Oulunkylä-Seura: Terveyskeskuksen lakkauttamishankkeesta luovuttava!

Helsingissä pyritään kansallisen terveyshankkeen suositusten pohjalta keskittämään palveluja niin, että yhden terveyskeskuksen asukaspohjaksi tulisi 20.000 asukasta. Hankkeen myötä entisen Helsingin pohjoisen sosiaali- ja terveyskeskussuurpiirin alueelta lakkautettaisiin kaksi terveyskeskusta.

Suunnitelma lakkauttaisi sekä Paloheinän että Oulunkylän terveyskeskukset niin, että Paloheinän, Länsi-Pakilan ja Torpparinmäen asukkaat hakisivat terveyspalvelunsa Maunulan terveysasemalta ja oulunkyläläiset ja itä-pakilalaiset perustettavalta Koskelan sairaalan yhteydessä toimivalta terveysasemalta.

Oulunkylän terveysaseman lakkauttamista ei tule toteuttaa. Tätä näkemystä puoltavat mm. alla olevat näkökohdat:

1. Pohjois-Helsingissä yli 40.000 asukasta 
Pohjois-Helsingissä asuu yli 40.000 asukasta. Tämä edellyttäisi kansallisen terveyshankkeen mukaan kahta terveyskeskusta. Alueella toimii nykyisin kolme terveyskeskusta: Maunulan, Paloheinän ja Oulunkylän terveyskeskukset. Väestöpohjaltaan Oulunkylän terveyskeskus palvelee suurinta asukasmäärää ja Paloheinän terveyskeskus vähäisintä. Oulunkylässä on alueen laajin asukaspohja yli 16.000 asukasta. Väestön määrä kasvaa jatkossa, kun asutusta tiivistetään kaupungin asukasmäärän kasvaessa.

2. Ikääntynyt väestö 
Ikääntyville ihmisille läheltä löytyvät terveyspalvelut ja tuttu lääkäri ja hoitajat ovat tärkeitä. Pohjois-Helsinki kuuluu Helsingin ns. harmaaseen vyöhykkeeseen. Oulunkylässä vanhusten osuus on poikkeuksellisen suuri. Oulunkylää rakennettiin pääosin 60-luvulla. Alueella asuu vielä paljon ensimmäisen polven asukkaita. Ikääntyvän väestön määrä lisääntyy nopeasti.

3. Terveyspalvelujen saavutettavuus 
Vaikeutuva terveyskeskuskäynti kasvattaisi kaupungin menoja toisaalla. Osan matkoistahan yhteiskunta joutuu maksamaan. Nykyisin Oulunkylän terveyskeskukseen pääsee helposti eri puolilta aluetta. Oulunkylän terveyskeskus sijaitsee vilkkaan rautatieaseman vieressä. Sen ohi kulkee kolme bussilinjaa (linjat 64, 550 ja 52) ja kaksi palvelubussilinjaa (P8 ja P17).

Koskelassa sijaitsevaan terveyskeskukseen olisi vaikea päästä. Julkiset liikenneyhteydet Oulunkylästä Koskelaan ovat huonot. Vain Veräjämäestä ne ovat kohtuulliset, mutta myös linja 65A:n ja 52:n bussipysäkiltä on terveysasemalle matkaa noin 300 metriä. Bussin 69 käyttäjillä vastaava matka on jo 500 m. Muut joutuisivat vaihtamaan linjaan 52, jonka vuorovälit ovat hyvin harvat.

Oulunkylästä kulkee palvelulinja P17 Koskelan sairaalaan. Yhteyksiä on kuitenkin vähän: – Oulunkylän länsipäästä, mm. Kustaankartanosta, klo 8.42, 9.56 ja 15.14 Koskelan sairaalassa. Vain kahdelta ensimmäiseltä lähdöltä on paluuvuoro. – Itä-Pakilasta ja Oulunkylän keskeisiltä alueilta klo 10.56, 11.56 ja 13.56 vuoro Koskelan sairaalassa. Sieltä paluu vain klo 14.02. – Palvelulinjan bussi käy kerran myös Veräjämäessä, mutta menoyhteys Koskelan sairaalan alueelle puuttuu.

Jotta P17-linjaa voisi kohtuullisesti käyttää terveysasemalle kulkemiseen, palvelulinjan vuoroja pitäisi vähintään kolminkertaistaa. Tähän asti oulunkyläläiset ovat olleet kaikista peruspiireistä ahkerimpia julkisen liikenteen käyttäjiä Helsingissä. Ratkaisu lisäisi henkilöauto- tai taksiliikennettä alueella ja autopaikkatarve kasvaisi Koskelassa nykyisestä moninkertaisesti.

4. Omalääkärijärjestelmä 
Helsinkiläisille halutaan antaa mahdollisuus valita vapaasti terveysasemansa. Samalla aiotaan luopua omalääkärijärjestelmästä. Tätä on perusteltu sillä, että lääkärit vaihtuvat ja väki muuttaa tiuhaan. Omalääkärijärjestelmästä luopuminen on vastakkainen kansallisen terveyshankkeen tavoitteiden kanssa.

Omalääkärijärjestelmän avulla kansalaisten terveydestä voidaan pitää huolta ehkäisemällä ennalta ongelmia. Tämä on hyvä paitsi ihmiselle itselleen myös edullisempaa koko yhteiskunnalle kuin pitkälle edenneiden sairauksien hoitaminen. Omalääkärijärjestelmä on toiminut hyvin Oulunkylässä. Oulunkylässä asuu paljon iäkkäitä, joille tuttu terveysasema ja omalääkäri ovat erityisen tärkeitä.

5. Uudet, kalliit investoinnit 
Oulunkylä sai terveysasemansa lähes viimeisenä Helsingissä. Terveysaseman tilat ovat toimivat ja tarkoituksenmukaiset. Uusi suurempi yksikkö Koskelassa ja laajeneva potilasmäärä Maunulassa edellyttäisivät uusia investointeja. Myös tyhjiksi jäävät tilat Paloheinässä ja Oulunkylässä aiheuttaisivat kaupungille kustannuksia. Tästä Helsingillä on tuoreita kokemuksia mm. sosiaali- ja terveystoimen uudelleenorganisoinnin yhteydessä. Tavoiteltuihin taloudellisiin säästöihin ei päästäisi kuin korkeintaan vasta 10-15 vuoden jälkeen.

6. Oulunkylän palvelut 
Kaupan kehityksen myötä Helsingin esikaupunkien palvelut ovat heikentyneet merkittävästi. Näin myös Pohjois-Helsingissä. Jos Oulunkylän terveyskeskus lopetettaisiin, se nopeuttaisi alueen palvelujen vähenemistä entisestään.

Tällä hetkellä Oulunkylän terveysasema sijaitsee Oulunkylän liikekeskuksessa, jonka yhteyteen on tuotu myös muita kaupunkilaisten tarvitsemia palveluja kuten sosiaalitoimen palveluja, työväenopisto, nuorisotalo ja kirjasto. Liikekeskuksesta löytyy mm. apteekki, pankkeja, elintarvikeliikkeitä, ravitsemuspalveluja, optikko, parturi-kampaamo, autokoulu ja yksityinen hammaslääkäriasema.

Monipuolinen keskus on tarpeen alueen asukkaille, sen on myös kaupungin kannalta taloudellinen. Nykyisin terveyskeskuksessa käynnin yhteydessä voi kätevästi hoitaa muitakin asiointeja. Koskelassa sijaitseva terveyskeskus olisi yksinäinen palveluyksikkö eikä monitoimimatkoja voisi tehdä.

7. Muuta 
Kaupungin säästäessä terveyskeskusverkkoa harventamalla kasvaisivat yhteiskunnan menot toisaalla. Helsingissä ei pidä tieten tahtoen tehdä virheitä, joista kaikki terveydenhuollon asiantuntijat varoittavat. Kun julkiset palvelut eivät toimi hyvin, palveluja ei käytetä ja niitä haetaan yksityiseltä sektorilta. Tästä Helsingillä on tuoreita esimerkkejä, mm. vanhusten ja vammaisten kuljetusten yhdistetty kuljetusjärjestelmä.

Pohjois-Helsingin terveyskeskukset ja Oulunkylän terveyskeskus ovat saavuttaneet työssään hyviä tuloksia. Helsingissä on tarjolla kaupungin asukkaiden määrään verrattuna paljon yksityistä sairaanhoitoa. Hyvin toimivaa perusterveydenhoitoa ei saa uhrata yksityisen terveysliiketoiminnan tukemiseksi.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Helsingin kaupunki päättää luopua hankkeistaan Oulunkylän terveyskeskuksen sulkemiseksi.

Palaa edelliselle sivulle