Koti Blogi Sivu 2

Vaarallisen jätteen keräysautot kiertävät jälleen 4.4 – 6.6.!

0
HSY:n keräysautot vastaanottavat maksutta asukkailta metalliromua, kodin vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita runsaan kahden kuukauden pituisella kierroksellaan. Kuva: HSY/Suvi-Tuuli Kankaanpää
HSY:n keräysautot vastaanottavat maksutta asukkailta metalliromua, kodin vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita runsaan kahden kuukauden pituisella kierroksellaan. Kuva: HSY/Suvi-Tuuli Kankaanpää

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) keräysautot saapuvat jälleen noutamaan maksutta kodin vaaralliset jätteet, metalliromun ja sähkölaitteet asuinalueilta. Kierros alkaa ma 4.4. ja kestää n. 9 viikkoa (6.6. saakka). Perinteinen kierros on jouduttu perumaan kahtena edellisenä keväänä poikkeusajan vuoksi, mutta onnistuttiin toteuttamaan syksyllä 2020. Tarkat keräyspaikat ja -ajat löytyvät oheisen linkin kautta. Kannattaa merkitä jo oman asuinalueen keräysajankohta kalenteriin!

Pysähdyspaikkoja on lähes 300. Keräysautot ottavat vastaan vain  kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita, metalliromua sekä vaarallista jätettä. Näitä ovat mm. maalit, lakat ja laastit, syövyttävät kemikaalit, akut, moottoriöljy, liuottimet  ja bensiini, hius- ja kynsilakat sekä hajuvedet.

Lajitteluapua saa myös HSY:n jäteoppaasta tai  ympäristöneuvojalta paikan  päällä. Keräysautoille tuodut metallijätteet ja sähkölaitteet kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Vaarallinen jäte tehdään käsittelyssä vaarattomaksi, mutta myös osa siitä voidaan kierrättää.

Kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja metalliromu kerätään kukin omaan keräysautoonsa. Jotta keräystilanteet pysyvät sujuvina, jätteet on hyvä lajitella valmiiksi jo kotona. Suuremmat jätemäärät tulee viedä suoraan Sortti-asemille, jotka niin ikään ottavat maksutta vastaan samoja jätteitä.

Palvelu on ensisijaisesti suunnattu autottomille asukkaille, joten keräysautoilla ei oteta vastaan huomattavan suuria, kuten peräkärryllä tuotuja, jätekuormia. Omalla autolla saapuessa on suotavaa pysäköidä loitommalle, sillä pysähdyspaikalle saapuu kerralla 5–6 kuorma-autoa. Tavaroita ei saa jättää paikalle etukäteen!

Keräysautopalvelun  tavoitteena on helpottaa kierrättämistä tuomalla keräyspiste lähemmäksi koteja. Vuoden 2020 syksyllä keräysautoja hyödynsi yli  12 300  asukasta, jotka toivat kierrätettäväksi noin  200 000  kiloa jätettä. Autot ottavat jätteitä vastaan kullakin pysähdyspaikalla 30–40 minuutin ajan, joten kaikki halukkaat ehtivät asioida rauhassa turvavälit huomioiden.

Lisätietoja HSY:n keräysautokierroksesta:
Käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, p. 0400 609 493, marjut.mantynen[ät]hsy.fi

Jäsenhankintaa ja verkostoitumista naapurikahveilla!

0
Naapurikahveilla pääsee tutustumaan omaan kaupunginosaan ja sen toimijoihin (kuvituskuva: pixabay.com)
Naapurikahveilla pääsee tutustumaan omaan kaupunginosaan ja sen toimijoihin (kuvituskuva: pixabay.com)

Naapurikahvit-toimintamalli on menetelmä, jonka avulla on mahdollista löytää uusia jäseniä ja aktiiveja kaupunginosatoimintaan sekä verkostoida alueen uusia ja vanhoja asukkaita sekä muita toimijoita keskenään.

Menetelmästä koottu opas tarjoaa ohjeet ja materiaaleja Naapurikahvit-tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on sosiaalisilta verkostoiltaan tiiviimpi kaupunginosa, jossa uudet asukkaat ovat löytäneet paikkansa kaupunginosan sosiaalisissa verkostoissa ja kaupunginosayhdistykset ovat saaneet uutta puhtia toimintaansa. Tutustu Naapurikahvit-toimintamalliin oheisen linkin kautta ja hyödynnä ja sovella aineistoja vapaasti yhdistyksesi toiminnan kehittämisessä!

Metropolia-korkeakoulu koordinoi Naapurikahvit-hanketta ja se toteutettin Helsingin kaupungin asukasosallisuuden toiminta-avustuksella vuoden 2021 aikana. Naapurikahveja kokeiltiin muutamassa kaupunginosassa Helsingissä hankkeen aikana. Lauttasaari-Seura järjesti virtuaalisia naapurikahvit-tilaisuuksia ja Konala-Seura järjesti kasvokkaisen tilaisuuden. Lue lisää näistäkin toimintamallis kuvauksesta em. linkistä!

Vastaa kaupungin kyselyyn Helsingin talvikunnassopidosta su 20.3. saakka

0

Helsinki kysyy katujen talvikunnossapidosta! Tiedätkö jonkin paikan, josta haluaisit kiittää tai antaa moitteita? Vastaa sähköiseen kyselyyn su 20.3. mennessä, oheisen linkin kautta bit.ly/talvi2022. Kyselyllä kerätään tietoa talvikunnossapidon onnistumisesta talven 2021–2022 aikana.

Kyselyssä pääset vastaamaan jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien talvikunnossapitoon liittyviin kysymyksiin. Suora linkki kyselyyn:
Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Saatuja vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen. Välittömiä toimenpiteitä vaativa palaute tulisi ilmoittaa kaupungin palautekanavaan: hel.fi/palaute.

Kaupunki on saanut valtavan määrän lumenpoistoon liittyvää palautetta. Suurin osa on kohdistunut asuntokatujen puhdistukseen ja liukkaudentorjuntaan. Helsingin kadut puhdistetaan tiettyjen hoitoluokkien mukaisesti. Ensin hoidetaan pääväylät, joukkoliikennekadut sekä tärkeimmät jalankulku- ja pyöräilyreitit. Asuntokatujen vuoro tulee vasta näiden jälkeen.

Kaupunki vastaa ajoratojen ja pyöräväylien liukkaudentorjunnasta. Jalkakäytävien hiekoitusvastuu jakautuu kaupungin ja kiinteistöjen kesken riippuen alueesta. Helsingissä on kunnossapidettäviä autoliikenteen katuja ja teitä on noin 1 200 kilometriä. Pyörä- ja kävelyteitä on noin 2 500 kilometriä.

Ehdota Vuoden kaupunginosaa 2022 – haku on auki 30.3. asti!

0

Vuoden kaupunginosa -kilpailussa etsitään jälleen Suomen parasta kaupunginosaa. Kilpailussa haetaan urbaania kaupunginosaa, jossa ihmiset, yhdistykset ja muut toimijat ovat yhdessä aktiivisia, ja jossa on hyvä asua. Hyvässä kaupunginosassa toiminta on monipuolista, kestävää ja kaikille avointa.

Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa aluetta – omia kulmia, lomakohdetta, naapurikaupunginosaa tai henkistä kotia, kunhan alue on urbaani kaupunginosa. Ehdotusaika päättyy 31.3.2022. Voittaja julkistetaan Flooran päivänä, 13.5.2022.

Onko juuri sinun urbaani kotikaupunginosasi yhteisöllinen ja avoin? Mistä löytyy elävää kaupunkikulttuuria ja aktiivisia asukkaita? Onko kestävä kehitys osa alueen ja asukkaiden arkea? Nyt saa kertoa ja kehua! Sähköiseen ehdotuslomakkeeseen pääset oheisen linkin kautta.

Olisiko tänä vuonna jälleen helsinkiläisen kaupunginosan vuoro?!

Vuoden kaupunginosa 2022 pääkriteerinä on kestävyys

Kisan pääkriteeri vuonna 2022 on kestävyys. Miten kaupunginosassa, sen toiminnan ja ihmisten keskuudessa, näkyy kestävä kehitys? Miten yhdistykset ja toimijat rakentavat kestävää tulevaisuutta? Huomioidaanko kaupunginosassa kestävyyden monia eri ulottuvuuksia? Miten ne näkyvät päivittäisessä elämässä, asukkaiden arjessa ja kaupunkikuvassa?

Hyvässä kaupunginosassa on toimintaa erilaisille ihmisille, mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen, turvallista elää ja hyvä yrittää. Avoin kansalaistoiminta – erityisesti asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteistyö – lisäävät kotoisuutta ja hyvinvointia.

Vuoden kaupunginosa -kilpailun järjestää vuosittain Suomen Kotiseutuliitto.

Vastaa kaupunginosien kulttuuriympäristökyselyyn 31.8.2021 mennessä

0
Helkan kulttuuriympäristökysely 2021
Helkan kulttuuriympäristökysely 2021

Meneillään olevalla kulttuuriympäristökyselyllä kerätään tietoa Helsingin kaupunginosien kulttuuriympäristökohteista suoraan aiheen asiantuntijoilta – kaupungin asukkailta. Tavoitteena on selvittää, mitkä kulttuuriympäristökohteet ovat asukkaille merkityksellisiä. Uutta tietoa kerätään myös vielä tuntemattomista kohteista, jotta niitä voidaan huomioida ja hyödyntää kaupunkiympäristön suunnittelussa. Olisi tärkeää saada kyselyyn laajalti vastauksia kaikista Helsingin kaupunginosista. Kyselyä voi välittää vapaasti eteenpäin!

Helkan koostaman kulttuuriympäristökyselyn aineistoa tullaan hyödyntämään Helsingin kaupunginmuseon, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian parhaillaan laatimassa Helsingin kulttuuriympäristöohjelmassa. 

Kyselyyn pääsee klikkaamaan suoraan alla näkyvien linkkien kautta. Pyydämme vastauksianne viimeistään 31.8.2021 mennessä! Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Helsingin kaupunginmuseon kirjajulkaisuja.
Helkan kulttuuriympäristökysely Suomeksi: https://forms.gle/vdLsJLRnGv1UWWEq7

Du kan svara på enkäten också på svenska! You can respond to this survey also in English!

Helkas Kulturmiljöenkät – Svenska: https://forms.gle/cvcbwHpE1i8nxVuK9 

Helka’s Survey of Cultural Environment – English: https://forms.gle/TAz4qCzJ9NqkP8Q2A

Helka lanseeraa Insta-kampanjan kaupunginosista!

0
Kuva: Helka ry

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka lanseeraa Instagram-kampanjan, jonka tavoitteena on tuoda positiivista näkyvyyttä jäsenyhdistyksille ja niiden edustamille kaupunginosille!

Kampanjassa esittelemme Helsingin kaupunginosia ja niissä toimivia Helkan jäsenyhdistyksiä kuvin ja tekstein.

Toivomme jokaisen kaupunginosayhdistyksen toimittavan 1-5 valokuvaa kaupunginosastaan ja sen tapahtumista osoitteeseen helka[at]helka.net. Huom. Jos kuvat ovat suurikokoisia, toivomme ne erillisissä sähköpostiviesteissä. Valokuvien tulisi olla mieluiten neliön muotoisia tai pystysuunnikkaita.

Viesteihin toivomme lyhyen sanallisen esittelyn kaupunginosasta ja sen hyvistä puolista sekä haluttaessa kuvan aiheen/paikan. Toivepituus: noin 5 lausetta.

Esittelemme kaupunginosat Helkan omalla Instagram-sivulla, noin 1-2 kaupunginosaa per viikko.

Jos yhdistyksenne haluaa lisäksi jakaa aineiston omalla Instagram-sivullaan, toivotaan siihen lisättävän avainsanat #helka_ry #helsinginkaupunginosat

Toivomme lisäksi kaupunginosayhdistysten ilmoittavan Helkalle omien Instagram-tilinsä nimet. Näin voimme mainostaa niitä Helka ry:n sivuilla!

Maaliskuisin kampanjaterveisin,

Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja
hksiimes[at]gmail.com

ja

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja
pirjo.tulikukka[at]helka.net
p. 0415222071

Kestävän kaupunkielämän asukaskysely – vastaa 25.11. mennessä!

0
Kestävä kaupunkielämä
Kestävä kaupunkielämä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on laatimassa Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa ja kutsuu kaikkia pääkaupunkiseudun asukkaita ja muitakin aiheesta kiinnostuneita vastaamaan kyselyyn kestävästä kaupunkielämästä! Osallistuminen on tärkeää, jotta asukkaiden ääni tulee kunnolla kuuluviin toimenpiteistä ja painotuksista päätettäessä. Kysely on auki vielä ke 25.11. saakka ja vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Klikkaa suoraan kyselyyn tästä.

Vastaajat pääsevät myös osallistumaan arvontaan, jossa palkintoina on kolme 50 euron arvoista lahjakorttia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen. Arvontaan osallistutaan jättämällä yhteystiedot kyselylomakkeen lähettämisen jälkeen. Arvonnan säännöt löytyvät täältä.

Kestävän kaupunkielämän ohjelman keskeiset teemat ovat: ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, lämpenevään ilmastoon sopeutuminen sekä kestävät elämäntavat. Lisää tietoa ja itse ohjelmaluonnos löytyy oheisen linkin kautta. Ohjelman tavoitteena on maailman kestävimmän kaupunkiseudun luominen yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien, seudullisten organisaatioiden, yritysten ja asukkaiden kanssa. Asukkailta ja asiantuntijoilta kerättyjen palautteiden perusteella valmisteltu ohjelmaehdotus jatkaa joulukuussa 2020 HSY:n hallitukseen hyväksyttäväksi.

Kyselyn on toteuttanut HSY:n tutkimuskumppani Positive Impact yhteistyössä HSY:n asiantuntijoiden kanssa. Lisätietoja: Outi Ugas, tutkija, Positive Impact Finland Oy
outi.ugas[at]positiveimpact.fi, p. 040 4114541.

Osallistuvan budjetoinnin uusi kierros käynnistyy ideointivaiheella ma 5.10.2020!

0

Helsingin osallistuvan budjetoinnin – OmaStadin – toinen kierros starttaa ideointivaiheella 5.10. alkaen – oletko valmis?! Kierros on tällä kertaa kahden vuoden mittainen ja rahoituskin sen mukaisesti tupla, eli 8,8 miljoonaa euroa. Helsinkiläiset saavat jälleen ideoida ja päättää, mihin kaupunki tuon potin käyttää. Ideoita oman asuinalueen, kaupunginosan tai vaikka koko Helsingin kehittämiseksi voi jättää 5. – 25.10.2020. Ideoita jätetään ja kehitetään omastadi.hel.fi verkkosivulla. Yhteiskehittämisvaiheessa ideoista kehitetään yhdessä toteutuskelpoisia ehdotuksia. Syksyllä 2021 helsinkiläiset (12-vuotta täyttäneet) saavat äänestää ehdotuksista ja kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. Oheisessa esityksessä ohjeistusta ideointivaiheeseen.

Tutustu edellisellä kierroksella toteutukseen edenneisiin hankkeisiin ja niiden etenemiseen täältä. OmaStadista tiedottamiseen tai ideointitilaisuuksien järjestämiseen on saatavilla tukimateriaalia, oheisen linkin kautta.
Jos tarvitsette lisätietoja, olkaa yhteydessä stadiluotseihin, joiden yhteystiedot löytyvät tämän linkin kautta.

Kysely Helsingin tila- ja välinevarauspalvelujen kehittämisestä 13.9. saakka

0

Kaupunki kysyy JUURI nyt, millaisia tiloja/välineitä haluaisit varata kaupungilta ja miten! Millaisia käyttötarpeita ja -mieltymyksiä sinulla on tila- ja välinevarauksille, miten nykytilanne palvelee sinua ja mitä toivot tulevaisuudelta aiheen suhteen? Tämä tärkeä sähköinen kysely on auki aina su 13.9. saakka – eli nyt todella kannattaa osallistua, vastata ja vaikuttaa!

Kysely on suunnattu helsinkiläisille kaupunkilaisille, yrityksille ja yhdistyksille. Siinä voi ottaa kantaa säännöllisten ja yksittäisten tilavarausten käyttöön sekä erilaisten välineiden ja tilapalveluiden varauskäytäntöihin. Kyselyyn vastaaminen kestää minimissään n. 10 minuuttia ja kaikki vastaajat voivat osallistua halutessaan palkintojen arvontaan (Helsinki-aiheisia tuotepalkintoja). Klikkaa suoraan kyselyyn tästä.

Kaupungin palvelujen digitalisoinnin tavoite on helpottaa kaupunkilaisten arkea niin että palvelut löytyvät nykyistä nopeammin. Kaupungin haluaa saada kaupungin tiloja ja välineitä – kuten vaikkapa kokoustiloja, hiekkakenttiä, kirjastojen ompelukoneita ja 3D-printtereitä – kaupunkilaisten käyttöön mahdollisimman laajasti.

Kaupungin tilojen varausjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on julkisten tilojen käytön tehostaminen ja saavutettavuuden parantaminen. Tilojen tehokas käyttö ja tyhjäkäynnin vähentäminen tukee osaltaan myös Hiilineutraali Helsinki 2035 –ilmastotavoitetta.

Kyselylinkki löytyy oheisen kaupungin uutisen loppuosasta.

Helsingin liikenneturvallisuuskysely auki 27.9.2020 asti

0

Missä ovat Helsingin liikenteen vaaranpaikat? Tätä kaupunki kysyy kaupunkilaisilta Helsingin liikenneturvallisuuskyselyssä. Kyselyn vastaamisaika päättyy su 27.9. Kaupunki toivoo näkemyksiä liikenneturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kaikenikäisiltä helsinkiläisiltä, asuinpaikasta tai liikkumismuodosta riippumatta. Kyselyssä kysytään kartalla mm. liikenneturvallisuuden kannalta hankalia paikkoja tai kohteita, joissa on joutunut onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen. Klikkaa suoraan kyselyyn oheisen linkin kautta!

Helsingin kaupunki päivittää liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmansa vuosille 2022–2025. Päätavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, jolle määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet sekä ohjelmoidaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Keskeistä on, että työtä tehdään laajassa vuorovaikutuksessa asukkaiden, kaupungin eri hallinnonalojen sekä sidosryhmien kanssa. Lisätietoja kyselystä antaa liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä, jussi.yliseppala[at]hel.fi.

Lisätietoa kaupungin uutisen kautta oheisesta linkistä.