Metsälän alue

Metsälä (ruots. Krämertsskog) on pientalovaltainen noin 1 000 asukkaan ja runsaan 1000 työpaikan osa-alue Helsingissä Oulunkylän, Maunulan ja Käpylän välissä. Helsingin virallisen kaupunginosajaotuksen mukaan Metsälä on Oulunkylän osa-alue. Peruspiirijaossa se kuuluu Maunulan peruspiiriin.

Metsälä rajoittuu lännessä Rajametsäntiehen ja Veturitiehen, idässä Tuusulanväylään ja etelässä rautatiehen. Luoteisen puoleinen raja kulkee Maunulan ja Metsälän välisellä peltoalueella.

Toiminnallisesti Metsälä jakautuu kahtia. Aluetta halkovan Asesepäntien pohjoispuolella on 1910-luvulla alkunsa saanut pientalovaltainen asuinalue, jonka rakennuskanta koostui alunperin puutaloista. Alueelle rakennettiin rivitaloja 1970-luvulla ja vanhoja rakennuksia purettiin. Nykyään Metsälässä ei käytännössä ole rakentamattomia tontteja.

Asesepäntien eteläpuolella on 1940-luvulla alkunsa saanut pienteollisuusalue, jossa on yritysten toimitiloja. Tältä alueelta löytyy pääosa Metsälän tarjoamista n. 1400 työpaikasta.

Metsälän alueella ei enää ole kovinkaan paljon metsää. Metsälän vieressä Rajametsäntien länsipuolella aukeaa kuitenkin Keskuspuiston Maunulanpuistoon kuuluva kaupunkimetsä. Alueen halki virtaa jo 1700-luvun kartoissa maninittu Maunulanpuro. Tuusulanväylän itäpuolella on rajanaapurina Oulunkylä, Metsälän pohjoispuolella Maunula ja etelässä radan toisella puolella Käpylä.

 Lähteet: Wikipedia/Metsälä