Asukasilta ja vuosikokous 14.3.2013

Munkinseutu ry Munksnejden rf järjesti alueen asukkaille asukasillan, tilaisuus oli avoin kaikille. Aiheita olivat asuinalueen ajankohtaiset kaavoitusasiat, kuten Koneen talo ja Villa Andersberg sekä joukkoliikenneasiat, kuten bussilinjalle 18 tehdyt reittimuutokset ja uuden raitiotielinjauksen suunnitelmat. Tilaisuudessa vastasivat Helsingin kaupungin aluearkkitehti ja HSL:n  joukkoliikennesuunnittelija kertoivat kavoitus-ja liikennetilanteesta ja suunnitelmista sekä vastasivat osallistujien esittämiin kysymyksiin.

Munkinseutu ry -Munksnejden rf:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin asukasillan jälkeen.