Patolan metsän kaasuputken linjausta muutettiin

Patolan metsään rakennettavalle maakaasun siirtoputkelle on suunniteltu uusi linjaus, joka kiertää liito-oravan ydinalueen ja lisääntymis- ja levähdyspaikat. Aiempaan suunnitelmaan verrattuna linjaus siirtyy 10–40 metriä pohjoisemmaksi noin 400 metrin matkalla metsän länsiosassa.

Linjausta tarkistettiin, jotta kaasuputken rakennustyöt eivät viivästyisi. Putkea ei ole päästy rakentamaan aiemman suunnitelman mukaisesti, koska korkein hallinto-oikeus asetti syyskuussa puunkaadoille toistaiseksi voimassa olevan täytäntöönpanokiellon. Asia päätyi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän toimenpidekieltohakemuksen takia.

Lue lisää kaupungin tiedotteesta

Helsyn tiedote