Munkinseutu ry-Munksnejden rf vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.3.2014.

Tilaisuuden aluksi kirjastonhoitaja Sari Mattero kertoi Munkkiniemen kirjaston toiminnasta. Sen jälkeen pidettiin Munkinseutu ry:n vuosikokous.

 

 

Asukastilaisuus – liikenne v. 2011

Munkinseutu ry järjesti 30.3.2011 Munkkiniemen palvelukeskuksessa tilaisuuden, jonka aiheina olivat Turunväylän alkupään meluesteiden vaikutus meluhaittojen vähenemiseen ja liikenneturvallisuuteen, Paciuksenkadun alikulkukäytävä, Munkkiniemen aukion västämisjärjestelyt, raitioliikenneverkon kehittäminen ja Munkkivuoren ostoskeskuksen asemakaava. Tilaisuudessa oli kaupungin edustajina Munkkiniemen ja Munkkivuoren liikennesuunnittelijat, aluearkkitehti sekä kaupunkisuunnitteluviraston ja HSL:n edustajat.

Jäärata Munkkiniemenrannassa

kuva 1

Kuva Matti Sarjakoski

Munkkiniemenrannassa on avattu matkaluistelurata. Meren jäällä Laajalahdella oleva reitti on noin n. 1,7 kilometriä. Sitä hoitaa Helsingin kaupunki ja se pidetään auki sääolosuhteiden mukaan.

Wanhan Munkkiniemen kävelykierros 30.5.2013

Munkinseutu ry järjesti toivotun Munkkiniemen kävelykierroksen 30.5. 13.  Kierroksen opasti Erkki Wuori, joka on myös aiemmin vetänyt tämän tapahtuman. Sää oli kesäisen kaunis, samoin seutu. Noin nelisenkymmentä historiasta kiinnostunutta asukasta osallistui tapahtumaan, joka oli kaikille avoin

Munkinseutu ja Suomi 100

Suomisata

 

 

 

 

Munkinseutu ry sääntömääräinen vuosikokous 26.3.2015

Tilaisuuden alussa pidettiin asukasilta. Sen aiheena oli asukaspysäköinti Munkkiniemessä. Kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijat esittelivät tulevaa asukaspysäköintiä ja vastasivat osallistujien kysmyksiin. Pysäköinti tulee käyttöön kesällä tai syksyllä 2015. Sitä ennen kaupunkisuunnitteluviraston toimesta asennetaan ko. kaduille liikennemerkit ja tiedotetaan uudistuksesta.

Tämän jälkeen pidettiin Munkinseutu ry:n vuosikokous. Yhdistyksen seuraavalle toimintakaudelle valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Helena Leinonen ja varalle Anja Voss, puheeenjohtajaksi Tarja Sarjakoski ja hallituksen jäseniksi Saara Akujärvi, Anneli Heusala, Merja Lamberg, Fred Packalén, Jussi Salenius, Juha Seppälä, Taru Turunen ja Erkki Wuori. 

 

Vuosikokous. Rantatalkoot

 

Munkinseutu yhdistys esitti kutsun 16.3.2016 järjestämäänsä asukasiltaan, jossa Munkkiniemen palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja Heidi Pietilä kertoi palvelukeskuksen ajankohtaisista asioista ja palvelutarjonnasta. Alustuksen ja sen herättämän keskustelun jälkeen pidettiin Munkinseutu – Munksnejden ry:n sääntömääräisen vuosikokous. 

Rantatalkoot

Meillä on myös ilo kertoa, että Helsingin kaupunki on päättänyt järjestää Rantatalkoot tänä keväänä Munkkiniemenrannassa lauantaina 23.4.2016 n. klo 11-15 (aikataulu tarkentuu vielä) yhteistyössä Munkinseutu ry:n kanssa. Helsingin kaupunki (rakennusvirasto, ympäristökeskus ja mahdollisesti myös liikuntavirasto) järjestävät tänä keväänä toiset vuosittaiset rantojensiivoustalkoot Itämeri-toimenpideohjelmansa osana ja Itämerihaasteen puitteissa. 23.4.2016 kannustetaan puistokummeja, kaupunginosayhdistyksiä, kouluja ja nuorisotaloja järjestämään myös rantojensiivousta, mutta tämä on kaupungin itse järjestämä tapahtuma. Samana päivänä järjestetään rantatalkoot myös Tallinnassa, Turussa ja Pietarissa, ja kaupungit tekevät mm. tapahtumien viestintään liittyen yhteistyötä. Aluksi apulaiskaupunginjohtajat avaavat tilaisuudet ja tervehtivät toisiaan videoyhteyden välityksellä, seuraavat pari-kolme tuntia siivotaan rantoja ja lopuksi on tarjolla musiikkia. Siivouksen aikana ja jälkeen on mahdollisuus seurata ympäristötaiteilija Tikke Tuuran tekemiä installaatioita kerätyistä roskista ja käydä pullakahvilla.  

Olisi hienoa, jos saisimme Munkinseudulta paljon asukkaita mukaan 23.4. järjestettäviin talkoisiin. Tapahtuman myötä myös Munkinseutu ry – Munksnejden rf tulee olemaan näkyvissä tapahtumaa varten tuotetuissa materiaaleissa kuten julisteessa, netti-ilmoittelussa ja FB-tapahtumassa. Viime vuonna järjestettiin ensimmäiset Rantatalkoot Vanhankaupunginkoskella, jolloin kaupunginosayhdistys Artovan lisäksi yhteistyötä tehtiin Tekniikan museon, ravintola Koskenrannan ja Tikke Tuuran kanssa. Ympäristökeskus, HKR ja Stara hoitavat luvat, siivoustarvikkeet ja tapahtumaan tarvittavan muun rekvisiitan kuten esiintymisteltan sekä järjestävät osallistujille talkooevästä. Vanhankaupunginkoskella oli osallistujia oli n. 100, pistetään me Munkinseudulla osallistujaluku vielä paremmaksi!

Lämpimästi tervetuloa !

 

Kevätterveisin/ Vårhälsningar

Munkinseutu – Munksnejden ry

Hallitus/ Styrelsen                                                                                

Tarja.Sarjakoski@iki.fi        Fred.Packalen@freddis.fi

 

 

Asukastilaisuus -kaavoitus 2012

IMG 6386 mnkstry

Munkinpuiston ns. Koneen talon kaava- ja Munkinseudun alueen liikennesuunnitteluun liittyvä asukastilaisuus pidettiin 21.3.2012 Munkkiniemen palvelukeskuksessa. Tilaisuudessa oli kapungin edustajana Munkkiniemen ja Munkkivuoren aluearkkitehti. Myöhemmin järjestetään aiheesta uusi asukastilaisuus.

Kuva Hermanni Sarjakoski

Munkkiniemen 100-vuotisjuhla 20.11.2015

Sata vuotta sitten  Keisarillinen Suomen Senaatti päätti perustaa silloisen Helsingin maalaiskunnan sisälle Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan. Maankäyttöyhtiö Ab Stenius Oy oli vuonna 1910 ostanut pääosan Munkkiniemen kartanosta ja alueen käyttöä varten teettänyt arkkitehti Eliel Saarisella mittavan Munkkiniemi-Haaga -suunnitelman, joka julkistettiin samoihin aikoihin. Suunnittelu edellytti myös aluehallinnon järjestämistä. 1930-luvulla ripeästi kasvanut Munkkiniemi liitettiin Helsingin kaupunkiin suuren alueliitoksen yhteydessä 1.1.1946.

Edellä mainitun satavuotismuiston merkeissä Munkinseutu ry. – Munksnejden rf. järjesti alueen asukkaille juhlatilaisuuden Kalastajatorpalle. Ohjelmassa oli muun muassa Helsingin historiaan perehtyneen Euroopan historian professorin Laura Kolben esitelmä. Lisäksi saimme kuulla kadettikvartetin esityksiä. Tilaisuus jatkui  muistelusten ja leppoisan yhdessäolon sekä coctail-tarjoilun merkeissä.