Munkkiniemen 100-vuotisjuhla 20.11.2015

Sata vuotta sitten  Keisarillinen Suomen Senaatti päätti perustaa silloisen Helsingin maalaiskunnan sisälle Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan. Maankäyttöyhtiö Ab Stenius Oy oli vuonna 1910 ostanut pääosan Munkkiniemen kartanosta ja alueen käyttöä varten teettänyt arkkitehti Eliel Saarisella mittavan Munkkiniemi-Haaga -suunnitelman, joka julkistettiin samoihin aikoihin. Suunnittelu edellytti myös aluehallinnon järjestämistä. 1930-luvulla ripeästi kasvanut Munkkiniemi liitettiin Helsingin kaupunkiin suuren alueliitoksen yhteydessä 1.1.1946.

Edellä mainitun satavuotismuiston merkeissä Munkinseutu ry. – Munksnejden rf. järjesti alueen asukkaille juhlatilaisuuden Kalastajatorpalle. Ohjelmassa oli muun muassa Helsingin historiaan perehtyneen Euroopan historian professorin Laura Kolben esitelmä. Lisäksi saimme kuulla kadettikvartetin esityksiä. Tilaisuus jatkui  muistelusten ja leppoisan yhdessäolon sekä coctail-tarjoilun merkeissä.

Munkkiniemen joulukuusijuhla 25.11.2017

20171201 152529 001e

 

 

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi myös Munkkiniemeen saatiin valaistu joulukuusi, jonka Metsäylioppilaat kävivät noutamassa Tuuloksesta. Kuusen jalan asensi Helsingin kaupunki ja joulukuusen pystyskustannuksiin saimme tukea alueen yrittäjiltä, sähköt puukioskin pitäjältä. Puheesta, joululaulutunnelmasta ja glögitarjoiluista pitivät huolen Munkkiniemen seurakunnan edustajat.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyötahoille! Lämminhenkistä joulutunnelmaa Munkinseudun asukkaille toivottaen Munkinseutu ry – Munksnejden rf hallitus

 

Vapaaehtoiset lahjoittajatahot, joille haluamme välittää lämpimät kiitoksemme:

Auratum Asunnot

K-Market

Voutilainen Susanna T.mi

Parturi-Kampaamo Puistotien Tukka.

Iloksi Lifestyle

Skogter Elisabeth

Cafe Tarina

Suomen Lemmikkikulma Oy

Kärkkäinen Liisa / Munkkiniemen Apteekki

Marianne Boutigue

Tonelle Ky

Tessi Oy / Kirja Waldemar

T.mi Asianajotoimisto Laura Korpinen

Max Café

Kosmetiikka Helmi

 

 

Opastettu kävelykierros 24.8.2016

Munkinseutu ry – Munksnejden rf järjestää keskiviikkona 24.8.2016 klo 18.00 alkaen Taiteiden yön etkot. Perinteitä vaalien oppaanamme toimii Erkki Wuori tutustuessamme Vanhan Munkkiniemen eteläosan kävelykierroksella alueen historiaan ja mielenkiintoisiin nähtävyyksiin. Kävelykierros aloitetaan Ramsaynrannan ja Saunalahdentien risteyksen tuntumassa sijaitsevalta Munkkiniemen sankarihautausmaan puistoalueelta.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita tälle ilmaiselle, opastetulle Munkkiniemen kävelykierrokselle!

 

 

Kaunis piha -palkinto 2012

Munkinseutu ry:n pihakilpailun v. 2012, vuorostaan Munkkiniemen aluella, palkinto annettiin pihalle Uimarinpolku 10. Valinnan perusteena on kaunis, hyvin hoidettu ja toiminnallinen piha.

Itsenäisyyspäivänä 2017 Munkkiniemen Sankarihaudalla

image1

 

Satavuotiasta itsenäistä Suomea voi tänään hyvällä syyllä kutsua hyvinvointivaltioksi. Tämä ja valtiollinen itsenäisyys eivät kuitenkaan ole itsestään selvyyksiä. Taustalla on työtä, sitkeää yritteliäisyyttä ja uhrauksia. Kolmekymmentäkolme nimeä tällä sankarihaudalla ja 621 sankarihautausmaata muualla Suomessa muistuttavat siitä, että itsenäisyyden puolustaminen ja hyvinvoinnin rakentamisen turvaaminen ovat vaatinet raskaimmat uhrit.

Vanhimmilla täällä lepäävistä on ollut muistikuvia levottomasta vuodesta 1917. Kodeissa on ehkä puhuttu siitä, että joulukuun kuudentena päivänä eduskunta hyväksyi senaatin ilmoituksen , jonka mukaan Suomi oli nyt itsenäinen. Tosin asia herätti julkisuudessa vain vähän huomiota. Seuraavan vuoden talven ja kevään traagiset tapahtumat ovat varmasti koskettaneet heidän kotejaan tavalla tai toisella. Omaisia ja sukulaisia on saattanut olla kummallakin puolella Pikkupojat ovat vanhempien varoituksista huolimatta varmaan seuranneet luutnantti Wedden saksalaiskomppaniaa sen edetessä huhtikuussa Munkkiniemen kautta Meilahden suuntaan . Punainen valta vaihtui valkoiseksi .

Luultavasti koulupojat eivät valtiollisista asioista enemmälti piitanneet. Heillä oli omat kiinnostuksen kohteet. Innolla seurattiin kun Paavo Nurmi ja muut suomalaiset urheilijat toivat Suomea maailman kartalle. Kaksikymmentäluvun lopun ja kolmekymmentäluvun alkuvuosien globaali talouspula vaikutti monen pojan kodissa. Kolmekymmentäluvun edetessä valtiollinen vakaus vahvistui, talous koheni ja Munkkiniemeen kohosi kerrostaloja vauhdilla. Helsingin olympialaisiin valmistauduttiin innolla. Pojista oli tullut nuorukaisia. Jotkut vanhimmista olivat ehkä jo perheen perustaneet .Joillakin oli varusmiespalvelu suoritettu ja jotkut olivat varmaan mukana Munkkiniemen suojeluskunnassa.

Kun vuoden 1939 kuuma kesä vaihtui syksyksi rauhallinen kehitys katkesi ja kansakunnan oli ryhdyttävä puolustustaistelun vaatimiin toimiin. Aseisiin kutsutuilla oli kullakin oma historiansa, omat ilonsa, omat surunsa, omat unelmansa. Varmastikaan kukaan heistä ei halunnut sotaa. Silti kaikki olivat valmiita täyttämään sotilasvalansa velvoitteet viimeistä piirtoa myöten Täällä lepäävistä heistä kaatui seitsemän . Tämä sankarihauta vihittiin käyttöön 14 päivä maaliskuuta 1940 eli rauhanteon jälkeisenä päivänä.

Tuo rauha oli raskas, mutta kansakuntamme säilyi itsenäisenä kansanvaltaisena oikeusvaltiona. Historiantutkija Kimmo Rentola on kirjoittanut, että Neuvostoliiton asenteisiin sotien jälkeen vaikutti pitkälti suomalaisten talvisodassa hankkima kunnioitus.

Vuonna 1941 kansamme oli jälleen tartuttava aseisiin . Itänaapurin jatkuva painostus ja sen agressiivinen laajeneminen lähialueillamme ei jättänyt vaihtoehtoja. Jälkiviisaita voi muistuttaa, että jo renesanssivaikuttaja Machiavelli totesi aikoinaan, että maan pelastamiseksi mitään keinoa ei pidä hylätä; maan puolustaminen on aina oikein .

Kesän 1944 taisteluissa saavutimme torjuntavoiton. Muiden maiden kokemuksista tiedämme hyvin mitä tapahtui kun siviiliväestö jäi raan hyökkääjän armoille ja miten hyökkääjä istutti väkivaltaisen järjestelmänsä hallitsemilleen alueille .Suomen osalta Stalinin armeija ei päässyt Viipuria pidemmälle eikä hän ulottanut järjestelmäänsä Suomeen. Kumousta tavoittelevat saivat toimia omin voimin ja valta jäi heiltä saamatta

Sodissamme kaatuneita on kaikkiaan 95.000. Lottia sai surmansa 292. Olemme täällä kunnioittamassa heidän muistoaan. Ajattelemme lämmöllä myös sotainvalideja ja muita sotaveteraaneja,lottia, sotaleskiä ja sotaorpoja, kotiseutunsa menettäneitä ja koko sitä sukupolvea, jonka osalle nuo raskaat vuodet osuivat

Jälleenrakennuksen vuodet toki vaativat äärimmäisiä ponnisteluja . Idänsuhteissa oli hankalia vaiheita, mutta tältäkin osin saavutettiin torjuntavoitto. Sen perustana oli kuitenkin kansakuntamme olemassaolon turvaaminen sotiemme saavutuksena. Tästä kertominen etenkin nuorille ja maahanmuuttajille, uusille suomalaisille, on velvollisuutemme.

Tämän päivän maailmassa väkivalta ja sen uhka ovat lisääntyneet ja tulleet entistä konkreettisemmiksi. Puolustusvalmiutemme vaatii lisää resursseja niin aineellisia kuin aineettomiakin. Talvisodan ihmeeseen vaikuttivat myös pyrkimykset kansalaissovun rakentamiseen ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet talouspulan jälkeisinä kasvun vuosina. Hyökkääjä koettiin yhteiseksi viholliseksi. Tänäänkin meidän tulisi huolehtia kansalaisyhteiskuntamme kestävyydestä. Perusarvot kuten demokratia, tasa-arvo, oikeusturva ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat meidänkin peruspilareitamme. Syrjäytyneet ja väliinputoajat on otettava todesta. Huolehtikaamme toinen toisistamme. Kaikkien tulisi voida ajatella, että tätä maata tulee ja kannattaa puolustaa.

Under årtiodens lopp har det blivit allt klarare, vilket öde de sovjetiska makthavarna hade reserverat för vårt folk om försvarslinjerna hade brutits.   Vi tänker med tacksamhet och vördnad på våra stupade hjältar, krigsinvalider och andra krigsveteraner, lottor och hela den generation, som påtog sig ansvaret för landets öden. Men också idag måste vi vara redo att försvara våra gränser, vår demokratiska samhälsordning och dess grundvärden såsom frihet, jämlikhet och rättssäkerhet. Naturligtvis måste vi sörja för att vi har en tillräcklig militär beredskap och att polisen har nödiga befogenheter. Men lika viktigt är tryggandet av samhällsfriden. Situationen av de marginaliserade och utslagna skall tas på allvar. Låt oss ta hand om varandra. Det är väsentligt att försvarandet av Finland är självklart för oss alla..

image13

Syntymäkaupungissani Tampereella on Messukylän sankaripatsas, jonka jalustassa on Yrjö Jylhän runon katkelma, joka on ikään kuin viesti meille :

” Kesken jos kalpamme katkeaa ja kentille jäämmekin kerran, täys onni on sen, joka maataan saa ees palvella hivenen verran”

Ikiaikojen Jumala kotiseutuamme ja koko rakasta isänmaatamme suojelkoon. Må Gud den allsmäktige bevara vår hembygd och hela vårt kära fosterland

Erkki Wuori

 

 

Asukastilaisuus -viihdekonsertti v. 2011

Munkinseutu ry järjesti alueen asukkaille ystävänpäivän konsertin 11.2.2011. Tilaisuudessa esiintyi Kuoro Lainhuuto ja siellä oli iltapalatarjoilua.

Pihakilpailu

IMG 6927

Maanantaina 9.6 vietettiin pieni juhlallinen tilaisuus , Munkinseutu ry luovutti taloyhtiölle kottikärryt ja talikon. Näitä tarvitaan runsaan kasvillisuuden takia, kaikki puutarhajätteet kompostoidaan pihan kolmeen kompostiaitaukseen. Paikalla olivat Nuottapolun koko hallitus, Marja Weckström, Marika Forsberg-Heinonen, Kisu Aho, Nina Kairasalo sekä samana päivänä taloyhtiön isännöitsijänä aloittanut Kim Ahl. Isännöitsijälle varmasti mukava tapahtuma aloittaa Asukasyhdistys Munkinseutu ry on vuosien kuluessa kiinnittänyt huomiota alueen taloyhtiöiden piha-alueisiin. Yhdistys on valitsemistaan palkituista pihoista painottanut ensisijaisesti toimivaa pihaa, kasvillisuutta, siisteyttä, lasten leikkipaikkoja, keinuja ja tilaa erilaisille ulkoleikeille. Tänä keväänä yhdistys valitsi palkittavaksi viehättävän pihan Munkkiniemestä Nuottapolku 10:stä. Nuottapolku 10 on vuonna 1937 valmistunut asuintalo, piirtänyt Helge Lundström. Perusteluna valinnalleen yhdistys totesi, että tämä piha-alue palvelee kaikenikäisiä asukkaitaan ja toimii hyvin virkistysalueena niille, joilla ei ole omaa kesäkotia muualla. Munkinseutu ry:n puheenjohtaja Tarja Sarjakoski kiteyttikin valinnan yhdellä sanalla ”yhteisöllisyys”, tämä toteutuu tässä pihassa loistavasti. Talon varsinaiset puuhanaiset ovat hallituksen jäsenet Marja Weckström pj ja Marika Forsberg-Heinonen. Yhdessä tehdään myös talkoita muiden talon asukkaiden kanssa, rakennetaan linnunpönttöjä, keväisin kunnostetaan yrttimaa, josta kaikki asukkaat voivat hakea keitoksiinsa lisäväriä ja makua. Pari grilliä on pihalla ja ne ovatkin ahkerassa käytössä. Juhannusjuhlat ovat jokavuotinen perinne, osallistumisprosentti on suuri. Piha kukkaistutuksineen on todella viehättävä, ei liian hienoksi laitettu vaan siten, että se on kodikas mutta jota lapsien ei tarvitse liiaksi varoa. Talon kellarikerroksessa on tila missä kaikki puutarhanhoitovälineet ovat siististi hyllyissä ja täällä kasvatetaan taimet kevättä varten. Vanha pannuhuone on kunnostettu talossa vietettäviä kokouksia ja myös pieniä juhlatilaisuuksia varten. Rappukaytävät ovat siistit, kerrosten välissä on kukkia ja istuimia, talossa kun ei ole hissiä. Marja ja Marika toteavat, että on ilo tehdä pihasta viihtyisä ja huomata kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat ja viihtyvät pikku paratiisissa. Maanantaina 9.6 vietettiin pieni juhlallinen tilaisuus , Munkinseutu ry luovutti taloyhtiölle kottikärryt ja talikon. Näitä tarvitaan runsaan kasvillisuuden takia, kaikki puutarhajätteet kompostoidaan pihan kolmeen kompostiaitaukseen. Paikalla olivat Nuottapolun koko hallitus, Marja Weckström, Marika Forsberg-Heinonen, Kisu Aho, Nina Kairasalo sekä samana päivänä taloyhtiön isännöitsijänä aloittanut Kim Ahl. Isännöitsijälle varmasti mukava tapahtuma aloittaa työt Nuottapolku 10 asioiden hoitamisessa.. Munkinseutu ry:stä paikalle olivat saapuneet Tarja Sarjakoski, Merja Lamberg sekä Erkki Wuori. Talon puuhanaisille Marjalle ja Marikalle erityiset kiitokset ahkerasta toiminnasta, oli mukava palkita vuosien mittaiset ahkeruudet ja olivat hekin tosi iloisia tästä huomionosoituksesta. Munkinseutu ry;n raati kulkee taas jatkossakin silmät auki ja huomioi toimivat piha-alueet, mikähän piha-alue on on seuraava kohde? Ihanaa kesää ja hoitakaa pihojanne, Helena Leinonen

 

 Nuottapolku 10. Kuva: Hermanni Sarjakoski ©

 

Wanhan Munkkiniemen kävelykierros 30.5.2013

Munkinseutu ry järjesti toivotun Munkkiniemen kävelykierroksen 30.5. 13.  Kierroksen opasti Erkki Wuori, joka on myös aiemmin vetänyt tämän tapahtuman. Sää oli kesäisen kaunis, samoin seutu. Noin nelisenkymmentä historiasta kiinnostunutta asukasta osallistui tapahtumaan, joka oli kaikille avoin

Pohjola-talo

1387811283390

        

Munkkivuori, Lapinmäentie 1 (ns. Pohjola-talo)

            Asemakaava 2013-015392        

            Pohjola-talon rakennuskokonaisuudelle suunnitellaan osittain uutta käyttötarkoitusta. Samalla selvitetään mahdollisuutta purkaa osia rakennuksesta ja korvata purettuja osia asumiseen paremmin soveltuvalla uudisrakentamisella. Rakennuksessa on mm. auditorio, liikuntasali, uima-alas ja muita harrastetiloja, joille myös etsitään uutta käyttöä. Osa toimistotilasta tulee todennäköisesti säilymään nykyisessä käytössä. Muutoksen pohjaksi järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu, joka ratkeaa keväällä 2014.         

Hankkeesta vastaa: Projektipäällikkö Anu Kuutti, puhelin 310 37154

Suunnitelman käsittelyvaihe: Nähtävänä nyt:

Tulevat tilaisuudet

  • Suunnittelijat tavattavissa 12.5.2015 klo 15-18, Munkkivuoren ostoskeskuksen ala-aula

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Hankekuva

Käyttöehdot        

Viimeisin päivitys: 23.4.2015