Toimintakertomus ja -suunnitelma 2007-2008

Toimintakertomus vuodelta 2008

Kevättalvella järjestettiin perinteinen Talvinen ilta -tapahtuma Valpurinpuistossa liukumäen ympärillä, koska aikaisemman tapaista luisteluiltaa ei jäätilanteen vuoksi voitu pitää. Tämä tapahtuma, kuten muutkin tapahtumat puistossa ovat syntyneet lähitalojen asukkaiden ja puiston käyttäjien perinteistä käyttää puistoa kokoontumispaikkana mm.grillausten merkeissä. Meilahti-seura on halunnut tulla esiin tapahtuman järjestäjänä kasvavassa määrin ja näin pyrkiä olemaan siellä missä asukkaatkin ja toiveissa saada lisää toimijoita seuraan. Talvi-ja syystapahtumien järjestäminen tulevatkin säilymään tällaisina pienimuotoisina perhetapahtumina senkin vuoksi, että suurempien ja ohjelmallisempien tilaisuuksien järjestäminen on melkolailla työläämpää lupa- ym järjestelyiden vuoksi. Nykymitassaan toteutetut tapahtumat voidaan järjestää ilmoitusmenettelyllä, ja lisäksi etuna kuulumisesta Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA ry:n, on musiikin esittämisestä julkisesti maksettu jäsenmaksumme yhteydessä.

 

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet HELKA ry:n kokouksiin ja HELKAn läntisten kaupunginosayhdistysten puheenjohtajatapaamisiin. Näissä kokouksissa kehitetään sellaisia tavoitteita ja toimintamalleja, jotka toteuttavat kotiseututyötä eri tasoilla soveltaen sitä kunkin kaupunginosan erityispiirteisiin. Nämä ovat myös seuramme säännöissä mainitut toiminnan tavoitteet. Tänä vuonna esillä on mm. kansallinen kaupunkipuistohanke sekä kaupunkipolkujen luominen. Näissä asioissa jäsenet voivat tuoda näkemyksiään seuran hallitukselle, joka välittää ideoita ja tietoja eteenpäin. Esimerkiksi kaupunginosan historiaan liittyvät tiedot ovat arvokkaita ja merkittäviä seikkoja, joita voi täten tuoda esiin juuri kaupunkipolkuja suunniteltaessa.

 

Yhdistys on selvästi huomioitu kaupungin tiedotustoiminnassa ja kirjeenvaihdossa. Verkkosivujen otsikoissa on pyritty nostamaan esille niitä asioita, jotka liittyvät Meilahteen tai koskevat helsinkiläisiä yleensä. Myös Helsingin kaupungin syötteet etusivulla palvelevat tässä asiassa. Hallitus on osallistunut aluetta koskeviin tiedotustapahtumiin – viimeksi syksyllä, kun rakennusvirasto esitteli Reijolan aluesuunnitelmaa Allergiatalon auditoriossa. Varapuheenjohtaja on vieraillut kaupunkisuunnitteluvirastossa ja suunnitelmissa on jatkossa järjestää keskustelutilaisuuksia, joissa eri alojen virastojen edustajat ovat vierailijoina. Ajankohtaisimpina asioina nousee esiin HUS:n alueen rakennussuunnitelmat ja laajentuminen Meilahden alueella. Meilahden seurakunnan kanssa on aloitettu yhteistyö siten, että puheenjohtaja on osallistunut seurakunnan aluetyöryhman kokouksiin työryhmän jäsenenä. Tarkoituksena on ideoida ja kehitellä toimintoja, joissa voimme tukea toisiamme toimimalla meilahtelaisten keskuudessa. Meilahti-seura osallistui joulun alla Adventtimarkkinoille seurakuntasalissa, jossa tiedotimme yhdistyksestä ja suoritimme jäsenhankintaa. Keskusteluissa ilmeni kiinnostusta asukasyhdistystoimintaa kohtaan.

 

Hallitus on kokoontunut kauden aikana kaksi kertaa keväällä, syksyllä on pidetty kokousta sähköpostin avulla. Lisäksi kokoonnuimme yhdessä Vähä-Meilahti-seuran hallituksen jäsenten kanssa. Aiheena oli heidän pyyntönsä kannanottoon koskien läpiajoliikennettä, minkä Meilahti-seura tekikin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille. Heidän toiseen aloitteeseensa, joka koski Meilahden puiston nykytilaa, päätimme olla ottamatta kantaa ennenkuin alueen asukkaiden mielipiteitä asiasta on kuultu.

 

Hallituksen jäsenet ovat kirjoittaneet Töölöläinen -lehden ”Kuulumisia Meilahdesta” -palstalle säännöllisesti toukokuusta 2008 alkaen. Lehden toimituksessa on toivottu yhteistyön jatkuvan. Omaa tiedottamista on lisäksi ollut pienimuotoinen ilmoittelu alueen ruokakaupoissa ja puiston kalusteissa.

 

Meilahti-seura

 

TOIMINTAKERTOMUS 2007 ja TOIMINTASUUNNITELMA 2008

 

Hallitus on kokoontunut kauden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa on käsitelty kevään 2007 tiedotustilaisuudessa esiin tulleita asioita, keskeisimpänä asiana Meilahden ala-asteen vanhempainyhdistyksen aloittaman työn tukeminen koskien koulun toiminnan säilyttämistä nykyisissä tiloissaan. Seura kirjoitti asiasta opetuslautakunnan jäsenille.

Paciuksenkadun varteen rakennettavan toimistotalon koosta, sijoittelusta ja arkkitehtuurista on käyty kirjeenvaihtoa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

Muita kevään tiedotustilaisuudessa kirjattuja asioita olivat pääasiassa Kuusitie – Mannerheimintie – Tukholmankatu rajaaman alueen liikennettä ja tiestöä koskevat kannanotot, kommentit ja toiveet. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä alueen liikennesuunnittelijoihin. Katujen ja risteysten valaistusta on parannettu leikkaamalla puita ja valaisimia säätämällä. Alueen läpiajoon toivotaan Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluvirastossa asukkaiden mielipiteitä. Alueen nopeusrajoitukset on toivottu merkittäväksi selkeämmin, hidastein, kavennuksin sekä alueen eristämän korotuksen avulla. Tehtyjen havaintojen mukaan alueen läpi ajaminen on säännöllistä mutta vähäistä. ”Läpiajomahdollisuutta” käyttävät osittain myös alueella asuvat autoilijat. Nopeusvalvontaa ei tällä ”kolmion” pikkukaduilla suoriteta, sen sijaan Paciuksen- ja Tukholmankadulla sekä Mannerheimintiellä kohtuullisen säännöllisesti ja näkyvästi.

Lähiaikoina valmistuvan Hakamäentien eritasoliittymän odotetaan siirtävän kyseisen risteyksen ruuhkia osittain Tullinpuomin seudulle Meilahteen. Asukkailta toivotaan havaintoja liikenteen siirtymisestä alueen pikkukaduille, jotta asiasta voidaan nopeasti välittää tietoa kaupungin suunnittelijoille.

Seura on liittynyt HELKA RY:yn (ent. Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto).

HELKA ry:n kaupunginosasivustoon liittyminen oli kauden tavoite, mutta sivuston uusiminen siirsi toteutuksen keväälle 2008 ja on edelleen uuden toimintakauden ykköshanke. Meilahti-seuran yhteystiedot ovat HELKA ry:n sivustoilla ja joitakin yhteydenottoja – kutsuja, tiedotuksia – on sitä kautta saapunut. Sivut tarjoavat HELKA ry:n toimittamia uutisia, tiedotteita ja linkkejä kotikaupunkimme asioista. Saatuamme tämän sähköisen ”ilmoitustaulun” toimintaan se tulee käynnistämään jäsenhankinnan ja erilaisista asioista – palveluista, tapahtumista – tiedottamisen. Jäsenhankintaa eikä jäseniksi kirjautumisia ole tehty johtuen puutteellisesta tiedotuksesta ja jäsenrekisterin pidosta.

Syksyllä järjestetyt 3-lajin ”olympialaiset” keräsi viitisenkymmentä lasta vanhempineen Valpurinpuiston kentälle.

Seura tiedotti Haartmanninkatu 3 risteysalueen kaavamuutosehdotuksen esittelystä Terveystieteiden kirjastossa. Tietoa välitettiin risteysalueella sijaitsevien talojen ulko-oviin kiinnitetyillä kutsuilla.

Perinteinen talvitapahtuma puiston jääkentällä vaihtui tänä vuonna liukumäen ääressä vietettyyn grilli-iltaan.

Kauden 2008 aikana – mahdollisesti keväällä – on tarkoitus järjestää palontorjuntaan tutustumista sekä rakennusviraston kanssa yhteistyössä siivoustalkoot.

Ehdotuksia toimikuntien perustamisista ei hallitus ole toimintakauden aikana saanut.

Toiminnasta ei ole kauden aikana syntynyt kuluja eikä tuottoja.

 

Hallitus:

Matti Pyhtilä puheenjohtaja

Panu Nuorttila sihteeri

Unnukka Stenqvist

Teija Siltala

Kari Roos