Pakila-Seuran toimintamuodot

0
32

Pakila-Seura ry on Länsi- ja Itä-Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän alueen kotiseutuyhdistys, jonka tavoitteena on asuinympäristön elinolosuhteiden, turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen ja alueen palveluiden kehittäminen.

Tavoitteidemme toteuttamiseksi

  • Osallistumme aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrimme vaikuttamaan viranomaisten päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja mm. kaavoituksen, liikenteen ja palveluiden kehittämiseen liittyen
  • Vaalimme yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista
  • Edistämme vuorovaikutusta alueen eri toimijoiden kesken tekemällä yhteistyötä asukkaiden, paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa
  • Kartoitamme säännöllisin välein alueen asukkaiden mielipiteitä asukaskyselyillä voidaksemme ylläpitää luotettavaa tietokantaa alueen asioiden kehittämiseksi
  • Lisäämme alueen tunnettuutta ja hyvää mainetta viestimällä aktiivisesti alueen asioista

Toiminnan organisointi

Pakila-Seura ry:n toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu vuosikellon mukaisesti kuusi kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenten roolit ja vastuut on määritelty erikseen. Uusien hallituksen jäsenten perehdytyksestä vastaa puheenjohtaja.

Seuran käytännön toiminta on organisoitu toimintaryhmiin, joita ovat hallituksen valmisteluryhmä, asuinympäristöryhmä, tapahtuma- ja kulttuuriryhmä, viestintäryhmä ja Pakin talo -ryhmä. Ryhmien toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki jäsenet.

Pakila-Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään huhti- ja marraskuussa. 

Pakila-Seura ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto (Helka) ry:hyn ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.