Salmelan Arto on kuollut

Oulunkylä-Seuran entinen puheenjohtaja ja perustajajäsen Arto Salmela on kuollut 19.2.2020. Arto oli syntynyt Helsingissä 5.10.1934. Kaavoituksen asiantuntijana hän oli Oulunkylä-Seuran kautta vaikuttamassa Ogelin liikekeskuksen, sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä työväenopiston ja nuorisotalon tilojen sijoittumiseen Oulunkylän keskustaan. Hän oli aktiivinen Oulunkyläinen/Pohjoiset esikaupungit –lehteen kirjoittaja, erityisinä aiheina liikennekysymykset ja kaavoitus.

Vanhankaupunginlahden merikotkille annettava pesimärauha

Merikotkapariskunta on asettunut Helsingin Vanhankaupunginlahden pohjoisosassa sijaitsevalle pienelle Klobbenin saarelle, ja havaintojen perusteella pari aloittelee tällä hetkellä (06.02.2020) pesintää. Merikotkien pesintärauhan takaamiseksi saaren läheisyydessä ei tulisi liikkua.

Lue lisää kaupungin tiedotteesta

Patolan metsän kaasuputken linjausta muutettiin

Patolan metsään rakennettavalle maakaasun siirtoputkelle on suunniteltu uusi linjaus, joka kiertää liito-oravan ydinalueen ja lisääntymis- ja levähdyspaikat. Aiempaan suunnitelmaan verrattuna linjaus siirtyy 10–40 metriä pohjoisemmaksi noin 400 metrin matkalla metsän länsiosassa.

Linjausta tarkistettiin, jotta kaasuputken rakennustyöt eivät viivästyisi. Putkea ei ole päästy rakentamaan aiemman suunnitelman mukaisesti, koska korkein hallinto-oikeus asetti syyskuussa puunkaadoille toistaiseksi voimassa olevan täytäntöönpanokiellon. Asia päätyi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän toimenpidekieltohakemuksen takia.

Lue lisää kaupungin tiedotteesta

Helsyn tiedote

Klaus Järvinen on kuollut

Oulunkylän Yhteiskoulun entinen musiikinopettaja ja Oulunkylän Pop & Jazz -opiston perustaja Klaus Järvinen on kuollut 83-vuotiaana.

Perinnöksi Suomen kevyelle musiikille Klasu jätti Helsingin Pop & Jazz konservatorion ja Oulunkylälle Ogeli Big Bandin. Suurelle yleisölle Klasu tuli tutuksi MTV:n Levyraadeissa 1976–1989.

Oulunkylän Marttojen kevään 2020 ohjelma

Kokoontumispaikka: Oulunkylän kirkko, Teinintie 10
HUOM! Ohjelmassa on ilmoitettu, jos tilaisuuden kokoontumispaikka on jokin muu.

Lataa ohjelma tästä linkistä.

Tiedustelut & ilmoittautumiset tilaisuuksiin (jos erikseen pyydetty):
Oulunkylän Martat tai pj. Anne Merisaari-Varis, p. 050 381 8803


HUOM! Esteen sattuessa muista ajoissa perua ilmoittautumisesi tilaisuuteen, kiitos.

SATO käynnistää Oulunkylän ”Viisaan liikkumisen korttelin” rakentamisen jo tänä vuonna (2020)

SATO Oyj ja Y-Säätiö sopivat VR Groupin kanssa Oulunkylän aseman ja tulevan Raide-Jokerin solmukohdassa sijaitsevan alueen kiinteistökaupasta. Alueelle rakennetaan lähivuosina yhteensä noin 500 vuokra-, omistus- ja osaomistusasuntoa. Erinomaisten liikenneyhteyksien varrella sijaitsevan korttelin toteuttaminen vastaa voimakkaaseen kaupungistumiskehitykseen.

Lue lisää