Bulevardikaupungin suunnittelu jatkuu

Havainnekuva kaupunkibulevardista, Helsingin Kaupunkisuunnittelu

Tuusulanväylän bulevardikaupunginosan suunnittelualuetta kutsutaan ”Mäkelänkadun bulevardikaupungiksi”. Sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavarunkoluonnos on tarkoitus laittaa nähtäville loppuvuodesta 2021. Tavoitteena on ollut esitellä kaavarunkoehdotus lautakunnalle vuoden 2022 alkupuoliskolla. Koronapandemia on kuitenkin viivästyttänyt aikataulua ja kaavarunko kaavarungon julkistus on siirtynyt syksyyn 2022.

Kaavarunko on yleiskaavan ja asemakaavan välinen kokonaissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi. Siinä esitetään liikenneratkaisun pääperiaate sekä viher- ja virkistysverkoston keskeisimmät yhteydet. Se ei ole vielä virallinen lainvoimainen asemakaava. Kaikkiin kaavarunkovaiheen jälkeen aloitettaviin osa-alueiden asemakaavoihin tulee omat viralliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä vuorovaikutusprosessit.

Uusi Käpylän asema ja siihen liittyvä joukkoliikenneterminaali pyritään sijoittamaan joko radan päälle kannelle tai aivan radan kylkeen. Tavoitteena on, että välineestä toiseen voi vaihtaa sujuvasti.  Lopullinen ratkaisu varmistuu vasta asemakaavassa. Koska kyseessä on vaativa suunnittelutehtävä, on mahdollista, että parhaan ratkaisun löytämiseksi järjestetään suunnittelukilpailu. Liikennesuunnittelussa yhtenä vaihtoehtona tutkitaan Asesepäntien linjauksen siirtämistä etelämmäksi nykyisen voimalinjan kohdalle. Liikennettä on tarkoitus jakaa useammalle kadulle. Varsinaisesti mitään vaihtoehtoa ei ole vielä suljettu pois.

Pirttipolunpuiston ja Suursuon kautta kulkeva pääviheryhteyttä kehitetään kasvillisuudeltaan monimuotoisena Maunulanpuroon tukeutuvana ekologisena ja puustoisena yhteytenä, joka jakaantuu ilmeeltään erilaisiin osa-alueisiin. Eteläosassa (Pirttipolunpuistossa) korostetaan avointa maisematilaa niittyisen tulvatasanteen ympärillä. Keskivaiheille suunnitellaan metsäpuutarhatyyppistä erityisen monilajista puistoa. Pohjoiseen Suursuonpuistoon suunnitellaan niittyjen ja puustoisten alueiden lisäksi myös toiminnallista tilaa kuten leikkipaikkaa ja pelikenttää. Puistoja yhdistävää pääreittiä on suunniteltu pääosin uuden rakentuvan korttelirakenteen reunaan, pohjoisosissa keskemmälle puistoa.