Koti Blogi Sivu 2

Ehdota parannuksia Helsingin kävely-ympäristöihin 19.10. mennessä!

0

Kasarmikatu kesällä 2022. Kuva: Veikko Somerpuro

Minne haluaisit Helsingin seuraavan kesäkadun? Tiedätkö kaupungista paikan, missä kävely-ympäristön viihtyisyyttä tulisi lisätä pysyvästi? Kaupungin kyselyssä voit kertoa parhaat ideasi karttakäyttöliittymän avulla sekä esittää toiveita kohteen kehittämisen tavasta. Karttakysely on auki ke 19.10.2022 asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Klikkaa kyselyyn oheisen linkin kautta.

”Kyselyyn vastaajilta toivotaan nyt luovuutta parannettavien katujen löytämiseksi. Keskuskadun ja Iso Roobertinkadun kaltaiset kävelykadut ovat jo tuttu näky ydinkeskustassa. Viihtyisämmän kävely-ympäristön kokeiluideoita ja pysyviä parannuksia voi ehdottaa ympäri Helsinkiä”, kertoo liikenneinsinööri Henna Hovi Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Kävely-ympäristöjen kokeilulla tarkoitetaan kausiluontoista, kuten kesäkadut tai lyhyempiaikaista tilannetta, jossa kadulle tai aukiolle tuodaan katuvihreää, kalusteita tai muita viihtyisyyttä parantavia asioita. Pysyvillä kävely-ympäristön parannuksilla tarkoitetaan puolestaan kadulle tai aukiolle tuotavaa katuvihreää, kalusteita tai muita viihtyisyyttä parantavia asioita, jotka suunnitellaan ympärivuotisiksi ja pysyviksi. Pysyvät parannukset voivat sisältää myös katutilan uudelleen jakamista eri toimintojen kesken, esimerkiksi jalkakäytäviä leventämällä. Pysyviä ratkaisuja ja kokeiluja suunniteltaessa varmistetaan aina kadun huolto- ja lastausliikenteen toimivuus.

Kävely-ympäristön kokeiluilla ja pysyvillä ratkaisuilla pyritään luomaan kaupunkilaisille viihtyisämpiä kävelyn, pyöräilyn ja oleskelun tiloja. Lisäksi kaupungilla on suunnittelussa keskustan maankäytön kehityskuva sekä ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma, joiden ratkaisuja voidaan edistää kokeilujen keinoin.

Lisätietoja tarjoavat Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Henna Hovi, liikenneinsinööri (p. 040 663 7864 / henna.hovi[at]hel.fi) ja Sirje Lappalainen, projektisuunnittelija (040 656 8935, sirje.lappalainen[at]hel.fi)

Kaupunki kysyy luonnossa liikkujien palveluista – vastaa 12.10.-22 mennessä!

0
Lammassaareen johtavat pitkospuut Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. (Kuvaaja: Marli Masalin)
Lammassaareen johtavat pitkospuut Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. (Kuvaaja: Marli Masalin)

Lammassaareen johtavat pitkospuut Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. (Kuva: Marli Masalin)

Kaupunkilaiset pääsevät kertomaan Helsingin luontopalveluihin liittyvistä tottumuksistaan ja toiveistaan vastaamalla verkkokyselyyn, joka on avoinna ke 12.10. asti. Kyselyssä kysytään muun muassa millaisia luontopalveluita kaupunkilaiset käyttävät, miten tyytyväisiä niihin ollaan, millaisia palveluita pitäisi lisätä ja mihin ne tulisi sijoittaa. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi kappaletta Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirjaa! Sidosryhmiä on kutsuttu keskustelemaan luontopalvelujen tavoitteista lokakuussa järjestettävään työpajaan.

Luontopalvelulinjauksen laatiminen on osa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028 (LUMO). Linjauksen on tarkoitus valmistua keväällä 2023.

Myös Helsingin metsänhoidon linjaukset uudistuvat!

Vuoden 2022 aikana päivitetään myös Helsingin kaupunkimetsien hoitoa ohjaavat linjaukset. Näiden linjausten tärkeimpinä tavoitteina on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla sekä mahdollistaa metsien luontainen vanheneminen. Linjauksessa varaudutaan myös ilmastonmuutokseen ja siihen, miten kaupungin kasvu vaikuttaa metsien kestokykyyn. Metsänhoidon linjaukset päivitetään vastaamaan paremmin kaupungin nykyistä strategiaa ja kytkeytyvät niin ikään LUMO-ohjelman tavoitteisiin. Kaupunkilaisille tarkoitettu kysely metsienhoidosta avautuu lokakuun alkupuolella.

Vastaa kyselyyn kesän 2022 katu- ja puistokunnossapidon onnistumisesta 19.9. mennessä

0
Kuvassa Töölönlahden rantareittiä kesällä 2022
Kuvassa Töölönlahden rantareittiä kesällä 2022

Anna palautetta Helsingin kaupungille puistojen ja katujen kesäkunnossapidon onnistumisesta v. 2022! Helsinki kerää tietoa em. aiheesta karttapohjaisella kyselyllä, joka on avoinna ma 29.8. – ma 19.9.2022. Vastaaminen vie noin 5–15 minuuttia. Linkki kyselyyn löytyy alla olevan uutisen sisältä.

Kyselyssä voi vastata jalkakäytävien, pyöräteiden, ajoratojen sekä puistojen kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin. Lisäksi voi antaa palautetta muun muassa istutusten ja nurmikoiden hoitoon, roska-astioiden käytettävyyteen ja sijantiin sekä puistojen varusteiden kuntoon liittyen. Saatuja vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen.
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaupunki-keraa-kyselylla-mielipiteita-katujen-ja-puistojen-kunnosta-kesalla?publisherId=60577852&releaseId=69949241&lang=fi

Vaarallisen jätteen ylimääräinen keräyskierros syys-lokakuussa 2022

0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toteuttaa Helsingissä 21.9.–10.10.2022 ylimääräisen vaarallisen jätteen keräyskierroksen. Keräys on suunnattu erityisesti alueille, joilla ei ole pysyvää vaarallisen jätteen keräyspistettä. Palvelu on tarkoitettu kotitalousasiakkaille ja järjestetään nyt ensimmäistä kertaa erillisenä. Keräysautojen pysähdyspaikat ja aikataulut Helsingissä löytyvät oheisesta pdf-listauksesta.

Keräysauto kiertää Helsingissä 21.9.–10.10. ja pysähdyspaikkoja on 32. Asukkaat voivat maksutta tuoda keräykseen vaarallisia jätteitään kuten maalia, jäteöljyä, vanhentunutta bensiiniä, siivouskemikaaleja, loisteputkia ja energiansäästölamppuja, käyttämättä jääneitä aerosolipurkkeja ja -pulloja sekä kynsilakkaa. Ympäristölle ja terveydelle vaarallisia jätteitä ei missään tapauksessa saa kaataa viemäriin, laittaa roskikseen tai etenkään heittää luontoon. HUOM! Nyt järjestettävässä syksyn keräyksessä EI oteta vastaan sähkö- ja metalliromua kuten keväisin järjestettävässä keräysautokierroksessa.

Keräyksellä halutaan helpottaa vaarallisten jätteiden toimittamista keräykseen, jotta ne päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn. Keväällä 2022 järjestetylle keräysautokierrokselle tuotiin ennätyksellisen vähän vaarallista jätettä. Jos sitä on vielä jäänyt kotinurkkiin, nyt on hyvä tilaisuus päästä siitä eroon.

Keräyskierroksen pysähdyspaikat ja aikataulut löytyvät myös HSY:n verkkosivuilta hsy.fi/vjkerayskierros. Syksyinen vaarallisen jätteen keräyskierros on nyt kokeilu, jossa HSY selvittää keräyksen toimivuutta ja asukkaiden kokemuksia siitä. Keräyskokeilun tulosten perusteella arvioidaan palvelun jatkamista tulevaisuudessa.
Vaarallisen jätteen keräysauton tunnistaa sen kylkiin maalatuista kuvituksista. Niiden tavoitteena on tehdä tunnetuksi kodeissa käytettäviä arkisia tuotteita, jotka ovat jätteenä vaarallisia ja jotka pitää toimittaa erillisiin vaarallisen jätteen keräyspisteisiin. Kuvitukset ovat Samuli Siiralan käsialaa.
Vaarallisen jätteen keräysauton tunnistaa sen kylkiin maalatuista kuvituksista. Niiden tavoitteena on tehdä tunnetuksi kodeissa käytettäviä arkisia tuotteita, jotka ovat jätteenä vaarallisia ja jotka pitää toimittaa erillisiin vaarallisen jätteen keräyspisteisiin. Kuvitukset ovat Samuli Siiralan käsialaa.

Ky­se­ly­tut­ki­mus asui­na­luei­den ke­hi­tyk­ses­tä – vastaa 31.7. 2022 mennessä

0
Kuva: Helka ry, kotikaupunkipolkukavelyllä Vuosaaressa
Kuva: Helka ry, kotikaupunkipolkukavelyllä Vuosaaressa

Min­kä­lais­ta elä­mä on asui­na­lu­eel­la­si? Osal­lis­tu tut­ki­muk­seen! Vastaa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kyselytutkimukseen asuinalueesi kehityksestä 31.7.2022 mennessä ja osallistu 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan, joita arvotaan 10 kpl! Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

– Mikä tekee asuinalueestasi viihtyisän? Missä olisi parannettavaa?
– Oletko tyytyväinen asuinalueeltasi löytyviin palveluihin?
– Mitkä asiat ja paikat ovat asuinalueellasi tärkeitä?

Näihin kysymyksiin voit vastata Re:Urbia -tutkimushankkeen tutkimuskyselyssä. Kyselyllä halutaan kuulla asukkaiden näkemys erityyppisten naapurustojen asukkaiden viihtyvyydestä, muuttohalukkuudesta ja sosiaalisesta elämästä erityyppisissä naapurustoissa. Tutkimuksen tulokset auttavat kaupunkeja asuinalueiden kehittämisessä.

Voit vastata kyselyyn osoitteessa https://secure.ks-konsultointi.fi/naapurustosi/

Vaarallisen jätteen keräysautot kiertävät jälleen 4.4 – 6.6.!

0
HSY:n keräysautot vastaanottavat maksutta asukkailta metalliromua, kodin vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita runsaan kahden kuukauden pituisella kierroksellaan. Kuva: HSY/Suvi-Tuuli Kankaanpää
HSY:n keräysautot vastaanottavat maksutta asukkailta metalliromua, kodin vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita runsaan kahden kuukauden pituisella kierroksellaan. Kuva: HSY/Suvi-Tuuli Kankaanpää

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) keräysautot saapuvat jälleen noutamaan maksutta kodin vaaralliset jätteet, metalliromun ja sähkölaitteet asuinalueilta. Kierros alkaa ma 4.4. ja kestää n. 9 viikkoa (6.6. saakka). Perinteinen kierros on jouduttu perumaan kahtena edellisenä keväänä poikkeusajan vuoksi, mutta onnistuttiin toteuttamaan syksyllä 2020. Tarkat keräyspaikat ja -ajat löytyvät oheisen linkin kautta. Kannattaa merkitä jo oman asuinalueen keräysajankohta kalenteriin!

Pysähdyspaikkoja on lähes 300. Keräysautot ottavat vastaan vain  kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita, metalliromua sekä vaarallista jätettä. Näitä ovat mm. maalit, lakat ja laastit, syövyttävät kemikaalit, akut, moottoriöljy, liuottimet  ja bensiini, hius- ja kynsilakat sekä hajuvedet.

Lajitteluapua saa myös HSY:n jäteoppaasta tai  ympäristöneuvojalta paikan  päällä. Keräysautoille tuodut metallijätteet ja sähkölaitteet kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Vaarallinen jäte tehdään käsittelyssä vaarattomaksi, mutta myös osa siitä voidaan kierrättää.

Kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja metalliromu kerätään kukin omaan keräysautoonsa. Jotta keräystilanteet pysyvät sujuvina, jätteet on hyvä lajitella valmiiksi jo kotona. Suuremmat jätemäärät tulee viedä suoraan Sortti-asemille, jotka niin ikään ottavat maksutta vastaan samoja jätteitä.

Palvelu on ensisijaisesti suunnattu autottomille asukkaille, joten keräysautoilla ei oteta vastaan huomattavan suuria, kuten peräkärryllä tuotuja, jätekuormia. Omalla autolla saapuessa on suotavaa pysäköidä loitommalle, sillä pysähdyspaikalle saapuu kerralla 5–6 kuorma-autoa. Tavaroita ei saa jättää paikalle etukäteen!

Keräysautopalvelun  tavoitteena on helpottaa kierrättämistä tuomalla keräyspiste lähemmäksi koteja. Vuoden 2020 syksyllä keräysautoja hyödynsi yli  12 300  asukasta, jotka toivat kierrätettäväksi noin  200 000  kiloa jätettä. Autot ottavat jätteitä vastaan kullakin pysähdyspaikalla 30–40 minuutin ajan, joten kaikki halukkaat ehtivät asioida rauhassa turvavälit huomioiden.

Lisätietoja HSY:n keräysautokierroksesta:
Käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, p. 0400 609 493, marjut.mantynen[ät]hsy.fi

Jäsenhankintaa ja verkostoitumista naapurikahveilla!

0
Naapurikahveilla pääsee tutustumaan omaan kaupunginosaan ja sen toimijoihin (kuvituskuva: pixabay.com)
Naapurikahveilla pääsee tutustumaan omaan kaupunginosaan ja sen toimijoihin (kuvituskuva: pixabay.com)

Naapurikahvit-toimintamalli on menetelmä, jonka avulla on mahdollista löytää uusia jäseniä ja aktiiveja kaupunginosatoimintaan sekä verkostoida alueen uusia ja vanhoja asukkaita sekä muita toimijoita keskenään.

Menetelmästä koottu opas tarjoaa ohjeet ja materiaaleja Naapurikahvit-tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on sosiaalisilta verkostoiltaan tiiviimpi kaupunginosa, jossa uudet asukkaat ovat löytäneet paikkansa kaupunginosan sosiaalisissa verkostoissa ja kaupunginosayhdistykset ovat saaneet uutta puhtia toimintaansa. Tutustu Naapurikahvit-toimintamalliin oheisen linkin kautta ja hyödynnä ja sovella aineistoja vapaasti yhdistyksesi toiminnan kehittämisessä!

Metropolia-korkeakoulu koordinoi Naapurikahvit-hanketta ja se toteutettin Helsingin kaupungin asukasosallisuuden toiminta-avustuksella vuoden 2021 aikana. Naapurikahveja kokeiltiin muutamassa kaupunginosassa Helsingissä hankkeen aikana. Lauttasaari-Seura järjesti virtuaalisia naapurikahvit-tilaisuuksia ja Konala-Seura järjesti kasvokkaisen tilaisuuden. Lue lisää näistäkin toimintamallis kuvauksesta em. linkistä!

Vastaa kaupungin kyselyyn Helsingin talvikunnassopidosta su 20.3. saakka

0

Helsinki kysyy katujen talvikunnossapidosta! Tiedätkö jonkin paikan, josta haluaisit kiittää tai antaa moitteita? Vastaa sähköiseen kyselyyn su 20.3. mennessä, oheisen linkin kautta bit.ly/talvi2022. Kyselyllä kerätään tietoa talvikunnossapidon onnistumisesta talven 2021–2022 aikana.

Kyselyssä pääset vastaamaan jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien talvikunnossapitoon liittyviin kysymyksiin. Suora linkki kyselyyn:
Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Saatuja vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen. Välittömiä toimenpiteitä vaativa palaute tulisi ilmoittaa kaupungin palautekanavaan: hel.fi/palaute.

Kaupunki on saanut valtavan määrän lumenpoistoon liittyvää palautetta. Suurin osa on kohdistunut asuntokatujen puhdistukseen ja liukkaudentorjuntaan. Helsingin kadut puhdistetaan tiettyjen hoitoluokkien mukaisesti. Ensin hoidetaan pääväylät, joukkoliikennekadut sekä tärkeimmät jalankulku- ja pyöräilyreitit. Asuntokatujen vuoro tulee vasta näiden jälkeen.

Kaupunki vastaa ajoratojen ja pyöräväylien liukkaudentorjunnasta. Jalkakäytävien hiekoitusvastuu jakautuu kaupungin ja kiinteistöjen kesken riippuen alueesta. Helsingissä on kunnossapidettäviä autoliikenteen katuja ja teitä on noin 1 200 kilometriä. Pyörä- ja kävelyteitä on noin 2 500 kilometriä.

Ehdota Vuoden kaupunginosaa 2022 – haku on auki 30.3. asti!

0

Vuoden kaupunginosa -kilpailussa etsitään jälleen Suomen parasta kaupunginosaa. Kilpailussa haetaan urbaania kaupunginosaa, jossa ihmiset, yhdistykset ja muut toimijat ovat yhdessä aktiivisia, ja jossa on hyvä asua. Hyvässä kaupunginosassa toiminta on monipuolista, kestävää ja kaikille avointa.

Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa aluetta – omia kulmia, lomakohdetta, naapurikaupunginosaa tai henkistä kotia, kunhan alue on urbaani kaupunginosa. Ehdotusaika päättyy 31.3.2022. Voittaja julkistetaan Flooran päivänä, 13.5.2022.

Onko juuri sinun urbaani kotikaupunginosasi yhteisöllinen ja avoin? Mistä löytyy elävää kaupunkikulttuuria ja aktiivisia asukkaita? Onko kestävä kehitys osa alueen ja asukkaiden arkea? Nyt saa kertoa ja kehua! Sähköiseen ehdotuslomakkeeseen pääset oheisen linkin kautta.

Olisiko tänä vuonna jälleen helsinkiläisen kaupunginosan vuoro?!

Vuoden kaupunginosa 2022 pääkriteerinä on kestävyys

Kisan pääkriteeri vuonna 2022 on kestävyys. Miten kaupunginosassa, sen toiminnan ja ihmisten keskuudessa, näkyy kestävä kehitys? Miten yhdistykset ja toimijat rakentavat kestävää tulevaisuutta? Huomioidaanko kaupunginosassa kestävyyden monia eri ulottuvuuksia? Miten ne näkyvät päivittäisessä elämässä, asukkaiden arjessa ja kaupunkikuvassa?

Hyvässä kaupunginosassa on toimintaa erilaisille ihmisille, mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen, turvallista elää ja hyvä yrittää. Avoin kansalaistoiminta – erityisesti asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteistyö – lisäävät kotoisuutta ja hyvinvointia.

Vuoden kaupunginosa -kilpailun järjestää vuosittain Suomen Kotiseutuliitto.

Vastaa kaupunginosien kulttuuriympäristökyselyyn 31.8.2021 mennessä

0
Helkan kulttuuriympäristökysely 2021
Helkan kulttuuriympäristökysely 2021

Meneillään olevalla kulttuuriympäristökyselyllä kerätään tietoa Helsingin kaupunginosien kulttuuriympäristökohteista suoraan aiheen asiantuntijoilta – kaupungin asukkailta. Tavoitteena on selvittää, mitkä kulttuuriympäristökohteet ovat asukkaille merkityksellisiä. Uutta tietoa kerätään myös vielä tuntemattomista kohteista, jotta niitä voidaan huomioida ja hyödyntää kaupunkiympäristön suunnittelussa. Olisi tärkeää saada kyselyyn laajalti vastauksia kaikista Helsingin kaupunginosista. Kyselyä voi välittää vapaasti eteenpäin!

Helkan koostaman kulttuuriympäristökyselyn aineistoa tullaan hyödyntämään Helsingin kaupunginmuseon, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian parhaillaan laatimassa Helsingin kulttuuriympäristöohjelmassa. 

Kyselyyn pääsee klikkaamaan suoraan alla näkyvien linkkien kautta. Pyydämme vastauksianne viimeistään 31.8.2021 mennessä! Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Helsingin kaupunginmuseon kirjajulkaisuja.
Helkan kulttuuriympäristökysely Suomeksi: https://forms.gle/vdLsJLRnGv1UWWEq7

Du kan svara på enkäten också på svenska! You can respond to this survey also in English!

Helkas Kulturmiljöenkät – Svenska: https://forms.gle/cvcbwHpE1i8nxVuK9 

Helka’s Survey of Cultural Environment – English: https://forms.gle/TAz4qCzJ9NqkP8Q2A