Heikki Järvinen Oulunkylän seurakunnassa 30 vuotta (2007)

Heikki K. Järvinen tuli Oulunkylän maalaismaisemaan, seurakunnan työntekijäksi vuonna 1974. Kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana on Oulunkylässä, seurakunnan toiminnassa ja koko evankelis-luterilaisessa kirkossa tapahtunut kehitystä ja muutosta, jota nuori kirkonmies tuolloin tuskin osasi odottaa.

Kolmen vuosikymmenen aikana Raamattu, virsikirja sekä jumalanpalvelus ja muut kirkolliset toimitukset ovat eri tavoin uudistuneet. Seurakuntalaisen mielestä virsikirjauudistuksen omaksuminen vie niistä pisimmän ajan.

Useimmat seurakunnan toiminnassa vuosikymmenien aikana tapahtuneet muutokset ovat käytännön sanelemia. On myös hyvä muistaa, että Oulunkylän uusi kirkko, joka arkkitehtonisesti ja tilaratkaisultaan on ainoa maassamme, valmistui vuonna 1972 ja Maunulan kirkko rakennettiin vuonna 1980. Molemmat kirkot ovat oman rikkaan ja tasokkaan musiikkielämän lisäksi yleisiä konserttisaleja. Oulunkylän satavuotias vanha kirkko puolestaan on yksi Helsingin seudun suosituimmista vihkikirkoista.

Seurakunnan diakoniatyössä on vuosikymmenien aikana tapahtunut ajan vaatimia muutoksia. Nyt se palvelee aikaisemman alueellisen jaon sijasta seurakuntalaisia työn sisällön mukaan: yksi työntekijöistä toimii vanhusten parissa, toisen henkilön työkenttänä ovat perheet ja kolmannen laitokset ja diakonian avustustoiminta. Oulunkylän kirkolla toiminut kirpputori on lopetettu, koska alalla on toimijoita, joilla on myös vakiintunut lahjoitusten edelleen jakelu.

Yksi Heikki Järvisen tukemana toteutettu kirkon uusi palvelumuoto on Maunulan kirkon tiloissa toimiva, yhdessä Seurakuntayhtymän kanssa toteutettava verkkokirkko. Tässä muodossa se on ainoa Suomessa. Internetin välityksellä sen monipuolinen palvelu tavoittaa katsojansa ympäri maailman ja kotiseudulla sitä katsotaan muun muassa Kustaankartanon vanhainkodissa televisioista. Verkkokirkon ansiosta Oulunkylä tunnetaan maailmanlaajuisesti.

Verkkokirkon käyttöpiikkejä ovat aamut, kun ihmiset aloittavat työnsä sekä myöhäiset illat ja juhlat. Järvinen havainnollistaa nettikirkon mahdollisuudet: ”Kun pidät saarnan kirkossa, joku ehkä muistaa sen vielä myöhemminkin ja hänelle jää siitä toivottavasti miellyttävä kokemus. Verkkokirkon sanoma on kuultavissa ympäri maailman ja milloin vain. Mielestäni ei ole arvokysymys, kuuleeko evankeliumia kirkossa vai netissä. Evankeliumi lähtee siitä, että sitä julistetaan ja että siitä puhutaan tavalla tai toisella. Sen vuoksi on outoa, ettei se, jolle evankeliumin julistaminen kuuluu, käyttäisi kirkkorakennuksen lisäksi myös muita, kehityksen myötä syntyneitä kanavia.” Verkkokirkko ei hänen mielestään vähennä kirkossa käyntejä, päinvastoin. Internetissä toteutettavalla kirkolla on tulevaisuus. Oulunkylän seurakunta on tehnyt yhdessä Seurakuntayhtymän kanssa verkkokirkko yhteistyötä Espoon ja Vantaan seurakuntien piirissä ja on näin mukana Mediasäätiössä.

Vuonna 2006 pidetyssä piispantarkastuksessa piispa Eero Huovinen totesi lausunnossaan, että asiat Oulunkylän seurakunnassa, hänen entisessä kotiseurakunnassaan, ovat hyvin. Piispa antoi kiitokset seurakunnan lapsi- ja nuorisotyölle ja piti yhtenä tärkeänä haasteena työtä nuorten aikuisten parissa. Piispa kiitti verkkokirkkoa ja kiitoksen saivat myös musiikkityö ja yhteistyö koulujen ja alueen laitosten kanssa. Hän lausui tyytyväisyytensä niin ikään seurakunnan vapaaehtoisten piirien: sururyhmän, lähetyspiirien, kutomakerhon, kotien rukouspiirien, nuorisotyön ja partiotoiminnan työlle. Seurakunnan diakonityötä piispa piti viisaalla tavalla etsivänä työnä. Kiitosta sai myös kirkkoherra Heikki Järvinen.

Oulunkylän seurakunnan piirissä pitkään esillä ollut asia, vanhan kirkon naapuriksi suunnitellun Markus-Centerin rakentaminen, on seurakuntajaon uudistamisen sekä kohonneiden rakennus- ja käyttökustannusten vuoksi toistaiseksi haudattu.

Vireillä oleva Helsingin seurakuntien uusjako liittää yhteen Oulunkylän ja Käpylän seurakunnat. Yhdistämisen tuloksena syntyvän suuremman seurakunnan palvelut monipuolistuvat ja suuremmalla työntekijämäärällä on mahdollisuus jakaa työt niiden sisällön mukaan. Jumalanpalvelusaikojen porrastuksella seurakuntalaisilla tulee mahdollisuus oman seurakunnan piirissä valita kirkossa käynnille itselle kulloinkin parhaiten sopiva aika. Suunnitelma etenee syksyn kuluessa selvitysmiehiltä tuomiokapitulille, joka puolestaan antaa asiasta lausunnon kirkkohallitukselle lopullista päätöksentekoa varten.

Oulunkylän seurakunnan jäsenmäärä, siihen kuuluvat Maunula ja Metsälä mukaan lukien, on lähes 15 000 ja Käpylän seurakunnan jäsenmäärä on noin 7 200 henkilöä.

Heikki Järvinen täyttää kuusikymmentä vuotta

Heikki K. Järvinen on syntynyt Helsingissä 19. päivänä syyskuuta1947. Hän valmistui teologian maisteriksi vuonna 1971 ja samana vuonna hänet vihittiin papiksi.

Oulunkylän seurakunnan työntekijä hänestä tuli 1974. Vuosina 1985-88 Järvinen oli Saksassa ja tutkijana Helsingin yliopistossa, jossa hän toimi myös heprean kielen opettajana vuosina 1975–97. Oulunkylän seurakuntaan Heikki Järvinen palasi vuonna 1988 ja hänet valittiin kirkkoherraksi vuonna 1998. Rovastin arvonimi hänelle myönnettiin 1997.

Seurakuntatyön lisäksi hän on vuosikymmenien aikana osallistunut aktiivisesti oman ammattikuntansa ja yhteiskunnallisiin toimintoihin. Oulunkylä-Seuran toiminnassa Järvinen on ollut kiinteästi mukana seuran perustamisesta lähtien ja oli sen puheenjohtaja vuosina 1987-91, sekä viimeksi Vireä idylli -historiankirjan toimituskunnan puheenjohtajana. Viime vuonna hänet nimettiin seuran kunniapuheenjohtajaksi. Järvinen on aktiivinen lion. Hän on toiminut eri tehtävissä Metsälän klubissa, presidentti toimintavuonna 1986–87 ja N-piirissä, jonka piirikuvernöörinä hän toimi toimintakautena 1992–93.

Purjehdustaidostaan päivänsankarin on kiittäminen omaa isäänsä ja joka kesäisistä yhteisistä purjehdusviikoista vaimoaan Riitta Järvistä, Kannelmäen seurakunnan pastoria. Tällä hetkellä hän toimii Marjaniemen Purjehtijoiden kommodorina. Musiikki on kirkkoherran sydäntä lähellä. Työhön liittyvän kirkkomusiikin lisäksi hän harrastaa aktiivisesti trumpetin soittoa.

Merkkipäivän, 19.9., vastaanotto Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10, kello 12-16, aikavaraukset puh. 234 053 13. Avoimet ovet kello 16.30–18.00. (Ei lahjoja, eikä puheita). Kello 18.00-19.30 yleinen konsertti, jossa esiintyvät seurakunnan nykyiset ja joukko entisiä kanttoreita.

Arvi Vuorisalo (2007)

Palaa edelliselle sivulle