Nuorten vastaanottokeskus Krämertintielle

Suunnitellun vastaanottokeskuksen tontti osoitteessa Krämetitie 6

Tontille Krämertintie 6 on anottu rakennuslupaa rakennuksille huoneistoalaltaan yhteensä 1250 m2. Tiloissa tulee toimimaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lastensuojelun palvelut sekä nuorten vastaanotto. Rakennuttaja on sijoitusyhtiö, joka edelleen vuokraa tilat Helsingin kaupungille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Asiasta on kerrottu tarkemmin hankesuunnitelmassa (pdf-dokumentti), joka löytyy osoitteesta

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/1c/1c2e5166161ef21533beb1d05b17c5a4c2dbb62a.pdf

Rakennuslupahakemuksen tultua vireille on Krämertintie 6 naapureilla ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Tätä kautta asia on tullut myös Metsälä-Seuran tietoon.

Tontilla on voimassa yleinen vuodelta 1953 peräisin oleva kaava, jossa tontti on varattu yleisten rakennusten korttelialueeksi eli sille ei voida nykykaavan rakentaa esim. asuinrakennuksia. Rakennuslupahakemus on kaavamääräysten mukainen eikä siinä ole haettu merkittäviä poikkeuksia. Rakentaminen alkaa tulevana syksynä ja toiminnan on suunniteltu alkavan loppuvuonna 2021.

Metsälä-Seura on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin edustajiin ja kertonut huolista ja kysymyksistä, joita hanke on asukkaista herättänyt. Hanke noudattaa kuitenkin kaavamääräyksiä, joten perusteita viralliselle valitukselle ei käytännössä ole. Metsälä-Seura aikoo pyytää kaupunkia osallistumaan myöhemmin järjestettävään tilaisuuteen, jossa kaupunki kertoo Metsälän asukkaille lähemmin hankkeesta ja tulevasta toiminnasta ja jossa asukkaat voivat tuoda esiin huolensa.