Aulis Tenkasen avajaispuhe 12.6.1980 Munkkiniemen rannassa.

kahvila98a

Aulis Tenkasen avajaispuhe Munkinseutu ry:n hallituksen jäsenenä sen järjestämässä
musikaalisessa iltatapahtumassa Helsinki-päivänä 12.6.1980 Munkkiniemen rannassa

Hyvät munkinseutulaiset!

Tämän tilaisuuden tarkoituksena on piristää iltakävelyämme tänään tasan 430 vuotta täyttävän kotikaupunkimme, meren Helsingin kunniaksi. Tilaisuuden ohjelma on siinä määrin kesäisen keveä, että sen alussa on paikallaan palauttaa mieleen keskeisiä piirteitä Helsingin mielenkiintoisesta kehityksestä ja tarkastella muutamalla sanalla myös nykytilannetta, erityisesti Munkinseudun asukkaan näkökulmasta.

Helsinki syntyi valtiovallan tarpeesta luoda kukoistava kauppakaupunki kilpailijaksi Tallinnalle. Mutta kauppa käynnistyi hyvin vaivalloisesti. Ja seitsemän vuoden kuluttua kaupungin perustamisesta saivat luvan palata kotiseudulleen ne asukkaat, jotka oli komennettu muista kaupungeista Helsinkiä rakentamaan ja kehittämään. Osa asukkaista jäi kuitenkin paikalleen.

Helsinki pysyi kituliaana pikkukaupunkina sitten parisataa vuotta. Uuden sysäyksen sen kehitykseen antoi valtiovalta tekemällä siitä sotilastukikohdan, kun sen edustalle rakennettiin Viapori eli nykyinen Suomenlinna. Mutta Helsinki ei täyttänyt valtiovallan odotuksia sotilastukikohtanakaan.

Vasta kolmas valtiovallan kehityssysäys onnistui kunnolla. Vuonna 1812 nimittäin silloinen 4.000 asukkaan Helsinki korotettiin suomalaisten pääkaupungiksi. Tämän aseman turvin, joka sillä edelleen on, siitä on kehittynyt monipuolinen pieni suurkaupunki, kotikunta lähess 500.000 suomalaiselle. Kansainvälisellä tasolla Helsinki tunnetaan mm. lämminhenkisenä, suosittuna kongressikaupunkina.

Suurkaupungilla on omat etunsa, mutta myös haittoja. Monet helsinkiläiset – yhtä hyvin täällä syntyneet kuin tänne muuttaneet – pitävät tänään Helsinkiä täyteen mittaan kasvaneena Suomenlahden tyttärenä, jolla alkaa jo olla terveyttä vaarantavia ylikiloja. Vaaditaan voimavarojen suuntaamista niiden haittojen lieventämiseen, jotka liittyvät elämään suurkaupungissa.

Vaikka myös Munkinseudulla esiintyy paikoin suurkaupungille luonteenomaisia epäkohtia, se on merellisyydessään ja luonnonläheisyydessään Helsingin parhaita kaupunginosia. Mutta elinympäristömme rappeutumisen uhka on täälläkin olemassa. Siksi meidän on syytä valppaasti seurata kaikkia niitä muutoksia, joita tänne suunnitellaan, esimerksi Niemenmäen tuntumaan Pikku-Huopalahdelle. Meidän on myös syytä saattaa päättäjien tietoon ne tarpeet, joiden tyydyttämistä me pidämme hyvänä – ei itsekkäinä nurkkakuntalaisina, vaan myös muista vastuullisina kaupunkilaisina. Myös meille kuuluu oikeudenmukainen osuus kaupungin palveluksista, esim. riittävät harrastustilat ja kunnallinen terveyskeskus, joita alueellamme ei tänään ole. Näihin päämääriin pyrkii osaltaan myös tämän tilaisuuden järjestäjä, Munkinseutu ry.

Hyvät ystävät! Munkinseutu ry:n puolesta toivon, että tämä tilaisuus edistää oikeata kotiseuturakkautta Helsinkiin ja myös tervettä paikallisyhteisyyttä. Näissä merkeissä, tervetuloa viettämään musiikillnen iltahetki merellisen kaupunkimme rantamilla. Toivokaamme kotikaupungillemme hyviä päiviä myös tulevaisuudessa!

Goda munksnejdare!

Vi firar i dag jubileet av Helsingfors 430-årsdag. På vägnar av vår stadsdelsförening Munksnejden har jag glädjen att tillönska Er hjärtligt välkomna till en musikalisk aftonpromenad vid stadens stränder. Låt oss önska goda dagar till vår hemstad också i framtiden!

Ohjelma jatkui Karelia-soittokunnan esittämällä musiikilla, sukellus- ja lainelautailuesityksillä ja vapaalla sanalla Raimo Lintuniemen juontamana.