Yleisötilaisuus Tuusulan bulevardista Saunabaarilla

Maunulan Saunabaarilla järjestettiin 5.9 yleisötilaisuus, jossa käsiteltiin Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmia. Esitysmateriaali löytyy täältä.

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat bulevardin vaikutusalueen kapunpunginosat eli Käpylä, Metsälä, Oulunkylä, Maunula ja Pakila yhdessä. Kaupungin edustajaa ei saatu paikalle, joskin yleisön joukossa oli niin kaupungin virastojen kuin luottamuselimienkin edustajia. Kaikkiaan osallistujia oli runsaat 40 ja eniten heitä oli Maunulasta ja Oulunkylästä.

Kaupungin tavoitteena on jatkaa Mäkelänkatua Käpylän pohjoisosasta Pakilaan asti kaupunkimaisena katuna ja rakentaa alueelle asuntoja 15 000 – 20 000 asukkaalle. Varsinaista kaavoitusta edeltävä ja sitä ohjaava kaavarunko on parhaillaan työ alla ja näillä näkymin valmistumassa alkuvuonna 2023. Varsinainen toteutus alkanee 2020-luvun lopussa.

Tilaisuudessa kerrottiin, mitä kaavarunko käytännössä pitää sisällään, käyttäen esimerkkinä Vihdintien-Huopalahdentien bulevardia. Lisäksi kukin kaupunginosa kertoi omista Tuusulan kaupunkibulevardiinliittyvistä intressseistään ja huolistaan. Vaikka painotuksissa kaupunginosien välillä on luonnollisesti eroja, on myös intressejä, jotka ovat yhteisiä. Näitä ovat mm. viheralueiden säilyminen, liikenneratkaisujen sujuvuus niin asukkaitten kuin bulevardin käyttäjienkin kannalta sekä uusien kerrostalojen sovittaminen nykyisten asuinalueitten yhteyteen. Erityisesti tämä korostuu pientalovaltaisten alueiden kohdalla.

Erityisesti toivottiin, että vuorovaikutusta kaupungin ja alueen asukkaiden välillä saataisiin selvästi nykyistä toimivammaksi. Tämä nousi selvästi esiin myös loppupuolen yleisökeskustelussa.