Kaupunginosayhdistys

Yhdistyksen esittely

Meilahti-seura on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on Meilahden alueen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, asuinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi toimimme alueen etujärjestönä, olemme yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa, osallistumme aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikutamme päätöksentekoon.

Meilahti-seura tarvitsee jäseniä eri toimikuntiin. Otamme vastaan ideoita toimikuntien perustamiseksi. Niitä voivat olla esimerkiksi viestintää, ympäristöä ja tapahtumia hoitavat toimikunnat.