TOIMINTAKERTOMUS 2012

Vuosikokokouksessa 29.3.2012 esitetelty toimintakertomus


Meilahti-seura                                          

Hallitus on kokoontunut kauden aikana kolme kertaa.

Talvinen ilta Valpurinpuiston jäällä aloitti toimintavuoden. Tapahtma oli liitetyy osaksi samana päivänä toteutettua Ravintolapäivää nimellä Ravintola Skrinnari. Tilaisuudessa myytiin keittoa, mistä saaduilla tuloilla maksettiin tulitaiteilijan palkko ja lämmittelyteltan vuokra.

Hallituksen jäseniä vieraili kaupunkisuunnitteluvirastossa kuulemassa alueen liikennesuunnitelmista.

Meilahden yläasteen tiloissa järjestettiin kiinteistöaiheinen asukasilta. Tilaisuudessa esiteltiin isännöinnin uusia tekniikoita, maalämpöhanketta Töölössä ja saatiin katsaus alueen asuntomarkkinoista.

Toukokuussa yhdistys toimi järjestäjänä ”Hyvä kasvaa kaupungissa”- siivoustalkoissa, johon kaupungin rakennusvirasto toimitti siivousvälineet.

Yhdistyksellä on mahdollisuus kirjoittaa alueen Töölöläinen-lehden palstalla. Puheenjohtaja on kirjoittanut muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki kirjoitukset. Kirjoitukset Kuulumisia Meilahdesta-palstalla on pyritty liittänään alueen asioihin ensisijaisesti tietokanavana. Seurakunta on kirjoittanut kirkkovuoden keskeisinä ajankohtina, pääsiäisen ja joulun aikaan.

Yhdistys ylläpitää verkkosivuja www.kaupunginosat.net/meilahti . Sivut liittyvät Helsingiin kaupunginosat ry:n sivustoon. Sivuilla on välitetty aluetta koskevia uutisia ja tiedotuksia esimerkiksi liikenteeseen, rakentamiseen liittyvistä ja sosiaaliviraston tiedotteista toimitettuna. Sivuilla ilmoitellaan jonkin verran eri yhteisöjen ja yritysten omista tapahtumista.

Suksystä lähtien tiedotusta on linkitetty myös Meilahden kylä facebook-sivujen kautta.

Puheenjohtaja on osallistunut kattojärjestön yleis- ja puheenjohtajakokouksiin sekä Helsingin kaupungin tapahtumayksikön kahteen seminaaripäivään.

Syyskuun 1. päivänä järjestettiin Meilahti-päivä. Meilahti-paivän ohjelman, talkoiden järjestelyihin osallistui parikymmentä alueen asukasta, Meilahden seurakunta sekä Helsingin kulttuurikeskus 1.000 euron lähikulttuuriavustuksella.

Meilahti-päivän ulko-ohjelma koostui musiikkiesityksistä ja lasten urheilukilpailusta. Meilahti-päivästä on laadittu toimintaohje järjestäjille. Ohjeessa on lueteltu päivään liittyvät yksityiskohdat.

Yhdistykseen ei ole liittynyt merkittävästi uusia jäseniä. Jäsenrekisteri perustuu toiminnan aikana kertyneisiin nimitietoihin, ei niinkään vuotuisiin jäsenmaksuihin. Jäseniä on poistettu rekisteristä vain jäsenen omasta pyynnöstä. Jäsentiedotusta tehdään sähköpostin välityksellä, lehtikirjoituksin sekä ilmoittelemalla alueen kaupoissa ja kävelyreittien varrella. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöltä ja 30 euroa yhteisöltä. Osasta jäsenmaksun suorittaneista ei ole osoitetietoja.

Yhdistyksellä ei ole ollut itse toimintaan liittyviä merkittäviä kuluja.

Tapahtumista, kuten Meilahti-päivä pidetään omaa kustannuslaskentaa, joka on nähtävissä tuloslaskelman osana.

Yhdistys on nimetty toimijaksi SPR:n Länsi-Helsingin piirin TEAM CITY-katupartiointiin. Puheenjohtaja on tiedottanut asiasta ja kuuluu itse päivystysryhmään.

Puheenjohtja on henkilöjäsenenä Meilahti, Ruskeasuo, Pikku Huopalahti -aluetyöryhmässä. Ryhmä toimii Meilahden seurakunnan aluetyöryhmänä ja järjestää mm. tapahtumia alueellaan. Meilahti-päivään liittynyt Skole alkaa-messu on osa tätä toimintaa.

Yhdistys on tehnyt puheenjohtajan välityksellä oikaisuvaatimuksen Helsinginseudun liikenteen johtokunnalle mm. Meilahden joidenkin bussilinjojen reitin muuttamisesta. Muistutus on tehty yhdessä Töölö-seuran, Kriinunhaan asukasyhdistyksen, Munkkivuori-seuran ja Herttoniemi-seuran kanssa-

Meilahti-seura – Sällskapet Mejlans ry

Hallitus