Hyviä uutisia Maunulanpurosta

Virtavesin hoitoyhdistys lähetti Metsälä-Seuralle viestin Maunulanpuron taimentilanteesta. Maunulanpuro on Haaganpuron sivuhaara, joka alkaa Maunulan Suursuolta läheltä Pakilan rajaa ja virtaa Metsälän läpi. Maunulanpuro yhtyy Haanganpuron päähaaraan Maunulan Uurnalehdon lähellä.

Viime syksyn kudusta on juuri parasta aikaa kuoriutumassa runsaasti taimenen pienpoikasia Maunulan puolella. Suurimmat poikasmäärät on tavattu 100–200 m päässä Metsälän rajasta Keskuspuistosta alueella, jossa kuti viime syksynä sekä paikallisia että merivaelluksen tehneitä taimenia. Merestä nousseita puroon kutemaan kaloja oli dokumentoidusti 4  ja niistä isoin oli 65 cm luokkaa.

Poikasia tulee olemaan sen verran runsaasti, että viimeistään ensi kesänä nämä nyt syntyneet poikaset tulevat levittäytymään myös Metsälän puolelle.

Metsälän puolen puro on saanut olla pitkälti omissa oloissaan 2016 kunnostuksen jälkeen. Virtavesien hoitoyhdistyksellä on 5 hengen ryhmä, joka tarkkailee Haaganpuron vesistöä aktiivisemmin. Tämän kesän aikana tulemme tarkkailemaan puroa enemmän myös Metsälän puolella. Talkoita ei ole suunnitteilla, mutta varmasti avaamme rytöpatoja ja teemme pientä muokkausta puron virtausolosuhteiden parantamiseksi. Jälkimmäinen tarkoittaa usein muutaman kiven siirtämistä tai puupaaluilla virranohjaimen tekemistä.

Tämä siis tiedoksi ja tiedotettavaksi Metsälän seuralle näin etukäteen. Laitamme uudestaan viestiä, kun ensimmäiset taimenet on havaittu Metsälän puolella. Todennäköisesti se on tapahtunut jo kesän 2021 aikana, mutta tänä vuonna tarkemman seurannan myötä tästä saadaan todennäköisesti sekä havaintoja että kuvia.

Jäämme odottamaan lisätietoja ja kerromme niistä edelleen. Myös talkooavulle saattaa olla tarvetta.