Itsenäisyyspäivänä 2017 Munkkiniemen Sankarihaudalla

image1

 

Satavuotiasta itsenäistä Suomea voi tänään hyvällä syyllä kutsua hyvinvointivaltioksi. Tämä ja valtiollinen itsenäisyys eivät kuitenkaan ole itsestään selvyyksiä. Taustalla on työtä, sitkeää yritteliäisyyttä ja uhrauksia. Kolmekymmentäkolme nimeä tällä sankarihaudalla ja 621 sankarihautausmaata muualla Suomessa muistuttavat siitä, että itsenäisyyden puolustaminen ja hyvinvoinnin rakentamisen turvaaminen ovat vaatinet raskaimmat uhrit.

Vanhimmilla täällä lepäävistä on ollut muistikuvia levottomasta vuodesta 1917. Kodeissa on ehkä puhuttu siitä, että joulukuun kuudentena päivänä eduskunta hyväksyi senaatin ilmoituksen , jonka mukaan Suomi oli nyt itsenäinen. Tosin asia herätti julkisuudessa vain vähän huomiota. Seuraavan vuoden talven ja kevään traagiset tapahtumat ovat varmasti koskettaneet heidän kotejaan tavalla tai toisella. Omaisia ja sukulaisia on saattanut olla kummallakin puolella Pikkupojat ovat vanhempien varoituksista huolimatta varmaan seuranneet luutnantti Wedden saksalaiskomppaniaa sen edetessä huhtikuussa Munkkiniemen kautta Meilahden suuntaan . Punainen valta vaihtui valkoiseksi .

Luultavasti koulupojat eivät valtiollisista asioista enemmälti piitanneet. Heillä oli omat kiinnostuksen kohteet. Innolla seurattiin kun Paavo Nurmi ja muut suomalaiset urheilijat toivat Suomea maailman kartalle. Kaksikymmentäluvun lopun ja kolmekymmentäluvun alkuvuosien globaali talouspula vaikutti monen pojan kodissa. Kolmekymmentäluvun edetessä valtiollinen vakaus vahvistui, talous koheni ja Munkkiniemeen kohosi kerrostaloja vauhdilla. Helsingin olympialaisiin valmistauduttiin innolla. Pojista oli tullut nuorukaisia. Jotkut vanhimmista olivat ehkä jo perheen perustaneet .Joillakin oli varusmiespalvelu suoritettu ja jotkut olivat varmaan mukana Munkkiniemen suojeluskunnassa.

Kun vuoden 1939 kuuma kesä vaihtui syksyksi rauhallinen kehitys katkesi ja kansakunnan oli ryhdyttävä puolustustaistelun vaatimiin toimiin. Aseisiin kutsutuilla oli kullakin oma historiansa, omat ilonsa, omat surunsa, omat unelmansa. Varmastikaan kukaan heistä ei halunnut sotaa. Silti kaikki olivat valmiita täyttämään sotilasvalansa velvoitteet viimeistä piirtoa myöten Täällä lepäävistä heistä kaatui seitsemän . Tämä sankarihauta vihittiin käyttöön 14 päivä maaliskuuta 1940 eli rauhanteon jälkeisenä päivänä.

Tuo rauha oli raskas, mutta kansakuntamme säilyi itsenäisenä kansanvaltaisena oikeusvaltiona. Historiantutkija Kimmo Rentola on kirjoittanut, että Neuvostoliiton asenteisiin sotien jälkeen vaikutti pitkälti suomalaisten talvisodassa hankkima kunnioitus.

Vuonna 1941 kansamme oli jälleen tartuttava aseisiin . Itänaapurin jatkuva painostus ja sen agressiivinen laajeneminen lähialueillamme ei jättänyt vaihtoehtoja. Jälkiviisaita voi muistuttaa, että jo renesanssivaikuttaja Machiavelli totesi aikoinaan, että maan pelastamiseksi mitään keinoa ei pidä hylätä; maan puolustaminen on aina oikein .

Kesän 1944 taisteluissa saavutimme torjuntavoiton. Muiden maiden kokemuksista tiedämme hyvin mitä tapahtui kun siviiliväestö jäi raan hyökkääjän armoille ja miten hyökkääjä istutti väkivaltaisen järjestelmänsä hallitsemilleen alueille .Suomen osalta Stalinin armeija ei päässyt Viipuria pidemmälle eikä hän ulottanut järjestelmäänsä Suomeen. Kumousta tavoittelevat saivat toimia omin voimin ja valta jäi heiltä saamatta

Sodissamme kaatuneita on kaikkiaan 95.000. Lottia sai surmansa 292. Olemme täällä kunnioittamassa heidän muistoaan. Ajattelemme lämmöllä myös sotainvalideja ja muita sotaveteraaneja,lottia, sotaleskiä ja sotaorpoja, kotiseutunsa menettäneitä ja koko sitä sukupolvea, jonka osalle nuo raskaat vuodet osuivat

Jälleenrakennuksen vuodet toki vaativat äärimmäisiä ponnisteluja . Idänsuhteissa oli hankalia vaiheita, mutta tältäkin osin saavutettiin torjuntavoitto. Sen perustana oli kuitenkin kansakuntamme olemassaolon turvaaminen sotiemme saavutuksena. Tästä kertominen etenkin nuorille ja maahanmuuttajille, uusille suomalaisille, on velvollisuutemme.

Tämän päivän maailmassa väkivalta ja sen uhka ovat lisääntyneet ja tulleet entistä konkreettisemmiksi. Puolustusvalmiutemme vaatii lisää resursseja niin aineellisia kuin aineettomiakin. Talvisodan ihmeeseen vaikuttivat myös pyrkimykset kansalaissovun rakentamiseen ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet talouspulan jälkeisinä kasvun vuosina. Hyökkääjä koettiin yhteiseksi viholliseksi. Tänäänkin meidän tulisi huolehtia kansalaisyhteiskuntamme kestävyydestä. Perusarvot kuten demokratia, tasa-arvo, oikeusturva ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat meidänkin peruspilareitamme. Syrjäytyneet ja väliinputoajat on otettava todesta. Huolehtikaamme toinen toisistamme. Kaikkien tulisi voida ajatella, että tätä maata tulee ja kannattaa puolustaa.

Under årtiodens lopp har det blivit allt klarare, vilket öde de sovjetiska makthavarna hade reserverat för vårt folk om försvarslinjerna hade brutits.   Vi tänker med tacksamhet och vördnad på våra stupade hjältar, krigsinvalider och andra krigsveteraner, lottor och hela den generation, som påtog sig ansvaret för landets öden. Men också idag måste vi vara redo att försvara våra gränser, vår demokratiska samhälsordning och dess grundvärden såsom frihet, jämlikhet och rättssäkerhet. Naturligtvis måste vi sörja för att vi har en tillräcklig militär beredskap och att polisen har nödiga befogenheter. Men lika viktigt är tryggandet av samhällsfriden. Situationen av de marginaliserade och utslagna skall tas på allvar. Låt oss ta hand om varandra. Det är väsentligt att försvarandet av Finland är självklart för oss alla..

image13

Syntymäkaupungissani Tampereella on Messukylän sankaripatsas, jonka jalustassa on Yrjö Jylhän runon katkelma, joka on ikään kuin viesti meille :

” Kesken jos kalpamme katkeaa ja kentille jäämmekin kerran, täys onni on sen, joka maataan saa ees palvella hivenen verran”

Ikiaikojen Jumala kotiseutuamme ja koko rakasta isänmaatamme suojelkoon. Må Gud den allsmäktige bevara vår hembygd och hela vårt kära fosterland

Erkki Wuori

 

 

Munkkiniemen joulukuusijuhla 25.11.2017

20171201 152529 001e

 

 

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi myös Munkkiniemeen saatiin valaistu joulukuusi, jonka Metsäylioppilaat kävivät noutamassa Tuuloksesta. Kuusen jalan asensi Helsingin kaupunki ja joulukuusen pystyskustannuksiin saimme tukea alueen yrittäjiltä, sähköt puukioskin pitäjältä. Puheesta, joululaulutunnelmasta ja glögitarjoiluista pitivät huolen Munkkiniemen seurakunnan edustajat.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyötahoille! Lämminhenkistä joulutunnelmaa Munkinseudun asukkaille toivottaen Munkinseutu ry – Munksnejden rf hallitus

 

Vapaaehtoiset lahjoittajatahot, joille haluamme välittää lämpimät kiitoksemme:

Auratum Asunnot

K-Market

Voutilainen Susanna T.mi

Parturi-Kampaamo Puistotien Tukka.

Iloksi Lifestyle

Skogter Elisabeth

Cafe Tarina

Suomen Lemmikkikulma Oy

Kärkkäinen Liisa / Munkkiniemen Apteekki

Marianne Boutigue

Tonelle Ky

Tessi Oy / Kirja Waldemar

T.mi Asianajotoimisto Laura Korpinen

Max Café

Kosmetiikka Helmi

 

 

Munkinseutu ja Suomi 100

Suomisata

 

 

 

 

Asukasinfo ke 30.8. klo 13 Munkkiniemen palvelukeskus

Tervetuloa kahvittelemaan ja kuulemaan yhdessä oloa lisäävästä toiminnasta taloyhtiöissä!

Ohjelmassa on myös rentoa liikettä keholle ja mielelle. Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeen työntekijät ovat paikalla. Hanke lisää yhteistä toimintaa taloyhtiöissä. Toiminta on suunnattu iäkkäille ja muillekin kotona päivää viettäville asukkaille.

Info pidetään 30.8.2017 klo 13 alkaen Munkkiniemen palvelukeskuksessa, Laajalahdentie 30.

Tilaisuus on avoin kaikille!

Ylipormestarin asukasilta 24.11.2016 klo 18.30-20.30 Munkkiniemen yhteiskoululla

Ylipormestarin asukasilta Munkkiniemen, Munkkivuoren, Niemenmäen, Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Talinrannan asukkaille. Mikä sinua vaivaa tai häiritsee alueella? Onko sinulla kiitoksia tai ideoita kaupungille? Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen isännöimässä asukasillassa kaupungin virastojen ja yhteistyötahojen virkamiehet vastaavat asukkaiden kysymyksiin alueen ajankohtaisista aiheista. Keräämme alueen asukkailta ennakkoaiheita ja -kysymyksiä tukemaan tilaisuuteen valmistautumista. Kysymys voi olla yksittäinen sinua askarruttava asia alueella tai laajempi kokonaisuus. Voit kirjoittaa kysymyksen tälle tapahtumasivulle tai lähettää sen sähköpostilla asukasyhteistyo(a)hel.fiLisätietoa ylipormestarin asukasillasta päivitetään tälle tapahtumasivulle. Kaikille alueen asukkaille jaetaan kutsu kotiin marraskuussa. Tilaisuus on katsottavissa myös suorana lähetyksenä ja myöhemmin tallenteena osoitteessa www.helsinkikanava.fiTilaisuuden järjestävät yhteistyössä Munkinseutu ry – Munksnejden rf sekä Helsingin kaupunginkanslian asukasyhteistyötiimi.Tervetuloa!
#ylipormestarinasukasilta

Asukasillassa vastaamattomia kysymyksiä:

Huopalahdentien liikenteestä; vihreät valot Huopalahden tieltä Ulvilantielle käännyttäessä Pohjolantalon risteyksessä (kaupungista päin tultaessa) ovat niin lyhyet, ettei niistä ehdi kuin yksi kaksi autoa kääntymään kerrallaan. Tämä on johtanut siihen, että HSL:n bussit ovat reiteiltään poiketen ryhtyneet kääntymään edellisestä risteyksestä ostoskeskuksen pysäkeille ja näin aiheuttaneet ostoskeskuksen tiimoilla ruuhkautumista. Olisiko kääntyville ajoneuvoille mahdollista pidentää vihreitä valoja, jotta tältä pieneltä sekasorrolta ja sooloilemiselta vältyttäiisiin?

Vastaus:

Kuvailtu ongelma on tiedossa kaupunkisuunnitteluvirastossa. Huopalahdentie-Ulvilantie-Lapinmäentie – risteyksessä vasemmalle Ulvilantielle kääntyviltä busseilta puuttuu vielä liikennevaloetuus. Etuuden tekeminen on liikennevalotoimiston työjonossa. Tuleva etuus vaikuttaa muiden suuntien bussietuuksiin ja hidastaa muita bussilinjoja, joten sen vaikutuksia täytyy aikanaan seurata.

”Milloin Munkkiniemeen ja Munkkivuoreen saadaan muovinkeräyspiste?”

Vastaus:

Kiitos palautteesta ja ehdotuksesta uudeksi kierrätyspisteeksi.

Pahoittelemme, mutta HSY:n alueelle ei tulla rakentamaan uusia kierrätyspisteitä. Poikkeuksena tästä ovat uudet isot pientaloasuinalueet sekä esimerkiksi maankäytön muutosten vuoksi poistuvia kierrätyspisteitä korvaavat pisteet. Uusia pisteitä ei rakenneta, sillä tuottajien vastuulle pakkausasetuksessa määritetty keräyspistemäärä on alueellamme täynnä. Tuottajat on velvoitettu järjestämään Suomeen 1850 lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten keräyspistettä ja 500 muovipakkausten keräyspistettä.

HSY:n kierrätyspisteet liitettiin osaksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n verkostoa 1.1.2016. Näin siksi, että uuden pakkausasetuksen myötä vastuu kuluttajapakkausten keräämisestä siirtyi tuottajille eli teollisuudelle ja pakkaajille. HSY vastaa kierrätyspisteiden säiliöiden kunnossapidosta, pisteiden siivouksesta ja luvista sekä asiakaspalvelusta. Rinki Oy puolestaan vastaa lasi- metalli-, kartonki- ja muovipakkaussäiliöiden tyhjentämisestä sekä kierrätyspisteverkoston laajuudesta.

asiakaspalvelu@hsy.fi”>asiakaspalvelu@hsy.fi<mailto:asiakaspalvelu@hsy.fi>

puh. (09) 1561 2110 (ma-pe 8.30-15.30).

www.hsy.fi<http://www.hsy.fi>

Huopalahdentien ylittävä jalankulkusilta näyttää huonokuntoiselta. Mikä on sen kunto ja pitäisikö silta maalata?

Vastaus:

Pienempiä siltoja ei yleensä näy investointiohjelmissa, mutta niistä on prioriteettilista ja niitä korjataan. Huopalahdentien jalankulkusillan rakenteita on tänä syksynä käyty tutkimassa useampaan kertaan. Etenkin portaan kohdalla rakenteen pääpalkit ovat päässeet ruostumaan pahoin sisältä käsin. Hanke lähtee pikaisena liikkeelle. Jo tänä vuonna korjattaneen heikoimmassa kunnossa olevat porrassyöksyt. Ensi vuonna jatketaan töitä myös kannella, jos rahoitus järjestyy.

Opastettu kävelykierros 24.8.2016

Munkinseutu ry – Munksnejden rf järjestää keskiviikkona 24.8.2016 klo 18.00 alkaen Taiteiden yön etkot. Perinteitä vaalien oppaanamme toimii Erkki Wuori tutustuessamme Vanhan Munkkiniemen eteläosan kävelykierroksella alueen historiaan ja mielenkiintoisiin nähtävyyksiin. Kävelykierros aloitetaan Ramsaynrannan ja Saunalahdentien risteyksen tuntumassa sijaitsevalta Munkkiniemen sankarihautausmaan puistoalueelta.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita tälle ilmaiselle, opastetulle Munkkiniemen kävelykierrokselle!

 

 

Helsinki päivän aamukahvit

12.6.2016 järjestettävän perinteisen Helsinki-päivän

voi tänä vuonna aloittaa leppoisasti Munkkiniemen puistotien puukioskilla, jossa on tarjolla

klo 10.00 alkaen aamukahvit tai vaihtoehtoisesti jäätelö

150:lle ensimmäiselle aamuvirkulle.

Tarjoilut kustantaa Munkinseutu ry. – Munksnejden rf. ja

tarjoilujen järjestelyistä vastaa puukkarin isäntä Kalle Marja-Aho

                       

Helsinkipäivän 12.6 aamukahvit Puukkarilla

Helsinkipäivänä 12.6  sunnuntaina aamukahvit Puukkarilla klo 10.00

Munkinseutu ry. tarjoaa Puukkarilla ensimmäisille 150 Munkinseutulaisille aamukahvit puukkarilla, lapsille jäätelöä.

Tervetuloa.

Munkinseutu ry.

 

 

 

Rantatalkoot 23.4.2016 Munkkiniemenrannassa

Helsingin, Turun, Tallinnan ja Pietarin kaupunkien yhtä aikaa järjestämissä rantojen siivoustalkoissa sinäkin voit auttaa Itämerta! Ohjelmassa siivouksen lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin tervehdys, Kristiina Tuuran ympäristötaidetta kerätyistä roskista, talkoopullakahvit Café Torpanrannasta ja elävää musiikkia

– MATTI JOHANNES KOIVU!

Yhteistyössä järjestäjinä Itämerihaaste, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja rakennusvirasto, Cafe Torpanranta ja Munkinseutu ry. Kaikkien neljän kaupungin talkoista tuotetaan yhteinen valokuvanäyttely ja video Turussa toukokuussa järjestettävään European Maritime Day -tapahtumaan. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/483039655237770/