Toimintasuunnitelma 2010


Meilahti-seura               TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Yleisötilaisuuksia

Kahden ulkoilmatapahtuman – Talvinen ilta Valpurinpuistossa ja Meilahti-päivä – lisäksi osallistumme jokavuotiseen kaupungin yleisten alueiden siivoustapahtumaan ”Hyvä elää Stadissa”. Päivän aikana kerätään luontoon kuulumattomia tavaroita ja roskia puistoista ja katujen varsilta.

Loppukesällä vietettävän Meilahti-päivän ohjelman suunnittelu aloitetaan jo lähiviikkoina. Varsinaisen tapahtumalauantain jälkeen avataan valokuvanäyttely, joka esittelee näkymiä Meilahdesta vuosikymmenien varrelta.

Yhteistyökumppaneita etsitään lisää alueen yhdistyksistä, kouluista, päiväkodeista, palvelutaloista ja yrityksistä.

Yhdistys seuraa kaupungin päätöksentekoa eri virastojen lautakunnissa ja pitämällä yhteyttä virastoihin. Viranhaltijoita tavataan virastokäynnein ja järjestämällä yleisötilaisuuksia Meilahden alueella. Viimeksi läpiajoliikenteestä on tehty toimenpide-ehdotus alueen suunnittelijoille ja sen toteutumista seurataan. Myös mahdollista kesäajan torimyyntiin soveltuvaa paikkaa etsitään.

Hallituksen ja toimikuntien toiminta

Yhdistys kehittää toimintaansa perustamalla toimikuntia erilaisten kaupunginosan viihtyisyyttä, rakentamista, liikennettä, palveluja, tiedotusta ja tapahtumia käsittelevien asioiden eteenpäin viemiseksi.  Ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan.

Kaupunginosayhdistys tarjoaa mahdollisuuden saada lisää tietoa asukas- ja kotiseututoiminnasta mm. Helka ry:n seminaarien ja koulutuksen kautta. Viime vuonna aloitettu hanke kaupunkipolun luomiseksi Meilahteen mukaanlukien Laakso ja Vähä-Meilahti odottelee vielä rahoitusta. Polku on käveltävä reitti, jonka varrella on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittävät paikat eri ajoilta.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

Meilahti-seura on hakenut Suomen Kulttuurirahastolta apurahaa kotikaupunkipolun kokoamiseksi Meilahteen. Vastaavia polkuja on aiemmin laadittu mm. Pitäjänmäellä osana Helsingin

kaupunginosayhdistykset ry Helkan koordinoimaa hanketta.

 

Kotikaupunkipolku on kävelyreitti, jolla esitellään kaupunginosan mielenkiintoiset paikat uusille asukkaille. Heitä muuttaa Meilahteen vuosittain noin tuhat, joista puolet Helsingin ulkopuolelta.

 

Mikäli seura saa apurahan, se pystyy palkkaamaan toimittajan avuksi hankkeen toteuttamiseen. Asukkaista ja asianomaisista virkamiehistä
muodostettava työryhmä osoittaa sitten tälle kohteet. Valmistuttuaan Meilahden kotikaupunkipolku julkaistaan seuran verkkosivuilla ja pyritään painamaan myöhemmin myös esitteeksi yhdessä muiden kaupunginosien polkujen kanssa.

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa v. 2011 aikana. Yhdistys ottaa vastaan hankkeen rahoittamiseen liittyviä ideoita vastaan. Myös suoria hankkeeseen kohdistuvia lahjoituksia on mahdollisuus tehdä. Hankkeen kustannukset koostuvat toimittajan palkkauksesta ja valmistuneen polun saattamisesta julkisuuteen käytettävissä olevin välinein, kuten kartat, opasvihot sekä kehittyvä sähköinen ja mobiilimedia, joiden julkaisuun on mahdollista käyttää myös sponsoreiden apua.

 

Paikallisten ja yleisesti kiinnostaviin kohteisiin on tarkoitus järjestää tutustumisia ja retkiä. Näitä ovat esimerkiksi museot, näyttelyt, laitokset ja instituutiot sekä historialliset kohteet ja seudun luonto. Näitä retkiä tarjotaan jäsenille maksutta tai jäsenhintaan riippuen kohteesta.

 

 

Jäsenrekisteriä on tarkoitus kehittää siten, että yhdistyksen toiminnasta voitaisiin kertoa useammin ja nopeammin. Tätä varten jatkamme sähköpostilistan laatimista toteutettavaksi kuluvana kautena.

 

Yhdistys seuraa edelleenkin Helsingin kunnallispolitiikkaa, virastoja ja lautakuntien päätöksiä. Seurantaa kehitetään vuorovaikutteiseksi siten, että yhdistys tiedottaa alueen asioista poimimalla aiheita verkkosivustoilleen ja ottaa asukkailta tietoja ja kysymyksiä vastaan ko. asioista.

 

Yhdistykseen on pyydetty nimeämään henkilö, joka toimii tiedotuksen yhteyshenkilönä HELKA ry:n kanssa.

 

Keväällä on päätetty järjestettää kierrätysneuvontatapahtuma puistossa ja koulun tiloissa. Tilaisuudessa on HSY:n lajitteluopastusta, polkupyörien kunnostusneuvontaa, kirpputori ym. Vastaavanlaisista tilaisuuksista on saatu hyviä kokemuksia muista kaupunginosayhdistyksistä.

 

Syksyllä järjestetään Meilahti-päivä, jonka markkinointi aloitetaan jo alkukesällä esiintyjien ja näytteillepanijoiden hankkimiseksi.