VIIMEISIMMÄT ARTIKKELIT

Lastenkoti rakenteille

Lastenkodin (Nuorten vastaanotto uudisrakennus) rakennustyöt ovat alkaneet Krämertintiellä tontin puuston kaatamisella. Kaupunki järjesti 12.1 infotilaisuuden hankkeesta. Metsälä-Seurasta tilaisuuteen osallistui Anu Karvonen. Rakentaminen ajoittuu aikavälille 2/2023...

Yleisötilaisuus Tuusulan bulevardista Saunabaarilla

Maunulan Saunabaarilla järjestettiin 5.9 yleisötilaisuus, jossa käsiteltiin Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmia. Esitysmateriaali löytyy täältä. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat bulevardin vaikutusalueen kapunpunginosat eli Käpylä, Metsälä, Oulunkylä, Maunula...

Metsälä-Seuran kannanotto Tuusulan bulevardista

Metsälä-Seuran kannanotto Tuusulan bulevardin suunitelmista esitettiin seuran vuosikokouksessa huhtikuun lopulla. Esityksen löydät täältä, kun olet avannut uutisen. Esitys käsittelee aihetta ensisijaisesti Metsälän kannalta, mutta siinä...

Hyviä uutisia Maunulanpurosta

Virtavesin hoitoyhdistys lähetti Metsälä-Seuralle viestin Maunulanpuron taimentilanteesta. Maunulanpuro on Haaganpuron sivuhaara, joka alkaa Maunulan Suursuolta läheltä Pakilan rajaa ja virtaa Metsälän läpi. Maunulanpuro yhtyy...

Uutta Pohjois-Helsinkiä verkkotilaisuus

Joulukuussa 2021 järjestettiin uutta Uutta Pohjois-Helsinkiä -verkkotilaisuus järjestettiin, jossa kerrottiin alueen tulevaisuuden suunnitelmista. Esitykset käsittelivät lähinnä Oulunkylän ja Pakilan kaava-asioita ja täydennysrakentamista, Raide-Jokeria ja...

Breikin naapurustotapaaminen 21.9

Diakonissalaitoksen Hoivan palveluyksikkö Breikki aloitti toimintansa elokuun lopulla Metsälässä Nesteen talossa osoitteessa Asesepänkuja. Breikki tuottaa opioidikorvaushoidon palvelua pääkaupunkiseudun kuntien ohjaamille opioidiriippuvaisille. Diakonissalaitoksen Hoivalla on...

Bulevardikaupungin suunnittelu jatkuu

Tuusulanväylän bulevardikaupunginosan suunnittelualuetta kutsutaan ”Mäkelänkadun bulevardikaupungiksi”. Sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavarunkoluonnos on tarkoitus laittaa nähtäville loppuvuodesta 2021. Tavoitteena on ollut esitellä kaavarunkoehdotus lautakunnalle...

Nuorten vastaanottokeskus Krämertintielle

Tontille Krämertintie 6 on anottu rakennuslupaa rakennuksille huoneistoalaltaan yhteensä 1250 m2. Tiloissa tulee toimimaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lastensuojelun...

Asukaskysely Tuusulanväylästä

Helsingin vuoden 2016 yleiskaavassa esitettiin Helsingin moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamista nk. kaupunkibulevardeiksi, jolloin niiden varrelta saataisiin vapautettua tilaa asuntorakentamisen tarpeisiin. Helmikuussa 2018 Hallinto-oikeus kumosi suunnitelmat...

Yleiskaavan visio 2050 julkaistu

Metsälä-Seura järjesti 23.11.2013 asukastilaisuuden Ristolassa. Tilaisuudessa esitettiin lyhyt katsaus Helsingin uuden yleiskaavan tilanteesta ja sen mahdollisista vaikutuksista Metsälän alueeseen, katso esitys. Asiat kartalle Kaupunki kerää palautetta...