Lastenkoti rakenteille

Lastenkodin (Nuorten vastaanotto uudisrakennus) rakennustyöt ovat alkaneet Krämertintiellä tontin puuston kaatamisella. Kaupunki järjesti 12.1 infotilaisuuden hankkeesta. Metsälä-Seurasta tilaisuuteen osallistui Anu Karvonen.

Rakentaminen ajoittuu aikavälille 2/2023 – 3/2024. Tilojen kalustus ja Vastaanottokeskuksen Herttoniemen ja Malminkartanon osastojen muuton aikataulutavoite on huhtikuu 2024, jonka jälkeen toimintaa päästää aloittamaan.

Nuorten vastaanotto vastaa nuorisoikäisten 13-17 vuotiaitten kiireellisiin- ja avohuollon tukitoimin tehtäviin kodin ulkopuolisiin sijoituksiin lastensuojelulain nojalla. Nuorten vastaanotossa tulee työskentelemään arviolta 40 henkilöä kolmessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa. Henkilökunta koostuu ohjaajista, sairaanhoitajista, psykologeista, erityissosiaalityöntekijöistä ja laitoshuoltajista.

Rakennustöitä tehdään lähinnä arkipäivisin. Naapureille eniten haittaa koitunee meluavista töistä kuten pari viikkoa kestävästä paalutuksesta sekä pystytysvaiheen tavaratoimituksista ensimmäisen puolen vuoden aikana. Anu Karvosen kysymykseen rakennustyömaan järjestelyistä vastattiin, että työmaa aidataan kokonaan ja rakentamisen vaatimat toiminnot voidaan hoitaa työmaan sisäpuolella.

Rakennustyömaan viereinen leikkipuisto pysyy avoinna rakennustyön aikana. Työmaataulusta löytyy aikanaan rakentajan yhteystiedot, jos esiin nousee rakentamiseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmatilanteita.

Myös ylen sivuilta on vastaanottokeskusta käsittelevä artikkeli https://yle.fi/a/74-20013620. Vastaanottokeskuksen hankesuunnitelma löytyy Metsälän sivuilla 3.6.2020 julkaistusta uutisesta.