Töölöläinen nro 10/2022:
Toimittaja Minna Karila
Kuvat Mikko Keski-Vähälä

Meilahden päiväkoteja siirrellään paikasta toiseen, vanhempien mielestä kaupungin tiedottaminen takkuaa. 

”Vuonna 2019 tehdyssä Laakson uutta sairaalaa koskevassa lausuntakierroksessa tuotiin esiin, että Muksulaakson päiväkoti tarvitsee uudet tilat. Asiassa ollaan menty sairaala edellä, vasta myöhemmin on tullut mieleen, että päiväkotitilanteellekin pitäisi tehdä jotain”, Muksulaakson päiväkotilapsen isä Jaakko Nelimarkka kertoo. Syksyllä 2020 kaupunki päätti vuokrata yksityiseltä päiväkoti Touhulalta vapautuneet tilat Allergiatalosta Muksulaakson lapsille. Hiljattain selvisi, että myös päiväkoti Pihlajaa ollaan muuttamassa Allergiataloon. ”Pihlajan osalta kaupunki vetoaa siihen, että päiväkotirakennuksen remontoiminen on kallista. Kun on olemassa valmis kiinteistö, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa, miksi sitä ei käytettäisi? Puiston kupeessa on myös ala- ja yläasteen peruskoulut, meilahtelaisten opintopolku.”’

Onko päiväkotien siirtelyn syynä pääasiassa raha? ”Laakson sairaala-aluetta kehitetään laajasti ja nykyinen päiväkotitila poistuu käytöstä kokonaan. Keväällä 2022 arvioitiin, että Allergiataloon tehtävien remonttien aiheuttama haitta toiminnalle on sellainen, että Muksulaakso siirretään noin vuoden ajaksi vapautuviin paviljonkitiloihin Munkkiniemeen. Päiväkoti Pihlajan perusparannusta on kaupungilla selvitetty pitkään. Tiloihin tarvittavat tekniset korjaukset ja toiminnalliset muutostarpeet ovat laajat. Perusparannuksen kustannukset on arvioitu nousevan korkeiksi verrattuna muihin perusparannettaviin päiväkoteihin. Tämän johdosta kaupunki on selvittänyt päiväkotipaikkojen järjestämistä korvaaviin tiloihin, viime aikoina on selvitetty erityisesti toiminnan siirtämistä Allergiataloon”, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas sanoo. Mitä Päiväkoti Pihlajan kiinteistölle tapahtuu, jos päiväkotitoiminta siellä loppuu? ”Päiväkoti Pihlajaan liittyvät selvitykset ovat kesken, tätä ei ole vielä tarkasteltu. Tarkastelu tehdään kaupunkiympäristön toimialalla.”

”Muksulaakson osalta sairaalahanke on käynnistänyt päiväkodin muuton, mutta kaupunki haluaa myös sijoittaa lapsia isompiin yksiköihin. Jos Muksulaakson 60 lasta ja Pihlajan yli 100 lasta sijoitetaan Allergiataloon, tällä yhdistelyllä saadaan ehkä muutama paikka lisää. Nyt kaksi kuukautta ennen suunniteltua muuttoa kuulimme, että lapset menevätkin ensin vuodeksi Munkkiniemeen ja vasta sen jälkeen Allergiataloon. Jatkuva paikanvaihto on lapsille erittäin stressaavaa. Monen vanhemmankin täytyy pian varata päivähoitomatkoihin ratkaisevasti enemmän aikaa”, Jaakko Nelimarkka sanoo. ”Muutokset vaikuttavat toki perheiden arkeen ja hoitomatkoihin. Suunnitelmissa on, että päiväkoti Muksulaakson lapset retkeilevät tutustumaan uusiin tiloihin toukokuussa, myös vanhemmille järjestetään tiloihin tutustuminen. Muutoksissa auttaa se, että usein kaverit ja henkilöstö säilyvät osin samoina”, Satu Järvenkallas sanoo.

Päiväkoti-ikäisen lapsen isä Jaakko Nelimarkka on huolissaan siitä, että kahden meilahtelaisen päiväkodin lapset ollaan sijoittamassa Allergiatalon yhteydessä toimivaan tilaan. Taustalla näkyvä piha-alue on lähes kahdelle sadalle lapselle liian pieni.

Allergiatalolla on pieni ja ankea kivipiha, jonne yli 160 lasta on vaikea ahtaa. ”Taloa ei alun perinkään ole suunniteltu päiväkotikäyttöön. Nyt kaupungin arkkitehdit ovat alkaneet pohtia, josko lähipuistosta löytyisi aitaus päiväkotilapsille. Tämä tarkoittaa sitä, että piha olisi kauempana. Pienten lasten kanssa se on hankalaa: lasten pitää päästä potalle ja vaihtaa vaatteita ja siirtymisiin menee aikaa. Ja jos osa Rantapuistosta aidataan päiväkotilapsille, silloin sen on muilta käyttäjiltä pois”, Jaakko Nelimarkka sanoo. 

Vanhempien mielestä kaupunki on hoitanut asiasta tiedottamisen kehnosti. Kun kaupungilta on kysytty tiloista, vastaukset ovat olleet ympäripyöreitä ja niukkoja. ”Olemme yrittäneet olla yhteydessä useampaankin kaupungin virkamieheen, joista useimmat eivät edes vastaa. Pihlajan päiväkodin henkilöstöllekään ei oltu kerrottu muuttokuvioista”, Jaakko Nelimarkka toteaa. Miksi tietoa jaetaan nihkeästi ja myöhäisessä vaiheessa? ”Päiväkoti Muksulaakson toiminnan siirtymisestä Paciuksenkadulle tiedotettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2020, muuton tarkemmasta aikataulusta tiedotettiin marraskuussa 2021 ja muutosta Munkkiniemen paviljonkitiloihin viestittiin heti, kun Allergiatalon muutostöiden vaikutus Muksulaakson toiminnalle oli tarkentunut eli huhtikuun alussa 2022. Päiväkoti Pihlajassa on tehty selvityksiä perusparannushankkeen suunnittelua varten vuoden 2020 lopulta lukien, jolloin selvityksestä on tiedotettu perheitä. Rakennushankkeen edistämisestä ja vaihtoehtojen tarkastelusta ei ole tiedotettu. Suunnitelmissa on järjestää vanhemmille keskustelu- ja tiedotustilaisuus syksyllä 2022, kun Allergiatalon remontti ja päiväkoti Pihlajan selvitykset ovat edenneet”, toimialajohtaja Satu Järvenkallas sanoo.

”Meillä on edustuksellinen demokratia: kaupunginvaltuutetut päättävät asioista. Mutta valtuutetut saavat esitykset eteensä siinä vaiheessa, kun päätökset on käytännössä jo tehty eikä niihin voi enää vaikuttaa. Väestöennusteet koko Helsingin lapsiperheiden määrästä eivät ole pitäneet paikkaansa eivätkä tilamitoitukset ikinä jousta ylöspäin. Kaupungin ratkaisuissa lapset eivät koskaan ole prioriteetti”, päiväkotilapsen isä Jaakko Nelimarkka toteaa.