Kirja

Oulunkylä – Åggelby Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat –kirja julkaistiin 11.6.2014 Oulunkylän kirjastossa läsnä ollessa yli 70 henkeä. Historiaryhmän puheenjohtaja Eero Rantala kertoi aluksi kirjan syntyprosessista ja sen ohessa yhteistyöstä kaupunki- suunnittelijoiden, Kaupunginmuseon ja Yliopiston kansantieteen laitoksen kanssa sekä mainitsi kiitoksin monet yksityishenkilöt ja yhteisöt sekä tutkimuksen rahoittaneen Koneen Säätiön. Kirjan esitteli kirjoittaja dosentti, FT Anja Kervanto Nevanlinna, jonka tekemään tutkimustyöhön alueen kaavoittamisen ja rakentamisen historiasta kirja pohjautuu. Seuran pj. kiitti historiatyöryhmää erinomaisesta kolmen vuoden työstä ja muistutti muistin tärkeydestä: utan minnet ingen civilisation!

Teos Oulunkylä-Åggelby Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat on syntynyt tarpeesta ymmärtää alueen rakentumisen ja rakentamisen muutoksia. Oulunkylän kaavoituksen ja rakentamisen historia on ollut lähes kokonaan systemaattisesti kartoittamatta. Siten näkökulma poikkeaa aikaisemmin seuran aikaisemmista julkaisuista. Oulunkylä tuo monen asukkaansa mieleen nostalgisia muistoja tai käsityksiä siitä miten kylän jokin osa-alue on rakentunut, mitä on poistunut oikeutetusti ja mitä taas täysin vailla perusteita. Olemme Oulunkylässä keskellä rakentamisen aikakerrostumia, kartanoita laajoine maineen kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista miljöötä sekä voimalla kyläämme työntynyttä uudempien aikojen kaupunkisuunnittelua. Aikakerrostumat heijastavat kunkin aikakauden arvoja.

Tiedämme, että Helsingillä on kasvava tarve löytää kaavoitettavaksi tiiviimpää asumista varten. Oulunkylän osalta on erityisenä kiinnostuksen kohteena muutos, jonka tuo rautatien ja tulevan raidejokerin kohtaaminen keskellä kylää.

Asukkaat haluavat Oulunkylän kehittyvän niin, että tulevissa kaavoitusratkaisuissa otetaan huomioon kylän arvokkaan miljöön kehityshistoria sekä asukkaiden kanssa tapahtuva myönteinen vuorovaikutus. Näin kylällä ajatellaan ja näin puhutaan.

Edellä kuvatuissa mietteissä Oulunkylä-Seura ry katsoi viisaaksi koota vuonna 2008 Perinne- ja historiaryhmän, joka aloitti työnsä tekemällä yhteistyössä Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen kanssa laajan haastattelusarjan Oulunkylässä. Aineisto on tallennettu Kaupunginmuseoon.

Historiaryhmän mielestä jotain merkittävää kotiseudun nykyisyyden ja tulevaisuuden ymmärtämiseksi jäi puuttumaan: kokonaisnäkemys lähtökohdista, missä vaiheessa nyt ollaan ja mihin suuntaan tästä eteenpäin kehitys muotoutuu. Ryhmän jäsenet Marjatta Kuusela, Timo Pokela ja Eero Rantala pitivät hyvänä ajatuksena keskustella Oulunkylän Lions-klubin kanssa, ja sen jälkeen syksyllä 2010 kaupunkihistoriallinen tutkimus alkoikin saada muotoa.

Vihreä Idylli kirjan kirjoittaja Maunu Harmo antoi vihjeen tutkimuksen tekijäehdokkaasta, kaupunkikulttuurin tutkija dosentti, FT Anja Kervanto Nevanlinnasta, joka oli saanut valmiiksi Helsingin historiaan liittyvän työnsä neljännen osan. Mauno Harmo liittyi historiaryhmään asiantuntijajäseneksi. Tutkimussuunnitelma valmistui keväällä 2011 ja se vakuutti mm. Koneen Säätiön, joka sittemmin myönsi rahoituksen ensin vuodeksi, sitten toiseksi ja lopuksi puoleksi vuodeksi.

Monen yksityishenkilön panos hankkeen saatua julkisuutta on ollut merkittävä kirjan, näyttelyaineiston ja muun materiaalin suhteen, mistä heille suuri kiitos. Timo Pokela on antanut postikorttikokoelmansa ja muita kuvia käyttöön sekä sekä kerännyt ja hoitanut niiden arkistoinnin. Marjatta Kuusela on ottanut runsaasti kuvia nykyisestä Oulunkylästä ja hoitanut taloushallintajärjestelmää Raimo Anttilan asiantuntija-avulla. Talouden tiukkuuden vuoksi teoksesta ei saatu kaksikielistä, mutta tutkimuksen tiivistelmän on ruotsintanut Svenk Förening i Åggelby rf:n puheenjohtaja Mats Blomqvist.

KSV ja HKM on ollut yhteistyössä mukana projektin aikana. Marraskuussa 2013 kirjastoon pystytettiin aiheeseen liittyvä näytely, joka laajentuneena siirtyi kesäksi 2014 Kamppiin, Laiturille, joka on KSV:n näyttely- ja tapahtumatila. Siellä Oulunkylä aikakerrostumien kaupunginosana peilautuu hienosti isompaan Eurooppalainen Helsinki -näyttelyyn.

Kirjan myyntipaikat ovat : Ogelin Kirja, kaupunginmuseon myymälä Sofiankadulla ja näyttelytila Laituri Kampissa. Kirjassa on 238 sivua, runsas väri- ja mv-kuvitus ja karttoja.

Lisää kuvia kotosivutiimin Flickr-sivulla (jossa myös näyttlyavajaiset)
 https://www.flickr.com/photos/97531387@N05/sets/72157645096502872/

Henkilöhakemisto kirjaan Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat + + + + + +

V. 2005 julkaistu:
Vireä idylli
Oulunkylää ja oulunkyläläisiä

Uusi hinta: 20 €! (ennen 27 €)
Julkaisija Oulunkylä-Seura ry
Larinkyöstintie 7
00650 Helsinki Toimittaja Heikki J. Eskelinen
Ulkoasu Jaana Viitakangas
Kirjapaino WS Bookwell Oy, Porvoo 2005
ISBN 952-91-9522-2

Mistä kirjan voi ostaa Kirjan voi hankkia ainakin seuraavista Oulunkylän liikkeistä:
Musta Pekka, Käpylän asema
Ogelin kirja, Liikekeskus Ogeli
Osuuspankki, Liikekeskus Ogeli
Oulunkylän apteekki, Liikekeskus Ogeli
Pikkufantti, Liikekeskus Ogeli
Special Lahja ja Paperi, Liikekeskus Ogeli
Kirjan voi ostaa myös Akateemisesta kirjakaupasta.
Kirjan karttaliite: Oulunkylän palvelukehitys karttoina,
Katri ja Arto Salmela

Oulunkylän VPK:n puhaltajia 1900-luvun alusta.

To 24.11 2005
Kirja julkistettiin Oulunkylä-Seuran 30-vuotisjuhlissa.

Ti 25.10 2005
”Vireä idylli – Oulunkylää ja oulunkyläläisiä” -kirja lähti painoon
Haluatko tietää, miten Kari Lehtolasta tuli onnettomuustutkija? Missä sijaitsee Suomen Macondo Jacob Södermanin mukaan? Digataanko Oulunkylässä Straussin valsseja vaiko jotakin muuta? Kuka yritti tuhota satakielten pesät Oulunkylästä? Kuka pulttasi pianojen kannet Oulunkylän yhteiskoulussa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen uudesta Oulunkylä-kirjasta ”Vireä idylli – Oulunkylää ja oulunkyläläisiä”. Kirjan toimituskunta:
Heikki K. Järvinen (puheenjohtaja),
Veli Autio,
Britta Holmlund,
Heikki J. Eskelinen (kirjan toimittaja),
Matti Hara,
Vesa Hongisto,
Maija-Kaarina Saloranta,
Jorma Waronen,
Erwin Woitsch (sihteeri)
Arvi Vuorisalo.

Kirjan haastattelijat ja kirjoittajat aiheineen

To 10.11.2005 klo 18.00 – 19.30 Oli kirjan esittely Oulunkylän kirjastossa. Kirkkoherra Heikki K. Järvinen, kirjan toimituskunnan puheenjohtaja ja kirjan toimittaja Heikki J. Eskelinen esittelivät 24.11. ilmestyvää Oulunkylä-Seuran kustantamaa teosta ”Vireä idylli – Oulunkylää ja oulunkyläläisiä”. Oulunkylän kirjastossa taiteiden yönä 2005 alkoi kirjan markkinointi: Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja Erwin Woitsch haastatteli monille tutunäänistä Yleisradion toimittaja Matti Haraa, joka asui täällä vuosina 1936–59. Hänkin on tehnyt tärkeää kotiseututyötä, kun on tallentanut oman elämänsä vaiheita ylös. Pian näistä ja monista muista Oulunkylän tapahtumista voivat lukea kaikki.

Vihreän idyllin historiaa

Oulunkylän historian ensimmäinen osa, Vihreä idylli, valmistui viisitoista vuotta sitten. Maunu Harmon kirjoittama ja Oulunkylä-Seuran kustantama teos antaa kattavan, helposti lähestyttävän kuvan Oulunkylän menneisyydestä 1960 -luvulle saakka. Kirjan 4 000 kappaleen painos on käytännössä loppuunmyyty.

Vihreän idyllin suunnittelu lähti liikkeelle vuonna 1984, jolloin Oulunkylä-Seura nimesi historiatoimikunnan, puheenjohtajana Jorma Waronen ja yhtenä erityisen aktiivisena jäsenenä Thelma Aro. Ruotsinkielisen asujaimiston paikallishistorian erinomainen tietäjä oli Britta Holmlund. Myös monet muut oulunkyläläiset osallistuivat kirjan materiaalin keräämiseen ja haastatteluihin. Käytettävissä oli niin ikään Oulunkylän Lions Clubin toimesta 1960 -luvulla tehdyt, vanhoja oulunkyläläisiä koskevat haastattelut ja monien paikallisten yhdistysten eritasoiset arkistot.

– Vuonna 1970, siis jo ennen 1975 tapahtunutta Oulunkylä-Seuran perustamista, pyysin Helsingin kaupunginarkiston silloista johtajaa, Sirkka Impolaa, kirjoittamaan Entisaikain Helsinki VIII -teokseen Oulunkylän historiasta, jota siinä onkin nelisenkymmentä sivua, kertoo Jorma Waronen. Kaupunginarkiston lisäksi tietoja etsittiin valtionarkistosta ja muun muassa Yrjö Harvian Helsingin esikaupunkiliitos -teoksesta.

– Historian kirjoittajaksi toimikunta pyysi nimekkäiden asiantuntijoiden suosituksesta Maunu Harmon.

Tarkoitus ei ollut tehdä tarkkaa historiallista teosta, jossa kaikki alaviitteet ja muut merkinnät olisi mainittu, vaan mahdollisimman luettava, alueen historian tosiasioihin perustuva kirja. Ja sellainen siitä lukijoidenkin mielestä tuli.

Alkuun laadittu sisällysluettelo täydentyi matkan varrella etupäässä kirjoittajan toimesta, sillä historiatoimikunta jätti hänelle verraten vapaat kädet, käytyään ennen työn aloittamista varsin perusteelliset asiaa koskevat keskustelut. Jälkikäteen arvioiden jotain tähdellistäkin kirjasta toki jäi pois. Yleiset ottaen ovat kuitenkin sekä lukijoiden että arvostelijoiden kannanotot Vihreästi idyllistä Oulunkylän menneisyyttä kuvaavana teoksena olleet kiittäviä.

Jorma Warosen viesti Oulunkylän historian jatko-osan tekijöille: – Kirja kannattaa ehdottomasti tehdä, vaikka se tietyssä mielessä vaatii tekijöiltä kenties enemmän työtä kuin Vihreä idylli. Uuden kirjan aineistoon perehtyminen on toisenlaista kuin mitä se oli Vihreän idyllin osalta. Varmaa ainakin on, että tietoa siihen etsitään esimerkiksi virastojen arkistoista aikaisempaa enemmän.

Vireän idyllin graafisesta asusta vastasivat Heljä Silvennoinen ja Pirkko Sipilä, sen painotyön teki Forssan Kirjapaino Oy ja kirja tuli markkinoille joulumyyntiin 1987.

TEKSTI: OULUNKYLÄINEN-LEHTI 2/2003

Maunu Harmo, Vihreän idyllin kirjoittaja

Maunu Harmolle tulivat Vihreän idyllin kirjoittamisen yhteydessä oulunkyläläiset ja Oulunkylä tutuksi

– Kun Jorma Waronen pyysi minua Oulunkylän historian kirjoittajaksi en kovin pitkään harkinnut asiaa, vaikka Oulunkylä oli minulle vieras paikka ja kynnys päätöksentekoon oli sen vuoksi vähän korkea. Aloitin kohteeseen tutustumisen lukemalla Entisaikain Helsinki VIII -teoksesta Sirkka Impolan artikkelin Oulunkylästä. Tito Collianderin kirja Lapsuuteni huvilat johdatti minut Veräjämäkeen, johon eri puolille Oulunkylää suuntautuneilla kävelyretkilläni erityisesti viehätyin, muistelee Vihreän idyllin kirjoittaja Maunu Harmo viidentoista vuoden takaista aikaa.

– Kun nyt katselee kirjan sisällysluetteloa voi todeta, että sen syntymiseksi oli koluttava monia paikkoja, haastateltava vanhoja oulunkyläläisiä, selvitettävä harrastuspiirejä ja monia muita kohteita. Useimmista niistä kuitenkin sai kirjallista aineistoa, toteaa Maunu Harmo.

– Kirjoittamisen yhteydessä kirjaan kumpusi uusia aihepiireillä muun muassa sen vuoksi, että monet yksityishenkilöt ottivat minuun yhteyttä ja kiinnostavissa tapauksissa lainasivat aineistoaan käyttööni. Yksi heistä oli Olli Alho, jolta sain materiaalia Oulunkylän Suomalaisen Seuran toiminnasta.

– Yhteistyö oulunkyläläisten kanssa oli mutkatonta. Kirjoittamisen aikana syntyneistä läheisistä ihmissuhteista kertoo sekin, että pyysimme Heikki Järvisen kastamaan silloin syntyneen poikamme.

Eniten yhteystietoja ja erilaista aineistoa sain Thelma Arolta, Britta Holmlundilta ja Jorma Waroselta. Mieluisia aihepiirejä Harmolle olivat muun muassa oulunkyläläiset taiteilijat ja kirjailijat. Larin Kyöstin talo oli kirjoitettaessa Veräjämäessä vielä pystyssä, naapurina Kaarlo Haltian talo. Tapio Rautavaaralla oli oma tärkeä merkityksensä Oulunkylälle, hän tähdentää.

– Ogelin liikekeskus valmistui siten, että Vihreän idyllin myynti joulun alla alkoi siellä. Se on ainoa kerta, kun olen myyntipaikalla signeerannut kirjaani.

Maunu Harmo on itse edelleen kirjaansa tyytyväinen. – Vihreä idylli on toisenlainen kuin muiden kaupunginosien kirjat ovat. Mielestään kiittävimmän lausunnon siitä aikoinaan antoi silloinen maaherra, oulunkyläläinen Jacob Söderman: – Se on kohtalaisen hyvä, ottaen huomioon, että sä et ole oulunkyläläinen.

(AV) TEKSTI: OULUNKYLÄINEN-LEHTI 2/2003

Aikaisempi kirja Vihreä Idylli (1987) on myyty loppuun. Kirjastoissa on joitain kappaleita lainattavaksi sekä  Oulunkyläkokoelmissa selailtavaksi Oulunkylän kirjastossa. Haku

Palaa edelliselle sivulle