Tule tekemään Helsingin uutta yleiskaavaa!

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut uuden yleiskaavan laatimisen. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Yleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua ja sillä on suuri vaikutus helsinkiläisten elämään.

Helsingissä yleiskaava on laadittu noin kymmenen vuoden välein. Uusi yleiskaava valmistellaan siten, että Helsingin kaupunginvaltuusto voi tehdä siitä päätöksen viimeistään vuonna 2016

kaupunginsuunnitteluviraston sivulle