Asukaskysely Tuusulanväylästä

Helsingin vuoden 2016 yleiskaavassa esitettiin Helsingin moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamista nk. kaupunkibulevardeiksi, jolloin niiden varrelta saataisiin vapautettua tilaa asuntorakentamisen tarpeisiin. Helmikuussa 2018 Hallinto-oikeus kumosi suunnitelmat Lahdenväylän, Hämeenlinnanväylän, Turunväylän sekä Länsiväylän osalta. Sen sijaan Vihdintien ja Tuusululanväylän osalta suunnittelutyötä voitiin jatkaa.

Vihdintien bulevardin suunnittelu on edennyt kaavarunkovaiheeseen ja kaavarunko julkaistiin kesällä 2019. Suunnitelmat löytyvät linkistä lantinen-bulevardikaupunki.

Lausunnossaan Kaupunkiympäristölautakunnalle 16.10.2018 Metsälä-Seura kiinnitti huomiota alueen länsireunaan, jossa tilaa rakentamiselle on hyvin niukalti. Tuusulunväylään rajautuvat alueen länsireunan kiinteistöt onkin pääosin rajattu suunnittelualueen ulkopuolelle. Tuusulan bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet julkaistiin joulukuussa 2018. Kaavarungon suunnittelutyö jatkuu edelleen ja sitäkin on viivästyttänyt koronapandemia. Tämän hetkinen aikatauluarvio julkistamiselle on syksy 2022.

Kaupunkibulevardi tulee vaikuttamaan Metsälän asuinalueeseen monin tavoin erityisesti Napinvalajantien eteläpuolella. Metsälä-Seura teki alkuvuonna 2019 Napinvalajantiellä ja Asesepäntiellä asuville kyselyn Tuusulanväylän bulevardisoinnin suunnitelmista. Kyselyn tulokset esitettiin seuran vuosikokouksessa 26.3.2019. Esitys on katsottavissa täältä.

Lähes 2/3 kyselyn alueeseen kuuluneista kiinteistöistä vastasi kyselyyn ja vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 36. Asuinalueemme osalta suunnitelmiin suhtauduttiin pääosin kriittisesti ja päähuoleksi nousi oman asuinalueen säilyminen pientalovaltaisena sekä liiikenteen aiheuttamien häiriöiden lisääntyminen.