedotuskuluihin (kopiointi, postimaksut jne.)

 

Vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu on 10 euroa/jäsen.

Yhdistys ei ole maksanut palkkoja tai palkkioita kauden aikana.

Hallitus on kokoontunut kesäkautta lukuunottamatta joka toinen kuukausi.

Ehdotuksia toimikuntien perustamisesta ei ole tullut.