Breikin naapurustotapaaminen 21.9

Diakonissalaitoksen Hoivan palveluyksikkö Breikki aloitti toimintansa elokuun lopulla Metsälässä Nesteen talossa osoitteessa Asesepänkuja. Breikki tuottaa opioidikorvaushoidon palvelua pääkaupunkiseudun kuntien ohjaamille opioidiriippuvaisille. Diakonissalaitoksen Hoivalla on 20 vuoden kokemus

Tärkeässä roolissa Breikin toiminnassa on myös naapurustotyö, jonka avulla rakennetaan ja ylläpidetään hyviä naapurustosuhteita, lisätään vuoropuhelua ja pyritään näin ehkäisemään mahdollisten ongelmien syntyä.

Breikki järjesti ensimmäisen naapurustotapaamisen 21.9 ja paikalla oli myös Metsälä-Seuran puheenjohtaja Pekka Ruha. Alla hänen yhteenvetonsa tilaisuudesta:

Breikiltä ja kaupungilta oli paikalla paljon väkeä ja myös poliisin edustaja oli paikalla.  Lisäksi kokoukseen osallistui Liven, Nesteen ja Fingridin edustaja, mutta muita metsäläläisiä en tunnistanut.

Aluksi oli yleisluontoinen esitys Breikin toiminnasta.  Kysyin, miksi ympäristön asukkaille kerrottiin asiasta vasta, kun palvelupistettä oltiin jo avaamassa.  Vastaus oli, että ei tiedetty minne avataan, kun vuokrasopimusta ei oltu vielä tehty.

Toiminnan aloittamisen jälkeen ongelmana on ollut se, että porukka parveutuu palvelupisteen eli Nesteen tienoille. Breikillä on nk. kokemusasiantuntijoita – siniliivisiä työntekijöitä – kadulla partioimassa ja he yrittävät hajottaa näitä porukoita.   Asiakkaita Breikillä on noin 100 ja aukioloajat ovat 8.30–13 arkisin ja viikonloppuisin aamut.  Asiakkaiden mukana voi paikalle tulla myös muita kavereita ja siksi porukkaa voi olla enemmänkin paikalla. 

Nesteen edustaja kertoi, että heillä on esiintynyt näpistyksiä ja muuta levottomuutta. Hän oli huolissaan myös siitä, että asiakkaat eivät uskalla tulla samaan aikaan, kun paikalla on Breikin asiakkaita. Tämä on mielestäni ehkä nyt merkittäväin ongelma. Ei tietystikään ole oikein, että yrittäjä kärsii tästä ja esitin toivomuksen, että tähän puututaan.  Poliisin edustaja sanoi, että Nesteellä asioiville pitäisi tehdä selväksi miten pitää käyttäytyä. Käytännössä tämä voi olla vaikeaa,  kun sisään tulee porukkaa, joka ei ole aivan terävimmillään.  Hieman tilannetta helpottaa se, että poliisit käyvät pitämässä taukoa Nesteellä ainakin toistaiseksi. Kysyin, että miten vastata pienten lasten vanhemmille, joille Breikin palvelupisteen eli Nesteen tienoo on koulumatkan varrella. Tähän ei tullut oikein mitään järkevää vastausta.