Tutustu Kaikkien Helsinki-sivuun

ja vastaa kyselyyn asunnottomuudesta ja tuetusta asumisesta!