Vuosikokous. Rantatalkoot

 

Munkinseutu yhdistys esitti kutsun 16.3.2016 järjestämäänsä asukasiltaan, jossa Munkkiniemen palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja Heidi Pietilä kertoi palvelukeskuksen ajankohtaisista asioista ja palvelutarjonnasta. Alustuksen ja sen herättämän keskustelun jälkeen pidettiin Munkinseutu – Munksnejden ry:n sääntömääräisen vuosikokous. 

Rantatalkoot

Meillä on myös ilo kertoa, että Helsingin kaupunki on päättänyt järjestää Rantatalkoot tänä keväänä Munkkiniemenrannassa lauantaina 23.4.2016 n. klo 11-15 (aikataulu tarkentuu vielä) yhteistyössä Munkinseutu ry:n kanssa. Helsingin kaupunki (rakennusvirasto, ympäristökeskus ja mahdollisesti myös liikuntavirasto) järjestävät tänä keväänä toiset vuosittaiset rantojensiivoustalkoot Itämeri-toimenpideohjelmansa osana ja Itämerihaasteen puitteissa. 23.4.2016 kannustetaan puistokummeja, kaupunginosayhdistyksiä, kouluja ja nuorisotaloja järjestämään myös rantojensiivousta, mutta tämä on kaupungin itse järjestämä tapahtuma. Samana päivänä järjestetään rantatalkoot myös Tallinnassa, Turussa ja Pietarissa, ja kaupungit tekevät mm. tapahtumien viestintään liittyen yhteistyötä. Aluksi apulaiskaupunginjohtajat avaavat tilaisuudet ja tervehtivät toisiaan videoyhteyden välityksellä, seuraavat pari-kolme tuntia siivotaan rantoja ja lopuksi on tarjolla musiikkia. Siivouksen aikana ja jälkeen on mahdollisuus seurata ympäristötaiteilija Tikke Tuuran tekemiä installaatioita kerätyistä roskista ja käydä pullakahvilla.  

Olisi hienoa, jos saisimme Munkinseudulta paljon asukkaita mukaan 23.4. järjestettäviin talkoisiin. Tapahtuman myötä myös Munkinseutu ry – Munksnejden rf tulee olemaan näkyvissä tapahtumaa varten tuotetuissa materiaaleissa kuten julisteessa, netti-ilmoittelussa ja FB-tapahtumassa. Viime vuonna järjestettiin ensimmäiset Rantatalkoot Vanhankaupunginkoskella, jolloin kaupunginosayhdistys Artovan lisäksi yhteistyötä tehtiin Tekniikan museon, ravintola Koskenrannan ja Tikke Tuuran kanssa. Ympäristökeskus, HKR ja Stara hoitavat luvat, siivoustarvikkeet ja tapahtumaan tarvittavan muun rekvisiitan kuten esiintymisteltan sekä järjestävät osallistujille talkooevästä. Vanhankaupunginkoskella oli osallistujia oli n. 100, pistetään me Munkinseudulla osallistujaluku vielä paremmaksi!

Lämpimästi tervetuloa !

 

Kevätterveisin/ Vårhälsningar

Munkinseutu – Munksnejden ry

Hallitus/ Styrelsen                                                                                

Tarja.Sarjakoski@iki.fi        Fred.Packalen@freddis.fi

 

 

Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristön liikennesuunnitelman.

ostari

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6487-3 mukaisen Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristön liikennesuunnitelman.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus   6487-3
3 Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto,   valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012–2022 -suunnitelman mukainen linjasto muodostuu kehämäisistä poikittaislinjoista ja säteittäisistä pääkeskukseen suuntautuvista linjoista. Poikittaisista runkobussilinjoista on toteutettu linjat 550 ja 560. Nyt suunnittelussa oleva runkobussilinja 500 (Herttoniemi – Pasila – Meilahti – Munkkivuori) pohjautuu linjoihin 58 (Itäkeskus – Munkkivuori) ja 58B (Itäkeskus – Meilahti).

Runkobussilinjojen perustaminen edellyttää riittävän nopeuden ja luotettavuuden takaamista mm. infrastruktuurin avulla. Nyt tehdyn suunnittelun tavoitteena on laatia runkolinjojen reitille liikennejärjestelyt, jotka mahdollistavat liikennöinnin toimintaedellytykset niin, että linjojen nopeus ja palvelutaso saadaan runkolinjalle hyväksyttävälle tasolle. Suunnittelutyö on tehty yhteistyössä HSL:n kanssa.

Nykytilanne

Munkkivuoren ostoskeskuksen eteläpuolinen pysäköinti on toteutettu ostoskeskuksen edustalla olevan kentän keskellä kahtena kampana, jonka molemmilla puolilla on yksisuuntaiset ajokaistat. Lisäksi pysäköintiä on ostoskeskukseen liittyvän jalkakäytävän viereisellä reunalla. Ostoskeskuksen alueella on kaikkiaan 223 autopaikkaa.

Munkkivuoreen päättyvien linjojen bussit kääntävät ajosuuntaa kiertämällä ostoskeskuksen vastapäivään reittiä Ulvilantie – Huopalahdentie – Naantalintie – Raumantie.

Liikennesuunnitelma

Liikennesuunnitelma toteuttaa Munkkivuoren ostoskeskuksen voimassa olevan asemakaavan viitesuunnitelman mukaisen pysäköintiratkaisun ostoskeskuksen edustalle. PysäkPäätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6487-3 mukaisen Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristön liikennesuunnitelman.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus   6487-3
3 Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto,   valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012–2022 -suunnitelman mukainen linjasto muodostuu kehämäisistä poikittaislinjoista ja säteittäisistä pääkeskukseen suuntautuvista linjoista. Poikittaisista runkobussilinjoista on toteutettu linjat 550 ja 560. Nyt suunnittelussa oleva runkobussilinja 500 (Herttoniemi – Pasila – Meilahti – Munkkivuori) pohjautuu linjoihin 58 (Itäkeskus – Munkkivuori) ja 58B (Itäkeskus – Meilahti).

Runkobussilinjojen perustaminen edellyttää riittävän nopeuden ja luotettavuuden takaamista mm. infrastruktuurin avulla. Nyt tehdyn suunnittelun tavoitteena on laatia runkolinjojen reitille liikennejärjestelyt, jotka mahdollistavat liikennöinnin toimintaedellytykset niin, että linjojen nopeus ja palvelutaso saadaan runkolinjalle hyväksyttävälle tasolle. Suunnittelutyö on tehty yhteistyössä HSL:n kanssa.

Nykytilanne

Munkkivuoren ostoskeskuksen eteläpuolinen pysäköinti on toteutettu ostoskeskuksen edustalla olevan kentän keskellä kahtena kampana, jonka molemmilla puolilla on yksisuuntaiset ajokaistat. Lisäksi pysäköintiä on ostoskeskukseen liittyvän jalkakäytävän viereisellä reunalla. Ostoskeskuksen alueella on kaikkiaan 223 autopaikkaa.

Munkkivuoreen päättyvien linjojen bussit kääntävät ajosuuntaa kiertämällä ostoskeskuksen vastapäivään reittiä Ulvilantie – Huopalahdentie – Naantalintie – Raumantie.

Liikennesuunnitelma

Liikennesuunnitelma toteuttaa Munkkivuoren ostoskeskuksen voimassa olevan asemakaavan viitesuunnitelman mukaisen pysäköintiratkaisun ostoskeskuksen edustalle. Pysäköintikammat siirretään kiinni ostoskeskuksen tonttiin ja niiden eteläpuolelle tulee kaksisuuntainen ajoväylä. Raumantien ja Naantalintien liittymään rakennetaan kiertoliittymä, jossa myös bussi voi ajaa ympäri. Raumantien eteläreunaan järjestetään tilat takseille sekä pysäkki- ja odotustilat busseille. Runkolinjan 500 lähtöpysäkki tulee Ulvilantien ja Raumantien liittymään.

Suunnitelman myötä ostoskeskuksen edestä poistuu 21 autopaikkaa. Naantalintielle ostoskeskuksen pohjoispuolelle on mahdollista merkitä 8 uutta pysäköintipaikkaa, kun linja-autoliikenne ei enää kulje tätä kautta. Näiden muutosten myötä poistuu ostoskeskuksen alueelta yhteensä 13 pysäköintipaikka, mikä tarkoittaa 6 %:n vähennystä.

Pysäköinnin eriyttäminen omalle alueelleen selkeyttää pysäköintiä ja parantaa bussiliikenteen sujuvuutta, kun pysäköintiliikenne ei ole enää bussien reitillä. Liikenneympyrän rakentaminen Raumantien ja Naantalintien liittymään vähentää bussien liikennöintikustannuksia, kun niiden ei tarvitse ajosuuntaa vaihtaakseen kiertää Huopalahdentien ja Naantalintien kautta.

Suunnitelmassa Ulvilantieltä poistetaan kaksi laajemmalle jalankulkureitistölle tarpeetonta ja valo-ohjaamatonta suojatietä. Poistetut suojatiet olisivat olleet turvallisuudeltaan heikkoja, sillä ne ylittivät 2-3 samansuuntaista ajokaistaa. Suunnitelmassa muutetaan myös Ulvilantien ja Raumantien kaksisuuntaiset yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät yksisuuntaisiksi pyöräjärjestelyiksi.

Liikennesuunnitelma oli kommentoitavana KSV Forumilla 7. - 18.9.2015 osana linjan 500 liikennesuunnitelmia. Vuorovaikutusraportti on Runkolinjan 500 liikennesuunnitelmien esityslistan liitteenä.

Liikennejärjestelyiden kustannus on arviolta 1 500 000 euroa.

Helsingin Metsänkävijät ry:n myyjäiset su 22.11.2015 klo 12-14

Metsänkävijät

Partiolippukunta Helsingin Metsänkävijät ry järjestää perinteiset myyjäiset sunnuntaina 22.11.2015 klo 12-14 Munkkivuoren nuorisotalolla, Raumantie 5, 00350 Helsinki.

Tarjolla hernerokkaa, lettuja, leivonnaismyynti, kahvio, partiotaitopajoja, kasvomaalausta, ilmapalloeläimiä, seikkailurata, lapsille ongintaa ja arpajaiset! Paikalla myös paloauto eli kaikkea kivaa koko perheelle. Tervetuloa!

 

 

Munkkiniemen 100-vuotisjuhla 20.11.2015

Sata vuotta sitten  Keisarillinen Suomen Senaatti päätti perustaa silloisen Helsingin maalaiskunnan sisälle Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan. Maankäyttöyhtiö Ab Stenius Oy oli vuonna 1910 ostanut pääosan Munkkiniemen kartanosta ja alueen käyttöä varten teettänyt arkkitehti Eliel Saarisella mittavan Munkkiniemi-Haaga -suunnitelman, joka julkistettiin samoihin aikoihin. Suunnittelu edellytti myös aluehallinnon järjestämistä. 1930-luvulla ripeästi kasvanut Munkkiniemi liitettiin Helsingin kaupunkiin suuren alueliitoksen yhteydessä 1.1.1946.

Edellä mainitun satavuotismuiston merkeissä Munkinseutu ry. – Munksnejden rf. järjesti alueen asukkaille juhlatilaisuuden Kalastajatorpalle. Ohjelmassa oli muun muassa Helsingin historiaan perehtyneen Euroopan historian professorin Laura Kolben esitelmä. Lisäksi saimme kuulla kadettikvartetin esityksiä. Tilaisuus jatkui  muistelusten ja leppoisan yhdessäolon sekä coctail-tarjoilun merkeissä.

TILKANTORI SKULAA 15.8.2015 klo 15-18

Tilkantori 2015 mainos jpeg

Kaikenikäisten musiikkitapahtuma TILKANTORI SKULAA Junnu Vainion hengessä viihdyttää lauantaina 15.8. klo 15-18 Pikku Huopalahdessa.

Mukana mm. Freeman, Harri Saksala, ”mummobändi” Riskiryhmä, Tuija Rantalainen, lapsille ihana Vahtikoira Veikko, tanssija-koreografi Sanna Karsson-Sutisna, Satunnainen matkaaja, Heinäsirkka, Houseband, yleisön vartti,….

Samalla kierrätät tarpeettomat tavarasi Pop Up -kirppiksellä! Maksuton; paikat jaetaan 14:30 lähtien.

Omat tuolit, viltit ja kaverit mukaan ja tuloksi!

 

Asukaspysäköinti laajenee syksyllä Lauttasaareen ja Munkkiniemeen

munkka

 

21.04.2015 14:24

 

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä laajenee Lauttasaaren ja Munkkiniemen alueelle.

Liikennemerkkien asentaminen kestää usean kuukauden. Merkit ovat aluksi huputettuina. Tällöin pysäköinti jatkuu vielä ennallaan. Tavoite on, että huput poistetaan ja pysäköinti muuttuu koko kaupunginosa kerrallaan 1. lokakuuta.

Tunnuksia ei voi vielä lunastaa. Tunnusten lunastaminen on mahdollista 25.8. alkaen. 

Asukaspysäköintitunnuksen hinta on 9 euroa/kk (1.10.-31.12.) ja 10 euroa/kk vuonna 2016, mikä on puolet vanhojen asukaspysäköintialueiden hinnasta. Yrityspysäköintitunnus maksaa 30,83 e/kk.

Asiasta on päättänyt kaupunkisuunnittelulautakunta 14. huhtikuuta.

Ilman tunnusta pysäköiminen jatkossa

Asukas- ja yrityspysäköintipaikat merkitään liikennemerkeillä (kuvat alla). Ilman tunnusta katujen varsilla voi pysäköidä pysäköintikiekkoa käyttäen enintään neljä tuntia arkisin kello 8–20. Ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin pysäköintiä ei ole rajoitettu. Lisäksi liikkeiden edustoilla olevat paikat säilyvät valtaosin ennallaan, eli niillä on mahdollista pysäköidä lyhytaikaisesti ilman tunnusta.

Näin lunastat tunnuksen

1. Tule käymään rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) syksyn aikana, aikaisintaan 25.8.2015. Tunnuksen saadakseen on siis valitettavasti tultava paikalle.
2. Ota mukaan ajokortti ja rekisteriote.
3. Valmistaudu maksamaan tunnus heti.

Systemet fört boende- och företagsparkeringen som är i användning i Helsingfors innerstad utvidgas i oktober till Drumsö och Munksnäs. Förändringen innebär att man för parkering på Drumsö och i Munksnäs på de flesta platser längs gatorna från och med oktober behöver ett tillstånd för boende- eller företagsparkering.  Invånare och företag på Drumsö och i Munksnäs kan få parkeringstillstånd. Ett tillstånd för boendeparkering kostar 9 e/mån (1.10.–31.12.2015) och år 2016 10e/mån. Ett tillstånd för företagsparkering kostar 30,83 e/mån. Tillstånd kan fås för högst ett år i sänder.

Parkering utan parkeringstecken i framtiden

Platser för boende- och företagsparkering markeras med en trafikskylt. Utan parkeringstecken kan man parkera på platser längs gatorna med parkeringsskiva fyra timmar vardagar klockan 8-20. Under kvällar och nätter samt under veckoslut är parkeringen inte begränsad. Dessutom bevaras de flesta parkeringsplatser framför affärerna oförändrade, dvs. det är möjligt att parkera för en kort stund utan tecken.

Så här löser du in ett parkeringstecken

1. 1}Besök byggnadskontorets kundtjänst (Norra Magasinsgatan 9) under hösten, tidigast 25.8.2015. Tyvärr måste man för att få ett parkeringstecken personligen besöka kundtjänsten.
2. Ta med körkort och registerutdrag.
3. Var beredd att betala genast.                   

Lisätiedot:

www.hel.fi/pysakointi

Pohjola-talo

1387811283390

        

Munkkivuori, Lapinmäentie 1 (ns. Pohjola-talo)

            Asemakaava 2013-015392        

            Pohjola-talon rakennuskokonaisuudelle suunnitellaan osittain uutta käyttötarkoitusta. Samalla selvitetään mahdollisuutta purkaa osia rakennuksesta ja korvata purettuja osia asumiseen paremmin soveltuvalla uudisrakentamisella. Rakennuksessa on mm. auditorio, liikuntasali, uima-alas ja muita harrastetiloja, joille myös etsitään uutta käyttöä. Osa toimistotilasta tulee todennäköisesti säilymään nykyisessä käytössä. Muutoksen pohjaksi järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu, joka ratkeaa keväällä 2014.         

Hankkeesta vastaa: Projektipäällikkö Anu Kuutti, puhelin 310 37154

Suunnitelman käsittelyvaihe: Nähtävänä nyt:

Tulevat tilaisuudet

  • Suunnittelijat tavattavissa 12.5.2015 klo 15-18, Munkkivuoren ostoskeskuksen ala-aula

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Hankekuva

Käyttöehdot        

Viimeisin päivitys: 23.4.2015

Huopalahdentielle uusia asuntoja

0740 17 havainnekuva

Huopalahdentien varrella olevalle toimistotontille, osoitteessa Rakuunantie 19, suunnitellaan uusien pääosin seitsemänkerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista. Kerrosalaa tuleee noin 12 500 m2. Pysäköintipaikat on tarkoitus sijoittaa maan alle. Osoitteeseen Luuvaniementie 2-6 suunnitellaan kahta kahdeksankerroksisista kerrostaloa tonttien etelälaitaan täydentämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Tontteja on tarkoitus laajentaa jonkin verran puistoon etelän suuntaan. Uutta kerrosalaa tulee noin 5 500 m2. Autopaikat suunnitellaan tontille maanpäällisinä. Piha-alueet suunnitellaan nykyistä viihtyisimmiksi.